2014. december 31., szerda

Boldog új évet!

"Minden átmegy valami másba, nincs közöttük éles választóvonal: az ember az állati, az meg a növényi létbe, a szerves a szervetlenbe, a lét a nemlétbe. Mindennek volt kezdete, és minden meg is fog szűnni, tér és idő nélküli semmi lesz belőle, mint létrejötte előtt. Az élet a Földön csak epizód, talán minden létező csupán a semmi és újból a semmi közti közjáték. Hogyan és mikor következett be a lét első rezdülése a semmiben? Ez valami új volt. Éppúgy, mint a szervetlenhez járuló többlet, amit életnek nevezünk, az a járulékos valami, amely azonban az anyag tekintetében nem újdonság. A szerves és az állati léthez hozzáadódó harmadik járulékos elem az emberi lét. Érzékelhető az átmenet, de valami meghatározhatatlan jár vele, ahogyan az »élet« által képviselt fordulattal is."

                                                                                        (Thomas Mann: Naplók 1940-1955)


2014. december 30., kedd

V.ö.

326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról

38. § (1) 2014. szeptember 1. és 2015. augusztus 31. között az illetményalap a teljes munkaidőre megállapított kötelező legkisebb alapbér (minimálbér) havi összegének
a) 118,9 százaléka középfokú végzettség esetén,
b) 163,3 százaléka alapfokozat esetén,
c) 179,6 százaléka mesterfokozat esetén.
(2) 2015. szeptember 1. és 2016. augusztus 31. között az illetményalap a teljes munkaidőre megállapított kötelező legkisebb alapbér (minimálbér) havi összegének
a) 119,3 százaléka középfokú végzettség esetén,
b) 168,9 százaléka alapfokozat esetén,
c) 186,4 százaléka mesterfokozat esetén.
(3) 2016. szeptember 1. és 2017. augusztus 31. között az illetményalap a teljes munkaidőre megállapított kötelező legkisebb alapbér (minimálbér) havi összegének
a) 119,6 százaléka középfokú végzettség esetén,
b) 174,5 százaléka alapfokozat esetén,
c) 193,2 százaléka mesterfokozat esetén.

(kiemelés tőlem)


„A pedagógus életpálya-modell szerinti illetmény-előmeneteli rendszer vetítési alapja rögzítésre kerül oly módon, hogy az alapilletmény elválik a mindenkori minimálbértől és ehelyett azt a mindenkori költségvetési törvény határozza meg. Ezzel a közszféra köznevelési szegmensében is a költségvetési peremfeltételektől függően alakulhatnak a jövedelmek.” (kiemelés az eredetiben)


***


„A tárcavezetők indoklás nélkül gyakorolhatják azt a hatáskörüket, amely szerint legfeljebb 30 százalékkal megemelhetik a helyettes államtitkáraik, illetve közigazgatási államtitkáruk alapilletményét – válaszolta kérdésünkre a Kormányzati Információs Központ.”2014. december 20., szombat

E-book

Tavaly kaptam a születésnapomra egy e-book olvasót, B. külön tokot is vásárolt hozzá, ettől akkora lett nagyságra és súlyra, mint egy átlagos méretű könyv. Nem volt hozzá kedvem, túl sok helyet foglalt. Gondoltam, majd a szünetben megbarátkozom vele: Aztán eltelt a téli, a tavaszi, a nyári szünet... Egyszer kézbe vettem, Kepes Tövispusztáját akartam elolvasni, de az ingyen letöltött példány cirill betűket is tartalmazott, néhány oldal után letettem.

Az elmúlt két hétben jelentős mennyiségű könyvet vettem – ajándék tőlünk magunknak –, aztán valamit mégis elfelejtettem. Megnéztem a Bookline-on, e-bookként az ára kb. a hagyományos kétharmada (arról nem is beszélve, hogy a lakásban már nincs több hely könyvnek, az előszobában is könyvespolc van). Nosza. Azóta a buszon töltött napi másfél óra olvasással telik. Most értem a végére Szegedy-Maszák Marianne Csókolom a kezét c. könyvének. Kortörténetként, családtörténetként olvasva érdekes, számomra az újdonság erejével hat. Az apa figurája (bennem legalábbis) ellentmondásos érzéseket kelt – irodalmi műben, regényalakként plasztikusabban lehetne ábrázolni, azt gondolom. Nem ártott volna egy szigorúbb, élesebb szemű szöveggondozó: zavartak a szóismétlések, a központozási és tördelési hibák, a gondolatjelek hiánya (főleg közbeékelésnél, az e-bookban csak a helye van meg).

A szeptember-október-november kimerítő időszak volt, hazaérve visszaültem dolgozni – most van idő olvasni.


2014. december 19., péntek

Ceruzaforgácsok

Tegnap istvános karácsonyi vacsora – mert bármi történt is: istvánosok voltunk, vagyunk, maradunk.

***

Úgy látszik, alkati sajátosságom, hogy nem tudom becsomagolva mondani, amit gondolok. – Nem cáfolom – mondja a gyermek. (– Ne drámázz! – mondja az apjának. Miből lesz a cserebogár...)

***

Jelentem: a kutya jól van, itt fekszik a lábamnál.

***

Karácsonyi műsor az iskolában – büszke vagyok a kollégáimra.

***

Holnaptól szünet – mert megérdemeljük :). 


2014. december 17., szerda

Mint egy beteg kisgyerek...

Hajnali négykor ébredtem: a háló ajtaja előtt nyüszög a kutya. Ki tudja, hányadjára, mire meghallottam. Kimentem hozzá, nyüszögött tovább, egyértelmű volt, hogy le kell mennünk. Pizsamára a kabát, zokni fel, papucs, aztán le a negyedikről ölben. A szervizúton egy postásruhába öltözött emberrel találkoztunk: ő bizonyára dolgozni ment, én meglehetősen furcsa szerelésben és időpontban kutyát "sétáltattam". De mások is voltak már ébren: egyik-másik konyhában égett a villany.

A kutya négyszer is horpasztott. Furcsállottam, de arra gondoltam, talán B. elfelejtette lefekvés előtt levinni. (De nem.) Visszamentünk és visszaaludtunk. Fél nyolckor újra kikéredzkedett. Délelőtt B. a városban volt, mire hazaért, a konyhában "baleset" történt. Orvoshoz mentek – Zaza injekciót kapott meg 4 szem gyógyszert. Valószínűleg vírusfertőzés, s akkor hétfőig rendbe jön. Ha nem, akkor hosszabb kezelés elébe nézünk. Most itt fekszik a lábamnál. Szomorú és bágyadt. Azon gondolkozom, maradjon-e éjjel az ágyam mellett – Nóra kicsi korában, ha beteg volt, velem aludt.


2014. december 14., vasárnap

Nóra varrSéta
Hideg van, de nem fagy. Még kínlódik néhány záporvirág, a parton egy szál rózsa is. Még a fán lóg néhány pici, sárga alma, elhagyatott szőlőtőkén feketéllik még Othello. Még vannak színek. Az egyik háznál fát vágnak, a másiknál a teraszon ülnek, szól valamelyik kereskedelmi rádió. A Dunán csend. Az öregúr a helyén, füstöl a kéménye. Zaza boldogan rohangál.


2014. december 13., szombat

Ma lenne 81 éves anyu – négy hónap hiányzott.

Ha most valaki azt ajánlaná: 80 éves koromig élek, nemigen szorulok senki segítségére, járok-kelek, gondolkodom – beleegyeznék.

2014. december 9., kedd

Jó hosszú időt töltöttem Thomas Mann naplóinak "megcsonkított magyar kiadás"-ával, abbahagyva, vissza-visszatérve hozzá. Nyilván igaza van Nádasnak, hogy Th. Mann nappali énjéről olvashatunk, az éjszakai-démoniról a német kiadás mintegy negyedét kitevő magyar szemérmesen?, szándékosan, a magyar olvasó Mann-képét védve? hallgat. Kertész szerint "mintha az Aczél-féle szocializmusban adták volna ki" (a 2. kötetről írja, a kiadás éve: 2002, szerkesztője: Mádl Antal). Mégis jó volt vele tölteni az időt, a művek születésébe belepillantani, az író személyiségéről az elhallgatások ellenére is sok minden kiderül.

"Ostoba, aki komolyan veszi a politikát, szívügyévé teszi és feláldozza érte a szellemében rejlő erkölcsi erőket. Átvergődni és megőrizni a személyes szabadságot és méltóságot, ez minden" – írja 1934-ben.