2009. június 30., kedd

Vágy a csend után

Délután próbáltam megteremteni magamnak a belső csendet ahhoz, hogy olvasni tudjak. Az írja Vekerdy Tamás Felnőttek és gyerekek c. tanulmánykötetében:

"Németh László, aki nemcsak maga próbálta ki a tanári pályát, hanem apja sok évtizedes tanári tapasztalataiból is okult, merített, azt írja valahol: az, hogy az iskola - és benne a tanár - milyen volt, csak jó tíz évvel az iskola után kezd kiderülni. A tanár nem is tudja - fogalma sincs -, hogy mikor hat igazán a növendékre, egy gesztussal, egy szóval, odavetett tréfás félmondattal. A jó tanár találkozik egykori diákjával - már alig emlékszik rá -, és a diák lelkendezve emlékezteti egy aprócska eseményre, útmutatásra, kiszólásra, amelyik az ő élete alakulásában (számára) sorsdöntő szerepet játszott. De hiába az emlékezés, a tanár a mondottakat nem tudja felidézni."

"Mert nem azzal hatunk, amit tanítunk, hanem azzal, akik vagyunk - akivé lettünk magunkon végzett munkánk során éppen eddig a pillanatig -, és azzal, ahogyan vagyunk, létezünk, benne élünk a világban, környezetünkben..."

"Viszonylag friss vizsgálati adatokból tudjuk, hogy az autonóm iskola a hatékony iskola. (...) Az iskolára fordított pénzek leghatékonyabb felhasználása ott következik be, ahol az iskola érdemi munkatársai erre teljesen szabad kezet kapnak. Önigazgatás - igazgatóval vagy anélkül -, a tanerők szabad megválasztása az iskolában dolgozók közössége által, és a tanárok lehetősége arra, hogy a számukra legmegfelelőbb iskolát keressék meg és válasszák ki: mindez meghökkentő mértékben növeli az iskola fejlesztő hatékonyságát."

Válság van: nem csak a világban, az országban, az oktatásban - bennem is... De lehet, hogy jobb szó a csömör. Csendre vágyom...

2009. június 29., hétfő

Minek nevezzelek...

Először: szerdán 1-kor - fél 5 tájban kiderül: mégsem.
Pénteken megkapjuk, hogy: hétfőn 1-kor.
Hétfőn háromnegyed 9 körül azt mondják, mégsem. Új időpont a ki-/meghallgatásra: kedden 1 óra.
Miközben ezt írom (fél 10), új telefon: mégis ma 1-kor.

Szerdai ígéret: napokkal a meghallgatás előtt szólnak, hogy a PDSZ jogásza jelen lehessen.

2009. június 27., szombat

Tokodi borút

Esőre áll, amikor elindulunk, dörög, villámlik. Gravírozott poharunk van, előre megkaptuk W.H. édesapjától, csak én viszem magammal, kocsival megyünk. A pincesor elején leparkolunk, már csepereg, később esik, de bő 3 óra múlva, amikor elhagyjuk a völgyet, süt a nap, csapatostul jönnek még az új látogatók.

A völgy gyönyörű - ha gazda nem is, de nyaralótulajdonos szívesen lennék itt.


A "nyitott pincék" programban 10 borosgazda vesz részt, háromhoz térünk be, s bár én a vörösbort jobban szeretem, tavalyi tapasztalataim miatt most mindenütt fehéret kérek: és ízlik.

Háttal, kötényben a borász, mindenki kezében ott a pohár.

Egy nyitva sem tartó gazda szíves invitálására még náluk is leülünk, beszélgetünk a falu, a völgy terveiről, a két héttel ezelőtt vendégül látott mintegy ezer túrázóról, (a völgyön halad keresztül a "kék túra" útvonala)... Mindenütt szivélyes fogadtatás, pogácsa, zsíros kenyér lila hagymával, sajt... Nyíltszívű, kedves emberek... Az élhető Magyarország. A "sofőr" kap ajándékba egy üveg bort, s aztán hazaindulunk.

Ismerős kérdezi, mi van-lesz velünk, jelzi, hogy képben van, ismeretlen visszakérdezi bemutatkozás után a nevem, beazonosít, részvétet nyilvánít, megjegyzi, hogy még tudok mosolyogni... Nem vágytam közismertségre. Ez van.

(fotó: Rafael)

2009. június 26., péntek

Intellektuális örömök

A V.B. öngyilkossága körülményeinek vizsgálatára felkért pszichológusnő írásait olvasgattam délután. Ez a cikk az iskola és a társadalom, társadalmi hátrány összefüggéseiről szól: fontos írás. Jóleső érzés, hogy a tudósnak vannak olyan megállapításai, amilyenekhez hasonló következtetésekre tapasztalati úton én is jutottam - itt írtam - többek között - erről is.

Néhány gondolat:

"A leginkább megdöbbentő jelenségek közé tartozik, hogy napjaink társadalmi elitjét, értelmiségét alig foglalkoztatják az egy nemzedékkel korábban oly sok vitát kiváltó kérdések: a társadalmi rétegek közötti mozgás, előrejutás lehetőségei."

"A tudásolló a hatvanas és a nyolcvanas évek közötti időszakban szűkült. A nyolcvanas években cigánycsaládokkal készült felmérések adatai szerint az egymást követő nemzedékek fokozatosan eljutottak az általános iskola befejezéséig. (...) A folyamat azonban megszakadt, amikor a rendszerváltás után a bekövetkezett társadalmi változások következtében..."

"... nem kétséges, hogy az elmúlt évtizedben nőttek az egyenlőtlenségek és csökkent a társadalmi integráció (...). A kérdésre, hogy az iskola és az oktatáspolitika önmagában képes–e kompenzálni az így keletkező hátrányokat, a válasz nyilvánvalóan nemleges. Az azonban meghökkentő, hogy az elszegényedés nyilvánvaló következményeire senki nem gondol, amikor arról van szó, miért csökkennek a magyar iskolások teljesítményei. A TÁRKI Társadalmi riport című kötetei évről évre jelzik, hogy a 14 éven aluliak egyre nagyobb csoportja kerül a szegénységküszöb alá. A 2000–es jelentés 202. oldalán szereplő táblázat szerint az 1998–ban 2 év alattiak, 3–6 évesek és 7–14 évesek – az utóbbi két csoport ma már iskolás – körében 1992–höz képest 10 százalékkal, vagy még többel növekedett a szegények aránya. Az adatok szerint e három gyermekcsoport 30–40 százaléka él a szegénységküszöb alatt. Ez rendkívül nagy demográfiai és szociális kockázatot jelent, és minden bizonnyal sokkal nagyobb szerepet játszik a sokat emlegetett teljesítményromlásban, mint bármilyen oktatási körülmény. Hamis az oktatáspolitikának azzal kapcsolatos feltételezése, hogy a szegénység és egyenlőtlenség problémáit képes lesz az iskola megoldani. A realitásokat makacsul figyelmen kívül hagyó, a társadalmi problémákra nem reflektáló oktatáspolitika – amilyet az eddigi kormányok mindegyike képviselt – megoldás helyett bűnbakot csinál az iskolából. Pedig az elvárható, hogy az iskola, ha már gyökeresen nem javíthat a helyzeten, akkor legalább ne rontson rajta." (kiemelés tőlem)

(Az aztán meg mindennek a teteje, hogy a helyi politika az iskolát (pontosabban a tanárok többségét) egy öngyilkosságban kiáltja ki bűnbaknak, miközben a szavai és tettei közötti viszony jellemzésére a legenyhébb szó a cinizmus.)

2009. június 25., csütörtök

Tiszteletem

Azt írja Mafia: "Bármit is mond az önkormányzat, nekünk, diákoknak is érdekünk (ahogy a tanárainknak is), hogy minél hamarabb helyre álljon a két éve megbontott rend és nyugalom az iskolában; ahogy az is, hogy soha többé ne fordulhasson elő ilyen tragédia, mint Balázs öngyilkossága."

Tiszteletem fejezem ki azoknak a (volt) diákoknak, akik a Szigmédia portált létrehozták, gondozzák, ízléssel és nagy felelősségtudattal lassan két hete állják az ostromot... Bár nagy erők dolgoznak azon, hogy az abszurditást fogadjuk el normalitásnak, mégis: miattuk és az ép erkölcsi érzékű emberek miatt hiszem, hogy

"Mert egyszer béke lesz.
Ó,
tarts ki addig lélek, védekezz!"

2009. június 24., szerda

Ma

"Itt két különböző dologról van szó, arról, amit a törvény mond, és arról, amit személyesen tapasztaltam, ezt ne keverje össze. A törvényben - én persze nem olvastam - természetesen egyrészt benne van, hogy az ártatlant felmentik, másrészt viszont nincs benne szó arról, hogy a bírák befolyásolhatók. Nos, én épp az ellenkezőjét tapasztaltam."
(Kafka: A per)

...És elnézésünket kérik a fölösleges várakoztatásért.

Búcsú

Áldott legyen a fény, mely rád világít, és a fény, mely benned van. Az áldott napfény sugározzon be téged, és melegítse fel szívedet, míg úgy nem lobog, mint kandallók tüze. Így minden idegen melegedni jöhet hozzád és minden barátod is. Sugározzék szemedből a fény, mint ablakba állított gyertya fénye, mely a viharban vándorlókat hívogatja.

Áldott legyen a rád hulló lágy eső. Hulljanak lelkedre a cseppek és csalogassák a virágokat, hogy illatukkal megteljék a levegő...

De áldott legyen a nagy vihar is, és rázza meg lelkedet, hogy fényesre és tisztára mossa, és sok kis tavacskát hagyjon hátra, amelyekben megcsillan az ég kékje és időnként egy csillag.

Legyen áldott a föld, az egész földkerekség, hogy mindenütt kedvesen fogadjon, bármerre is vezessen utad.

Legyen puha a föld, mikor terhétől fáradtan lepihensz, és legyen könnyű, amikor majd kinn fekszel alatta. Oly könnyen terüljön el fölötted, hogy lelked kiröppenhessen és elszállhasson fölfelé, elérve útja végén az Istent! Amen.

(Ősi ír áldás)



Ma kaptam... És köszönöm.

2009. június 23., kedd

Évzáró

Azt mondta ma valaki: az az egy év csodálatos volt.
Elkezdődött. Eddig három.

2009. június 20., szombat

Időrendben - egy oldalról

TV2 Mokka
06. 17. 7:40
"Én azt gondolom, hogy ez egy két-három éves felelőtlen pedagógusi magatartás következménye, olyan tanárok, vagy volt olyan tanár, aki a gyerekeket, köztük ezt a szerencsétlen fiút is belehajszolta egy olyan küzdelembe, ami nem a gyerekekről szól. Talán továbbmentek a srácok annál, mint ami normális és lehetséges lett volna, és utána kiálltak mögülük azok, akik felheccelték őket. Ezért kerülhetett zavarba ez a szerencsétlen gyerek. Árulkodó az üzenet: nem a családjára, szüleire, édesanyjára, édesapjára , az iskolára nem akart szégyent hozni. Én úgy gondolom, ebből sok minden következik, és komoly pedagógusi hibák lesznek megállapíthatók."

***
etvonline
06.17-én készült a felvétel, adás?
"Elég határozottan kirajzolódik egy ok-okozati összefüggés."

***
A gimnazista fiú tragédiája
2009.06.17. 13:37

***
Határozati javaslat: (Utoljára módosítva: 2009/06/17 17:22)
…………./2009. (VI.17.) esztergomi öh.

Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Szent István Gimnázium, Esztergom (a továbbiakban: Intézmény) fenntartója, úgy dönt, hogy

1. a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2004. (IV.29.) esztergomi ör. 35. §-a alapján ideiglenes bizottságot (a továbbiakban: Bizottság) választ Vecsernyés Balázsnak az Intézmény diákjának 2009. június 13-án történt tragikus halálesete körülményeinek kivizsgálására.
A Bizottság tagjai:
Knapp János Pál alpolgármester (elnök)
Dr. Kolumbán György képviselő
………………………….
………………………….
………………………….
Szabó György szakértő
Blazovicsné Varga Marianna igazgató
Dr. Princzinger Péter szakjogász
………………………….

(Állítólag a bizottság tagja még: Ivanov Mihály, Kínál Katalin, Petrovics János)

***
Klubrádió
06.18.
"...s néhány vagányabb srác, azt elhitették velük, hogy az iskola szent ügyét szolgálják, egy olyan mozgalomba kezdett, hogy ki tud nagyobb diákcsínyeket elkövetni, az egyik fiú eléggé előrehaladt ezekben, szom..., pénteken és szombaton, és aztán valaki, szerintem azok közül, aki feltüzelte, cserben hagyhatta..."

***
http://www.esztergom.hu/
Esztergom Önkormányzatának sajtóközleménye
A szombaton történt diák-öngyilkosságról
2009.06.19. 10:35

***
Tv2 Tények
06. 20.
"A tanárok többsége okozta ezt a problémát. Ők küldték a a gyerekeket ebbe a küzdelembe, ami nem gyerekeknek való."

2009. június 17., szerda

Mérték

Elolvastam mindent, ami itt meg itt meg az összes belinkelt oldalon olvasható. És akkor is: higgadtság, józanság, mértéktartás, ízlés, méltóság.

„Légy majd mértékletes, hogy mértéken túl senkit se büntess vagy kárhoztass. Légy szelíd, hogy sohase harcolj az igazság ellen.”

(Szent István király intelmei Imre herceghez)

2009. június 15., hétfő

Szösszenetek

Most ahelyett, hogy érettségi dolgozatokat olvasgatnék, tételsorokat böngésznék, jegyzőkönyveket ellenőriznék, itt ülök: ide-oda kattintgatok, olvasok. De mindjárt megyek már.

Nyárira színeztem a blogom. A gyermek azt mondja, a ő blogja rózsaszín lesz. Nosza, mondom. Most nem ér rá, majd hétvégén. Ennyiben maradunk. Aztán elkezdi az Emil és a detektíveket.

Érdekes: jó ideig a helyi és budapesti látogatások száma között nem volt lényeges különbség. Most meg lehet, hogy az utóbbi az előbbinek lassan a triplájára nő?

Ma valaki felelt az Odüsszeiából. Bizonyos eposzi kellékek ma is élnek (csak a hőstett hiányzik): a nagytudású (így, egybe!) - milyen jó epiteton ornans.

Szerintem a kompromisszumoknak van határuk. Van, amit már nem érdemes megkötni.

2009. június 14., vasárnap

Döbbenet

Érik a meggy már,
sej-haj, nyár van,
csönd szomorkodik az
iskolában,
némán bámul
mindenik ablak,
udvaron, a fű között
csigabiga baktat,
meg-megáll, le-leül,
élvezi a meleget -
messze-messze vannak,
nyaralnak a gyerekek.


(Szilágyi Domokos: Június)

Mától - az érettségizők kivételével - vakáció. A diákokban, tanárokban döbbenet. Most jövök az Erzsébet-parkból. Ismertem arcról, névről, de nem tanítottam. Érthetetlen, hihetetlen.

Hazafelé megcsap a hársak bódító illata. Az öntudatlan, részvétlen természet mit sem tud arról, hogy valaki önként itt hagyta.

In memoriam V.B.

(Fotó: Molnár László)

2009. június 11., csütörtök

A mai nap margójára

Az önkormányzat a béketeremtés szándékával nevezte ki Kurnász Lászlót..."

A Szent István Gimnáziumba 16 évvel ezelőtt tettem be először a lábam, 2007 szeptemberéig az iskola béke szigete volt. Három különböző habitusú igazgatóm mindegyikének a gyerekek érdeke, a minőség volt az első számú szempont. Nem hangoztatták, csak ennek a szellemében cselekedtek. Beindították a szakközépiskolai korszak után először a négy-, majd a hatosztályos gimnáziumi képzést, működtették a levelező, majd esti tagozatot felnőttek százait juttatva érettségihez, az első kínálkozó lehetőséget megragadva megszervezték a nyelvi-informatikai évfolyamot. Tették a dolgukat, vezették a tantestületet - tehették, mert tekintélyük volt. Ez az, amit paragrafusok, döntések és rendeletek nem képesek pótolni. Akkoriban a politika elég bölcs volt ahhoz, hogy az iskola falain belül ne akarjon diktálni. A „háborús állapot” ezután kezdődött.

"...a megvalósult fejlesztések igazolták a döntést."

Azok a fejlesztések valósulnak meg, amelyekre a fenntartó anyagi forrásokat biztosít. Ezek a fejlesztések csupán azt bizonyítják, hogy a fenntartó a jelenlegi igazgatót támogatja. Vagyis: kinevezik, mert támogatják, fejlesztenek, mert támogatják, s "a megvalósult fejlesztések igazolták a döntést", hogy támogatják. A=A.

Ráadásul ezeknek a fejlesztéseknek mi csak ideiglenes élvezői vagyunk - július 1-től a mi székhelyünk az Arany János Általános Iskola székhelye is. Hol és mikor találunk mi végleges otthonra? - a valóban nekünk szánt "fejlesztéssel" kapcsolatban 2 év alatt sem lettünk okosabbak.

A fejlesztés azonban nem jelent visszalépést: nem lehet fejlesztés a több, mint öt évtizedes múltra visszatekintő esti tagozatos képzés megszüntetése, nem lehet fejlesztés a nulladik évfolyam megszüntetése. Mindez szűk félév alatt. Egy iskolában a fejlesztés tartalmi, szellemi természetű. Mert jó ugyan a hőfólia az ablakokon, örülünk ugyan az új könyvtárnak, az informatika- meg a konditeremnek, nem vitatjuk, hogy mindez sok pénzbe kerül (bár nem értem, miért kellene mindezért hálát rebegni - közpénzt fordítottak közcélra), de ettől egy iskola minőségi mutatói nem javulnak. Ahhoz szellemi potenciál kell, tanárok, akik a tanítással törődnek - s csak azzal, mert a munkájukhoz a nyugodt légkör, a támogató háttér, a kiszámítható és átlátható döntéshozatal s a fix szervezeti keret adott.

"Néhány békétlen tanár", más variációban: "néhány, a közéletben korábban szerepet vállaló pedagógus..."

Mennyi a néhány? Kik vállaltak szerepet korábban a közéletben (ami egyébként alkotmányos joguk)? Kinek az érdeke minden szakmai kérdést politikaivá transzformálni?

"... azok támadják, akik nem tarják fontosnak az iskola fejlődését. "

Blöff. Messziről jött emberek ezt talán elhiszik, itt helyben, az iskolában fehér holló számba megy... Egyébként nem csupán a tapasztalatnak mond ellent, hanem a logikának is. A gát az gát. A cél meg cél.
"...«ez van», «ez nincsen»,
«ez itt az igazság», «ez itt a hamisság»..."

"A polgármester ennek nem látja értelmét, úgy véli, hogy ennek véget kell venni."

Igen, kaptunk már ilyen üzeneteket. Értjük. Azt is, amit talán nem is akartak mondani vele: miért az az igazgató, aki.

P.S. "Nem az ördögöt akarom helyettesnek, nincs is jelöltem..." Vö. Igen, ismeri, beszélt vele. Cavinton.

2009. június 9., kedd

Tantestületi - soron kívül

A tantestület kezdeményezésére ma értekezletet tartottunk - a lényeg két percen belül elhangzott. Igaz-e, hogy szeptembertől (augusztustól?) új, kívülről jövő igazgatóhelyettes lesz az iskolában? Igaz, de a nevét az igazgató többszöri kérésre sem mondja ki. Új felvetés: a tantestületből két ember is hajlandó lenne (nem a régiek) helyettesként az igazgató munkáját segíteni, fontolja meg, válasszon. Nem: kívülről hoz, a többször firtatott magyarázat: csak (komolyan). Igen, ismeri, beszélt vele.

Hetek óta egyre több helyről jutott el hozzánk ez a hír. Az illető - mily véletlen - magyar-német szakos. Van, aki régebben együtt tanított vele, vannak, akiknek az illető mostani kollégái nyilvánítanak részvétet, vannak, akiknek az illető tanítványaitól származnak az információi. Fogalmazzunk így: ha a hírek igazak, akkor jelentős problémák elé nézünk (s nem csupán a tanárok).

Megtudjuk, hogy az állás (még?) nincs meghirdetve, mondjuk, hogy áthelyezéssel nem jöhet, az igazgató ezt a "technikai részletek" körébe utalja, majd ha többet tud, ha aktuális lesz, elmondja... Hogy mikor? A tanévnyitó értekezleten. A tavalyi forgatókönyv...

A döntés tehát: új helyettes kívülről (jóslat: ha nagyon nagy a felháborodás: esetleg nem az illető, de biztos nem bármilyen szakos). Ja, és EVV szeptembertől nem lesz helyettes (félállásban volt az). Tessék számolni! És ez még nyilván nem minden.

Gandhi

"Az igazgatónő azt gondolja, nem feltétlenül szerencsés, ha a fenntartó szembefordul a megrendelői-szolgáltatói körrel, vagyis a szülőkkel, a diákokkal és a tanári karral."

Ezt egy kommentben kaptam, kiteszem ide.
A Gandhi-ügy részletesen, a cikkek linkjeivel és a fent idézett tudósítás fontos kiegészítésével: http://gandhi-forum.blogspot.com/

2009. június 8., hétfő

Kétszintű felsőoktatás

Arról olvasok itt, hogy mik a tapasztalatok a kétszintű felsőoktatásban.

Az Educatio Kht. Felsőoktatási Műhelyének tanulmánya megállapítja, hogy a mesterképzésre jelentkezők az egyetemeket részesítik előnyben. Hát, ebben semmi meglepő nincs. ("... a nappalis mesterszakokra jelentkező diákok első helyes jelentkezései szerint az első 20 helyen szinte csak egyetemek találhatóak.") Nem mindegy ugyanis, hogy a csajágaröcsögei főiskola vagy a BME pecsétje lesz-e a diplomában. Vö. Bokros: "Bátran és egyértelműen ki kell végre mondani, hogy Magyarországon nem szükséges ennyi és ilyen rossz minőségű felsőoktatási intézmény. A 77 akkreditált egyetem és főiskola közül érdemes megtartani maximum 20-25 intézményt, a többit pedig nem beolvasztani kell a megmaradókba, hogy azok még nagyobb vízfejet növesszenek, hanem be kell zárni."

"... annak ellenére, hogy a főiskolák és egyetemek alapképzései között nincs igazán markáns különbség..."- hát, nem tudom, nem hiszem. Mert a dolog nem egyszerűen azon múlik, hogy mit ír elő a tanrend, hanem azon is, hogy a csajágaröcsögei főiskola alapképzésére jóval könnyebb bejutni, mint a BME-re, vagyis nem egyforma előképzettségűek a hallgatók; meg azon is, hogy kik tanítanak itt és ott.

Két főiskola vezetője is úgy nyilatkozik, hogy "a bachelor-képzésbe bekerülő hallgatók közül sokan komoly készségbeli hiányosságokkal érkeznek, melyeket aztán az intézménynek kell pótolnia. Ennek hátterét részben a középfokú oktatás kiterjesztésében látja (ti. Hauser Zoltán), mely egy differenciáltabb felkészültségű jelentkezőt vont maga után." (Gratulálok ehhez a "szabatos" mondathoz az újságírónak!) Abból, hogy egy nemzedéken belül megnőtt az érettségizők aránya, nem következik, hogy a felsőoktatásba is több hallgatót kell felvenni - ez politikai döntés volt. Talán helyesebb lenne azt mondani, hogy 'a felsőfokú oktatás kiterjesztése ' az ok. Az pedig, hogy néhány élő idegen nyelvi szak kivételével (jövőre kapcsolódnak az orvostudományi egyetemek is) a rektorok elvetették azt az eredeti elképzelést, hogy a felsőoktatásba csak emelt szintű érettségi vizsgával lehessen bekerülni, a saját, autonóm döntésük volt. Most eszik, amit (legalább részben ők) főztek.

Semmire nem jó diplomákat (Foxi-Maxi-helyeken) nem kell megszerezni sem, nem kell elhitetni egy közepes tanulóval, hogy a felsőoktatásban van keresnivalója. "2010-től kétszáz pontra emelné a felsőoktatási felvételi minimum pontszámát a Magyar Rektori Konferencia." A 480-ból. Most még elég 160.

2009. június 7., vasárnap

Gandhi, István, Szentes és a többiek

"A konkrét esetnél messzebbre vezető kérdéseket is fölvet a Gandhi botránya. Például: Miért rendelkezik kizárólagos jogkörrel a fenntartó az igazgató kinevezésével kapcsolatban a magyar közoktatási rendszerben? Miért nincs vétójoga a szülői munkaközösségnek, a tantestületnek és a diákönkormányzatnak, főként, ha egységes véleményt fogalmaznak meg?"

Ehhez még hozzátenném: annak a fenntartónak van kizárólagos döntési jogköre, amely az idén pl. a mi esetünkben költségvetésünk 10,55%-át, 12 811 E Ft-ot áll. A valódi fenntartó az állam.

Kísértetiesen ismétlődnek az indokok.

A felvételen hangzik el:
"Szeretnének egy más Gandhi Gimnáziumot, nem jó irányba ment szerintük a gimnázium, egy minőségi ugrást kell produkálni..."

Ismerős, ugye? Nálunk így hangzott el: „Az önkormányzat úgy gondolta, ő a fenntartó, a játékszabályokat ők diktálják, és mi ehhez alkalmazkodunk. (…) Ha a kedélyek lecsillapodnak és a következő tanév zökkenőmentesen elindul, és az iskola bebizonyítja, hogy egy elit iskola, vagy legalábbis ezen az úton halad, akkor... gyakorlatilag a városnak van egy ilyen elvárása, tehát szeretné azt, ha a két gimnáziuma közül nem két középszintű gimnáziuma lenne, hanem lenne egy elit gimnázium és egy másfajta gimnázium. Ez is egy fenntartói elvárás valamilyen szinten, és ezért is szeretné az önkormányzat, ha ez az iskola gyakorlóiskola lenne, mert akkor ez az intézmény rangját emelné.” (Azóta változott a koncepció, a gyakorló már nem téma.)

Gandhis felvétel: "Az iskola autonómiáját nem látom biztosítva, tehát hogy azzal mi lesz, hogy ő vezeti, vagy rajta keresztül vezetik" - mondja az újra meg nem választott igazgatónő.

Kérdés ez nálunk?

Itt írtam a szentesi esetről: „Halmai László hangsúlyozta nekem: ők minden jogszabályt betartottak. Megkérdezték a tantestületek, a szülői munkaközösség, a diákönkormányzat véleményét. Kérdésemre, hogy miért nem vették azt figyelembe, Halmai így válaszolt: figyelembe vették, csak nem fogadták el.” (Szentesen később visszavonták a döntést.)

Akkor is leírtam: Nem kellene itt újragondolni a szabályozást?
Mégis: kinek a dolga? Ismétlődő botrányok - csak a sajtónak tűnik fel, hogy valami nincs rendben? Valóban a fenntartó a fenntartó? Nem az állam? Valóban a fenntartó a megrendelő is? Nem a szülők, nem a gyerekek?

Harmadik végén

A gyermek elolvasta élete első hosszabb könyvét, önállóan, de nem önszántából: a Mary Poppinst. (Elalvás előtt olvas magától is, de nem folyamatos szöveget, hanem a természet világáról rövid érdekességeket.) Nem varázsolódott el a csodáktól, mert nem azokra figyelt igazán, hanem a nevelőnő szigorúságára. Azt mondja: Mary keveset beszél, parancsolgat a gyerekeknek, öntelt - a kirakatüvegben mindig nézegeti magát, a kalapját; de az ikrek nagyon aranyosak, s legjobban a nevetőgáz tetszett. Figyelmeztető jel: több lágyságra vágyik.

Lassan véget ér a tanév, alaposan elfáradt, s mintha a normális fáradtságon túl más is lenne: úgy tűnik nekem, az iskola kezdi elveszíteni a vonzerejét. Baj. Hazajön, külső ráhatás nélkül leül megcsinálni a leckéit, olykor segítséget kér, olykor tanulunk együtt - van kötelességtudata. De fogy az öröm.

Szerintem nem jól van, hogy 3. osztályban a művészeti nevelésre heti 3 óra jut: egy rajz, két ének (az előző félévben talán az ének is egy volt) - kisiskolás korban az érzelmek megélése fontosabb ennél, hangsúlyosabban kellene szerepeltetni a tanrendben a művészeti tárgyakat. A környezetismeret tankönyv egyik-másik fejezetében az ismeretek mennyisége elborzaszt, elméleti tudnivalók tömkelege - nagyon kevéssé összekapcsolva azzal, hogy 'tapasztald meg'. Itt kezdődik a természettudományos tárgyak megalapozása - a tudósok helyében nem azért lobbiznék, hogy egy ilyen tárgyból kötelező legyen érettségi vizsgát tenni, hanem azért, hogy a természetes érdeklődést ne öljék ki alsó tagozaton. A nyelvtannal, a matematikával kapcsolatban is azt gondolom, hogy kevesebb több lenne: ráérősebben haladni, kevesebbet venni. A saját gyerekem után ítélve megfogalmazódott bennem: nem azért kell-e 5-6. osztályban is készségfejlesztésre (és nem szaktárgyakra) fordítani az idő 25-50%-át, mert a korábbi években a haladás sebessége nem tette lehetővé a tartós beépülést?

Nem azt kellene szabályozni, hogy nem lehet az elsős (?) táskája nehezebb 3 kg-nál, még csak nem is azt, hogy hétvégére, iskolai szünetre nem lehet írásbeli házi feladatot adni... Az ismeretek mennyisége és a készségfejlesztés helyes aránya szerintem már harmadik osztályban sincs rendben. Nyilván elfogult szülő vagyok, de ha alsó tagozaton akár egy átlagos képességű gyerek év végi felmérője bármilyen tárgyból elégtelen, akkor valami nincs rendben.

(A hatalmas minőségbiztosítási, mérési divat következtében év végén cirka két hétig másnaponta dolgozat, felmérés - hát nem tudom... Érettségin 80% fölött ötöst kap a jelölt, gimnáziumban témazáró esetében 85%-ra már ötöst adok, 40%-ra elégségest - harmadikban a 78% hármas, az 58% kettes, a 48% egyes.)

Nóra matematikus bizonyára nem lesz: nincs olyan, amit ne értene, de ha több lépésből áll a feladat, gyakran hibázik - nem a felfogása, hanem a figyelme tartóssága a ludas, ugyanakkor nagy számokkal fejben én sem biztos, hogy gyorsabban számolok. Valószínűleg nem tartozik az osztályban a leggyorsabban dolgozók közé, de verset például hihetetlenül rövid idő alatt megtanul, kimondottan jó a hallása (az angol kiejtésére rá-rácsodálkozom), s szerintem jól rajzol...

Nagy benne a megfelelni akarás, finom a lelke. Az idén a lánytorna volt a legjobb, mert Jutka néni mindig kedves - ez teljesen összevág azzal, miért nem szerette meg Mary Poppinst. Önvizsgálatot tartok: én is sokszor türelmetlen vagyok.

2009. június 6., szombat

A PEE figyelmébe

,,Polgári" (abban az értelemben, hogy ,,jobboldali'', vagy ,,az 1998--2002 közötti kormányzat tagja, híve''). Hibás használat, mert a ,,polgári'' szó egyfajta életvitelt, műveltségi szintet, foglalkozási kört jelöl, döntően városi (sőt fővárosi) életmódot, mely társulhat jobboldali vagy konzervatív, de ugyanúgy baloldali vagy liberális politikai érzülettel is. Polgári volt Márai Sándor és a lapszerkesztő Miklós Andor, de az volt Déry Tibor és a szocdemvezető Kéthly Anna is. (Negyven évig ezt vágták a fejéhez a bolsik.) Ügyeljünk a szavak helyes használatára: a polgári az polgári, a jobboldali az jobboldali.

(Nádasdy Ádám)

2009. június 5., péntek

Régi-új igazgató

A tantestületben csak hárman szavaztak a régi-új jelöltre... - írhatom most magunkra vonatkoztatva és idézőjel nélkül. Ez a tavalyihoz képest 300%-os emelkedés - micsoda fejlődés! Ahhoz képest viszont, hogy nem két új kollégát vett fel az igazgató, a "fejlődés" elmarad a várakozásoktól.

A másik jelöltet, akit a tantestület 88%-ban támogatott, az oktatási bizottság meg sem hallgatta: pályázata beadásakor közölte az illetékes köztisztviselővel, hogy május első hetében gyerekekkel Ausztriában lesz. Hát nem akkor volt a meghallgatás? Ott úgy döntöttek, hogy külön neki más alkalmat nem adnak, ott a pályázat.

Szeptembertől nagy változások várhatók - csiripelik a verebek. Szép, új világ.

Update: Pécs, Gandhi

"... nem nevezhető demokratikus döntésnek, hogy az iskolát fenntartó kuratórium úgy hozott döntést a nyilvános igazgatói pályázat elbírálása során, hogy figyelmen kívül hagyta a nevelőtestület, a szülői munkaközösség és a diákönkormányzat állásfoglalását, amely Csovcsics Erika pályázatát részesítette előnyben."

Az összes iskolai szervezet véleménye csak arra való, hogy meglegyen: azt ugyanis törvény írja elő. A döntéshozók döntenek. Igaz, a nevelőtestületnek is döntési jogköre van: a vélemény kialakításával kapcsolatban. Ha-ha-ha. Törvény nélkül ki gondolná, hogy joga van dönteni a saját véleményéről?!

Valami nagyon nincs rendben. De majd legfeljebb felvilágosítják a miniszterelnöki megbízottat.

2009. június 2., kedd

Ülősztrájk

"A tantestületben csak hárman szavaztak az új jelöltre..."

"...teljesen a hatalmi befolyása alá akarja gyűrni az iskolát, s valószínűleg nem is tudja, mekkora károkat okoz a pedagógiai munkának, a gyerekek fejlődésének, az iskola hírnevének."

"Hogyan történhet meg, hogy a tantestület, a szülők és a diákok véleményét semmibe veszi? - kérdi."

Részletesebben itt.

(Ál)naivan: Hogy mik vannak?
Cinikusan: Majd megunják az érintettek, a sajtó, "oszt jó napot".
Komolyan: A törvényi szabályozással kell valamit csinálni.
Szkeptikusan: Hol élek?

Hétköznapi bosszúságok

Bekopogott egy fiatal hölgy, a kezében egy halom papír.
- Jó napot kívánok, a polgármesteri hivataltól jövök...
- Köszönöm szépen - és becsuktam az ajtót.
Mert egy közvélemény-kutatónak még nem kötelező a rendelkezésére állni... Nem kívánok a Strigonium Zrt.-ben részvényes lenni. Önként lemondok erről a fantasztikus üzleti lehetőségről. Ingyenes vagyonszerzés csak a mesében van. Még a lottó ötöshöz is meg kell venni a lottószelvényt.

***

Egy magyar nyelvi OKTV-dolgozat bírálatában az alábbiakat olvasom:
- "... teljes elemző-történeti áttekintést kíván adni a napló műfajának történetéről a kezdetektől máig." (szóismétlés)
- "Nagy ívű elemzési széles időbeli határok közé teszi..." (elemzését)
- "Nyelvi elemzései sajnos a szakirodalom általánosításainak adott példákon való tettenérésén túl nem tudnak lépni." (nehézkes, ill. kissé pongyola mondat)
- "Műfajtörténeti elemzés színes és érdekes..." (hiányzó névelő)
- "Szakirodalmi tájékozottsága a teljességre való törekvését tükrözik." (egyeztetési hiba)
- "... a nyelvészeti szempontok sajnálatos másod rangúvá kerülésével..." (helyesírási hiba)
- "Néha megfogalmazásai elnagyoltak, nyelvhelyességi pontatlanságok sem ritkák. A ragmondatok (sic!) közötti vesszőhasználatban helyesírási vétségek is előfordulnak, ugyancsak az egybeírás, különírás terén is vét hibákat." (szórend)

A dolgozatot egy végzős diák írta, a bírálatot dr. XY. A dolgozat közel 30 oldal, a bírálat 15 sor. A bírálónak egyébként igaza (is) lehet, kár, hogy az utolsó idézett mondat megállapításai rá is vonatkoznak, s így hiteltelenítik állításai egy részét.