2009. szeptember 30., szerda

Van, mikor...

Demokrácia, népi demokrácia, esztergomi demokrácia... Van, mikor kevesebb lesz valami attól, hogy hozzáadunk.

Van, mikor a nyelv elleplezi, amit titkolni akarunk. S van, mikor a nyelv leleplezi, amit titkolni akarunk.

Van, mikor a tiltakozás formája a megszólalás, van, mikor a jelenlét, van, mikor a hallgatás, van, mikor a távozás, van, mikor...

2009. szeptember 28., hétfő

Politikai marketing

Levelet hozott a posta.


Nagyra Becsült (sic!) XY!

A gyermekvállalás és a gyermeknevelés a legfontosabb emberi kötelesség. Előbbre való a hivatástudatnál, mélyebben gyökeredzik, mint az alkotás kényszere. Teljes életet az él, akinek családja van, és természetesen becses tagja a magyar társadalomnak az egyedülálló polgár is, ám aki nemcsak önmagáról, hanem családjáról is gondoskodik, gyermeket-gyermekeket nevel, felelősséget vállal, sokszoros támogatást és segítséget érdemel.

Éppen ezért nyújtottam be az országgyűlésnek idén júniusban egy olyan törvénymódosítási tervezetet, ami a családfenntartók védelmét szolgálja. Azt, hogy a gyermeket egyedül vagy családban nevelőket ne lehessen könnyen megfosztani a kenyérkeresetüktől, illetve hogy ezeknek az embereknek a foglalkoztatóját jelentős köztehercsökkentéssel sarkalljuk arra, hogy gyermekeseket alkalmazzanak.

(...)

Eredményes tanévet kívánva, tisztelettel:

Meggyes Tamás
polgármesterJó bornak is kell a cégér. De a rossz boron csak az első pohárig segít.

Szerinted?

(...)
- A forradalom... hát "igen"-t mondunk neki, de vajon a szombatnak "nem"-et mondjunk-e? - így kezdi Gedali, és körülfon ködös szemének selyem szíjaival. - Igen, kiáltom én a forradalomnak, igen, kiáltom én neki, de ő elbújik Gedali elől, és csupán a puskaropogást küldi feléje...
- A lehunyt szembe nem jut el a nap - válaszolom az öregnek -, de mi felhasítjuk a lezárt szemeket...
- A lengyel zárta be a szemem - suttogta az öreg alig hallhatóan. - A lengyel: veszett kutya, megragadja a zsidót, és kicibálja a szakállát, eh, a kutya! S most őt verik, a veszett kutyát. Ez nagyszerű, ez a forradalom! De jön az, aki a lengyelen elverte a port, és így szólt hozzám: - "Add csak ide a gramofonodat, Gedali." - Én is szeretem a muzsikát, pan - válaszolom a forradalomnak. - "Nem tudod te, hogy mit szeretsz, Gedali, de majd ha beléd lövök, akkor megtudod, és nekem lőnöm kell, mert én a forradalom vagyok..."
- Neki lőnie kell, Gedali - mondom az öregnek -, mert ő a forradalom.
- De a lengyel is lőtt, szerelmetes uram, mert ő az ellenforradalom. Maguk meg lőnek, mert maguk a forradalom. A forradalom pedig kellemes dolog. De a kellemesség nem szereti az árvákat a háznál. A jó dolgokat jó emberek csinálják. A forradalom a jó emberek jó dolga. De jó emberek nem ölnek, így hát a forradalmat gonosz emberek csinálják. De a lengyelek szintén gonosz emberek. Vajon ki mondja meg Gedalinak, hogy hol a forradalom és hol az ellenforradalom? Valaha tanultam a Talmudot, szerettem Rasi magyarázatait és Majmonides könyveit. De Zsitomirban van még sok értelmes ember, és íme, mi valamennyien tudós férfiak arcra borulunk, és egy hangon kiáltjuk: Jaj nekünk, hol van a gyengéd forradalom?
(...)


Ez itt egy novellarészlet. Aki késztetést érez, írja meg pár sorban, szerinte miről szól! Kíváncsi vagyok... A következő "Szerinted?" egy hét múlva, hétfőn jön.

2009. szeptember 27., vasárnap

Esztergom 2009

A Hídlapban ez a hatoldalas írás (22-27. o.) feltételezhetően az OKM-nek ebben a közleményében is olvasható miniszteri felszólításra adott válasz: "A továbbiakban az oktatási és kulturális miniszter az Ötv. 97. §- ában foglalt felhatalmazás alapján kezdeményezi, hogy a képviselőtestület a következő testületi ülésén soron kívül tárgyalja meg az ügyet és tájékoztassa arról a szaktárca vezetőjét." Az "ügy" a Szent István Gimnáziumban lefolytatott fegyelmi eljárás. Aki veszi a fáradságot, s elolvassa a két belinkelt szöveget, megítélheti, hogy arra válaszolnak-e, amit kérdeztek.

Ez az állásfoglalás egyébként olyan, mint amilyen írásokra, megszólalásokra azt szoktam mondani: aha. Annyit írtam már erről itt meg itt meg itt és itt pl. Mégis: nem lehet szó nélkül elmenni mellette. Nem fogok bekezdésről bekezdésre reflektálni, csak néhány dologgal kapcsolatban, újra…

***

Ebből az állásfoglalásból a kívülállónak, az István történetét nem követő olvasónak az derülhet ki, hogy van itt egy gondoskodó, az iskolának csak a legjobbat akaró, előrelátó, nagy felelősségérzettel jellemezhető önkormányzat és az önkormányzattal szembeforduló maroknyi tanár, akik gyerekeket vonnak be küzdelmükbe. De miért zajlik a küzdelem? És miért pont 2007-ben kezdték? Tán csak nem azért, mert addig türelmesen vártak, hittek (mert hinni akartak)? Tán csak nem botrány már maga a kérdezés, hogy szülők, választópolgárok áprilisban tudakolni merik az őket képviselő testülettől, hogy tessék mondani, szeptemberben hol fognak tanulni a gyerekeink?

Azt állítja az állásfoglalás, hogy a volt Balassa kibővítésével kapcsolatos tervekről 2006 végére derült ki, hogy „ nem nyer­ték el az esztergomiak többségének és a főegyházmegye ve­zetőinek tetszését, ami ellehetetlenítette a terv megvalósítását.” „Vi­lágossá vált, hogy a Gimnázium számára végleges, méltó elhe­lyezést már nem lehet biztosítani…”

Hát NEM: a terveket 2005 november-decemberében vetették el. (Egyébként az akkori igazgató nem a fenntartótól értesült róla, hanem mintegy mellékesen a tervezőktől.) Még egyszer: 2004 nyarán a város felvette a kártalanításként kialkudott összeget, eredetileg 2006 nyarán kellett volna kiköltöznünk a Kis-Duna sétányról, aztán 2007. június 30-ig még albérlőként maradhattunk: de a tervek elvetésétől majd másfél évig nem történt semmi, sem a 2006-os, sem a 2007-es költségvetésben nem terveztek pénzt az István elhelyezésének megoldására. Érthetetlen a nyugtalanság? Támadás az aggodalom?

***

„Továbbiakban is arra törekedtünk, hogy a Gimnázium érde­kében a feszültségek oldására irányuló döntéseket hozzunk. A Gimnázium meghirdetett igazgatói pályázatára Barsi Éva, a Gimnázium pedagógusa (volt igazgatóhelyettes) pályázott. Mivel – az előző igazgatói megbízáskor – a gyakorlat alap­ján először általában 1 éves határozott idejű megbízást ad a Fenntartó, ezért a pályázó számára is felajánlotta a követke­ző tanév kezdetéig a vezetői megbízást – amit annak idején Sitku Pál igazgatóhelyettes természetesnek és méltányosnak tartott, elfogadott, és nem tartotta az eljárást törvénytelen­nek, méltatlannak –, de a tanárnő azt határozottan elutasí­totta, törvénytelennek, méltatlannak, és a Gimnázium elle­hetetlenítése érdekében tett fenntartói lépésnek ítélte.”

Még egyszer: az igazgatói állást a Közoktatási törvény értelmében pályázat útján lehet betölteni, a megbízás 5 (esetleg 10) évre szól. Az esztergomi fenntartói „gyakorlat” meglehetősen sajátos. Sitku Pál egy évig megbízott igazgató volt, akkor a fenntartó nem írt ki pályázatot, mert Stróbl László nem töltötte ki a mandátumát, 60. évének betöltésével nyugdíjba ment, ez júliusban volt, a tanév kezdetéig nem lehetett volna a pályázatot lebonyolítani. Ilyen esetben a fenntartó max. 1 évre megbízhatja az intézmény vezetésével a tantestület egyik tagját (és csak azt!). Egy év leteltével Sitku pályázott, akkor nevezték ki 5 évre. Barsi viszont a kiírt pályázaton indult – 5 évre nem akarták megbízni, csak félévre. No, ilyen nincs. A cikk szerint én is hasonló indokokkal utasítottam vissza. Hát nem.

„Fenntartóként a külső pályázó egyéves megbízása kapcsán abban is bíztunk…” „Ugyanakkor Kurnász László vál­lalta az 1 éves megbízatást is (ezzel annak kockázatát, hogy 1 év múlva nem választják meg újra)…”
Még egyszer: 1 évre pályázat nélkül a tantestületen belülről lehet valakit megbízni. Kívülről valaki kizárólag pályázat útján lehet igazgató, a törvény szerint a megbízás 5 évre szól. Hogy itt valami más történt? Esztergomi megoldás.

***

A bordóban kiemelt eszmefuttatás gondolom nem a miniszternek küldött válasz része – pedig nagyon tanulságos. Sokféle értékrendű ember kerül itt egy csoportba, s ki tudja miért, a klasszikus vicc az autópálya forgalmáról jut eszembe. A politikus csak politikában tud gondolkozni, ellene szőtt összeesküvésben... A nekem legjobban tetsző állítás, hogy "a szocialisták két év botránypolitizálás, gyermekek és szülők manipulációja után..." - ki gondolta volna, hogy a jobboldali Esztergomban, a testületben az a két szem szocialista ekkora felforgató és meggyőző erővel bír?! Ez életszerű?

***

Érdekes mondatok…

„a polgármester felajánlotta neki – bár nyilván erről a leendő igazgató dönt –, hogy az ellen nincs kifogása, hogy igazgatóhelyettesként továbbra is tagja legyen az iskola vezetésének, kamatoztassa vezetői tudását.”

Mert lehet kifogása? Van rá jogköre?

A tanuló halála után nem volt más választásunk, határozottan lépnünk kellett, hisz a két éves (sic!) türelmünk nem hozott eredményt. Az igazgató az utolsó héten meg nem tartott órák, az órák hamis adminiszt­rálásával, egyéb jelentős súlyú fegyelmi vétség elkövetésének alapos gyanúja miatt, 22 pedagógus ellen fegyelmi eljárást kezdeményezett…”

Akkor most ki lépett, ki kezdeményezett? Értelmezendő az egyes és többes szám és a "kezdeményez" szó.

„Ősszel már nyíltan, a Jobbik által szervezett politikai tüntetés keretében tiltakoztak az elbocsátott pedagógusok. Meglepően olyan pedagógusokkal együtt (Nagy László és Wiesztné Sátek Szil­via, utóbbi az öngyilkos fiút legdurvábban számonkérő osztály­főnök), akiket a fegyelmi eljárás keretében el sem bocsátottak.”

Pontosítsunk: a Jobbik jelentette be, ők tartották fenn a rendet. (Nem mintha bármilyen rendbontásra készültünk volna. Az engedély nélküli ellentüntetők nem mi voltunk.) Milyen politikai színezete volt a tüntetésnek? Melyik politikai erő érdeke manifesztálódott? "…az elbocsátott pedagógusok” meg még vagy háromszázan. A WSSz-re vonatkozó állítást bizonyítani is tudja a képviselő-testület? Durvaság meg WSSz…

„Hangsúlyozni szeretnénk azt, hogy minden döntésünkkel az volt a szándékunk, hogy a gyerekek érdekeit megvédjük. A diákokat áldozatoknak tekintjük, akiket Fenntartóként soha nem akartunk, és most sem kívánunk felelőssé tenni, nem kezdeményeztünk ellenük fegyelmi eljárás indítását az egyébként többször elkövetett jogsértések, illetve diák­hoz nem méltó magatartásuk miatt. ”

Micsoda kegy! Kezdeményezhetnének? Nincs rá jogkörük. De semmi sem lehetetlen.

„A felelőtlen tanárokkal szemben azonban zéró toleran­ciát hirdetünk. (…) Hasonlóan vélekedünk azokkal a szülőkkel kapcsolatban is, akik politikai, közéleti megfontolásból rendbontással, más szü­lők befolyásolásával, a diákok előtt a Fenntartó és az igazgató tekintélyének rombolásával próbálják megakadályozni az intéz­ményi konszolidációt.”

Nocsak! Leváltják, elbocsátják a szülőket is?

2009. szeptember 25., péntek

Az elit

Megkérdezte, hogy elmenne-e velük kirándulni, de azt mondta, van egy olyan szabály, hogy ő nem hagyhassa el az iskolát.

Eddig csak az írás. Most már a beszéd is.

Ja, hogy rágalom?

Amivel nem tudok betelni

Gyerekkoromban ritkán jutottam hozzá, rendszerint a Mikulás hozott egy koszorút: egyesével húztuk le a madzagról, és amikor elfogyott, a madzagról is leszopogattuk, ami ráragadt. Aszalt formájában ismertem, de azt hittem: eleve így terem. Telente most is veszek, de a celofánba, koszorú formára összerakott gyakran savanyú, a zacskós Kalifa pedig apró, s talán túl száraz is. Egyik sem olyan, mint a gyerekkori. (De lehet, hogy csak nosztalgia. Az én nemzedékem a hiánygazdaságban nőtt fel, a narancs is kuriózum volt: finom, kék-piros-arany selyempapírba csomagolva kaptunk néhány darabot a mikuláscsomag mellé.)

Tizenvalahány éve egy kedves ismerősnél láttam először fügebokrot, rácsodálkoztam, hogy Magyarországon. Van, amikor kifagy, de tavasszal újra kihajt. A termésből néhány szemet mindig kapunk azóta, az idei bőséges lehetett, most két zacskóval leptek meg.


A család nem lelkesedik érte annyira, mint én - kiraktam egy kosárba a konyhába és rájárok. Pár napja valamelyik blogban arról olvastam, hogy 1 kg fügéből és 5 kg narancsból milyen finom lekvárt főzött az illető, ez is volt 1 kg - de én megeszem. Nem tudok betelni vele. Néhány éve Horvátországból fügepálinkát is hoztunk - szenteste koccintottunk vele.

Egyébként banánból sem ettem még egyszerre annyit, hogy ne fért volna több belém. Akkor szeretem, ha már elkezd pöttyösödni.

2009. szeptember 22., kedd

Iskola

Épülnek a kásahegyek, megy a roadshow, minden a legnagyobb rendben, újra meg újra felbukkanó kulcsszó mint magyarázat: politika. Az - csak nem ezen az oldalon.

Az "iskola" címke nem általában az iskolát jelentette, hanem kizárólag az enyémet - lassan nem lesz poszt ezzel a jelzéssel. Én már nem vagyok ott, az iskola "névben él csak" egy kicsit még - az előző két tagmondat között azonban (mielőtt még valaki így értené) nincs ok-okozati összefüggés. Eltartott pár évig, míg idejutottunk, sokan sokáig nem láttak semmi intő jelet, van, aki még most is gyógyíthatónak véli a haldoklót.

Pedig születőben az új, az elitiskola. Már amit az "elitek" az "elit"-en értenek. Nem, nem irigykedem.

Update:
Istvános diák voltam

2009. szeptember 21., hétfő

Egy vidékinek

Névtelen új megjegyzést írt a(z) "Szakma vagy politika, avagy demokrácia a’ la Eszte..." című bejegyzésedhez:

"Ma a TV2 Mokka című műsorában egy "szakértő" gyalázta Balázs emlékét azzal, hogy őt egy "halálkultuszos, emo-s valakinek állította be.

Mindezt szó nélkül hallgatta valamikori tanára.
Szégyen és gyalázat, hogy ezek az emberek magukat pedagógusnak merik nevezni.

Bízom benne, hogy soha többé gyereke közelébe nem engedik őket.

Üdv: Egy vidéki"


Ez a komment egy majd' másfél évvel ezelőtti posztomhoz érkezett (figyelemre méltó, hogy pont ehhez) - kiteszem ide: ott ti. a kutya sem venné észre rajtam kívül, de nem mazochizmusból, hanem egy gondolkodásmód jellemzésére. Tehát...

Kedvesnek nem nevezhető vidéki!

1. A szakértőt nem a tanárok, hanem az önkormányzat kérte fel V.B. öngyilkossága körülményeinek vizsgálatára. A leírtak alapján azt kell gondolnom, hogy Ön is azok közé tartozik, akiknek az a szakértő, aki a saját, már előre kialakított véleményét alátámasztja. Az a szakember viszont, aki vizsgálódása következtében ezzel össze nem egyeztethető álláspontra jut, az "szakértő". Egyébként Ön is doktorált pszichológiából, szakterülete az öngyilkosság-kutatás, feltérképezte a konkrét tragikus esemény körülményeit, napokon keresztül folytatott beszélgetést diákokkal, tanárokkal. Egyáltalán pszichológus az Ön szakképzettsége? (Gyalázásról szó sem volt - ne ragadtassa el magát!)

2. Igen, pedagógusnak merjük nevezni magunkat - de évtizedek alatt sem tudtunk hozzászokni, hogy nevüket sem vállaló emberek nevüket és arcukat vállaló, naponta a gyerekek elé álló tanárokba töröljék a sáros lábukat. Szerintem ez utóbbi a szégyen és gyalázat.

3. Van egy rossz hírem: egyikünket sem tiltottak el a foglalkozásunktól. Ha a peres eljárások végére érünk, képzelje: szándékunkban áll gyerekek közelébe menni. De Ön a saját gyerekét semmi esetre se bízza olyanra - ránk -, akiben nincs bizalma. (Csak így zárójelben - miután a többes szám feltételezhetően az elbocsátottakra vonatkozik: hetünk között egyébként többen vagyunk, akik még csak nem is tanítottuk V.B.-t.)

Üdvözli: ZM

2009. szeptember 18., péntek

Pillanatképek

Valamelyik nap a gyermek már ágyban, villany leoltva, itt ülök a gép előtt, de szokás szerint még behív magához, kivételesen nem puszira.

- Mama, mikor ér véget a válság?
- Milyen válság?
- Honnan tudjam?
- Honnan tudod, hogy válság van?
- Hallottam...

Mi járhat a kis fejében?

***
Учимся русскому языку.

***


Ma esti "mozi" Macskák - apával, egyszer. Aztán a legjobban tetsző részek még egyszer, de már egyedül. A kettő között saját "balettszám."

2009. szeptember 17., csütörtök

A politika diszkrét bája

Azt mondja M.T. a Lánchíd Rádióban: "... az igazgatóhelyettes [az elmúlt néhány évben négy helyettes volt, jól azonosíthatóan rólam van szó] családi barátja Horn Gábor, SzDSz-es politikusnak."

Horn Gábort nem ismerem személyesen, soha nem is találkoztam vele.

Ellenben: tizenvalahány éve egy szorosabb-lazább baráti kapcsolatokat ápoló társaság tagjaként egyhetes kenutúrán vettem részt a Felső-Tiszán - többek között - dr. Kolumbán Györggyel.

És? Mi következik ebből?
Rosszul működik az Egyes Személyek Mindenféle Viszonyainak Feltérképezésére Létrehozott Bizottság. (A Nyilvános Eseményekről Fényképeket Készítő, Elemző és Archiváló Stáb meg rosszul számol.)

2009. szeptember 15., kedd

Minek az?

- Az általános iskolától az egyetemig az oktatási rendszernek "egyfajta ellentársadalmat kell alkotnia, ami azt jelenti, hogy a diákokkal meg kell értetni: vannak másfajta modellek, mint a könnyű előrejutás, a pénzszerzés, (...) van teljesítmény, fegyelem, van egy iskolai közösségnek, egy egyetemi csoportnak értékrendje" - szögezte le.

Mármint Sólyom László.

Bölcs nyugalommal azt mondhatnám: micsoda idealizmus! De nem vagyok bölcs.

Amikor semmi értelme vitatkozni - még reflektálni sem -, de nincs bennem indulat, akkor szoktam cinikusan azt mondani, gondolni: aha.

Valójában azonban ordítani tudnék a politikusok oktatásüggyel kapcsolatos megnyilatkozásaitól. Majd három évtizede hallom, olvasom a magasztos gondolatokat, jobbító szándékú törvények és rendeletek tömkelegét, kormányzati ciklusonként változó koncepciókat, és finoman szólva: tele van a hócipőm.

Hogy már szűkebb pátriámban szét se nézzek... Teljesítmény? Értékrend? Eljutok-e ez ügyben valaha is az "ahá"-ig?!

2009. szeptember 13., vasárnap

A 22.b osztály

Tegnap volt az Istvánban 10 éve érettségizett osztályom (a 2. hatosztályos évfolyam) érettségi találkozója, mindössze ketten hiányoztak (ők is igazoltan). Mindannyian diplomások, nem egy közülük többszörösen, van, aki a helyén van, és van, aki még keresi. Négyőjük büszkélkedhet kisebb-nagyobb csemetéjével (a legidősebb 8 éves), három baba születése várható a közeljövőben. A fiúk kicsit megemberesedtek, a lányok mit sem változtak; alaptermészetük, habitusuk, a világ dolgaihoz való hozzáállásuk olyan, mint volt. Büszke vagyok rájuk. Lélekmelengető egyedi ajándékot kaptam tőlük,benne fotók, információk az elmúlt évekről, vers...

Mindannyian büszkék arra, hogy az Istvánba jártak, szeretettel és tisztelettel emlékeznek egykori tanáraikra, a "lelki szemétségek"-kel jellemezhető, "pedagógiai szempontból nullák"-ra (igaz, hol voltak még 1993 és '99 között e kedves megállapításokat tevő jelenlegi városvezetők...).

2009. szeptember 12., szombat

Á propos

Kérdezi valaki a Szeretgom valamelyik fórumában, hogy miért nem szólal meg az István-ügyben a pedagógusok szakszervezete. Mert a jelek szerint amellett állnak ki, amit megengednek nekik.

Eszembe jut erről a klasszikus mondás: a három legfölöslegesebb dolog a világon a férfiak csöcse, a pápa pöcse és a szakszervezet.

A gimnáziumban kb. 15 (volt) tanár volt a PDSz tagja.

A lányok

Itt van a nagy, a kicsi most kapta meg tőle a születésnapi ajándékot: egy fekete legginget, egy fehér és egy tarka pólót. Nóra azonnal beöltözött, több szoknyával felpróbálta... A legging - mint most megtudtam - szíve vágya volt, még jó, hogy van, aki kileste. Nem értek én ehhez a divathoz...


Pénteken megvolt a 2. oroszóra, íme az eredmény:


Csak ide feltöltve vettem észre, hogy van benne egy hiba. Nem látszik ugyan túl jól, de van-e itt Gigin kívül valaki, aki észreveszi?

2009. szeptember 11., péntek

Helyzetjelentés

Szeptember

A fecskefinak vándorszárnya nőtt,
nyarat lehelget még a délelőtt,
hullámvonalban ing a rét fölött
az ökörnyál, az erdő lombja rőt,
s most adjuk iskolába a jövőt.

(Szilágyi Domokos: Naptár)


Őszi színekbe öltöztettem a blogot, egy év alatt kialakult a négy évszaknak megfelelő színvilág. Szeretem az őszt, talán jobban minden évszaknál, főleg az ezerszínű októbert... Bár ma inkább nyárutó volt, a konyhaablakból nézve még nem rőtek szemben a dombok, de a nap már a fennsík közepén túl nyugszik le, innen hamar eléri a Bazilikát, télen aztán ki sem bújik mögüle. Szóval mindjárt szeptember közepe, de a nyaralás második hetéről még adós vagyok a beszámolóval (Sárospatak, Zemplén, Kassa), elsodorták az események - de majd jövök, felidézni is jó.

2009. szeptember 10., csütörtök

Ceruzaforgácsok

Az istvános nyakkendőmről készült képet leveszem - bár még mindig (és ebben a helyzetben is) jobban istvános vagyok, mint azok, aki szeptembertől vannak ott. De hát a gimnázium "névben él csak" már és még ebben a tanévben - aztán meg az emlékekben, a személyiségbe épült szellemiségben. Oda nem férkőzik be semmiféle hatalom.

Google: A(z) "zara melinda" kifejezés 1-10. találata az összes, kb. 117 000 találatból. (0,22 másodperc)

Hát, erre egyáltalán nem vágytam, nem tolakodtam, hogy nyilatkozhassak... De majd ez is elmúlik.

***

„És vége nincs és vége nincs a menetnek, tavaszok mehetnek, jönnek nyarak, őszök: de az időben, mintha márványba vésve, megmarad minden mozdulat, cselekedet. És mi lesz – amit ma még tudomány lehetetlennek tart -, mi lesz, ha mégis, valahogy túlszárnyaljuk a fizikai határsebességet, a fényét tudniillik, és visszafele indulhatunk az időben? És szembe kell néznünk minden elmúltakkal?! Száz év múlva például mai önmagunkkal is?! – de nem is ez a fontos, nem az esetleges fenyegető lehetőség, hanem az élő, az örökéletű
lelkiismeret.”

(Szilágyi Domokos: Emeletek avagy a láz enciklopédiája)


***

Délután egykori felnőtt tanítványom blogját olvasgattam - micsoda derű, harmónia, sokszínűség! Küzdelmes és értelmes élet.

***

A gyermek második éve angolt tanul, azt hiszem, a nyelvhez kötődő "tudományokban" több sikere lehet, mint más területen. Sokszor kérdezték tőlem már elsős korában is, hogy tanítom-e őt itthon németre - nem, semmi értelmét nem láttam. Tavaly, harmadikban kezdődött az iskolában a nyelvtanulás: a németet választottuk volna, de nem indult. Nyelvtanárként nagy szamárságnak tartom, hogy egy kisgyerek - nulláról indulva - párhuzamosan tanuljon két olyan közeli rokon nyelvet, mint az angol és a német - ezért ez utóbbi marad a középiskolára. Viszont most elkezdtünk oroszt tanulni. Rendeltem neki egy új, gyerekeknek írt könyvet, heti háromszor 30 percben állapodtunk meg. Amíg a könyv megérkezett, már megtanultunk néhány betűt, tegnap volt az első rendes óra: nagyon tetszik neki, abba sem akarta hagyni. Jó, nagyon jó.

2009. szeptember 8., kedd

:)) vagy inkább :((

Friss hír, hogy a 7 elbocsátott tanár egyikét, aki egy azonos szakos kolléganőjének vitt be a tanítás megkezdése előtt valamit, az igazgató kitiltotta az iskolából. A tanárnak a gyermeke most is az iskola tanulója. Az igazgató közlése szerint: az elbocsátott tanár hozzá fordulhat, gyermeke osztályfőnökéhez és szaktanáraihoz az illetők fogadóóráján. Kérdésre még hozzátette: más időpontban előzetes telefonegyeztetés után.

Ez persze nyilván mindannyiunkra vonatkozik, feltételezhetően ezután a portások is utasításba kapják. Természetesen minden jogszerű - csak nevetséges.

Az elbocsátott tanár elmondása szerint 4 tanuló a DÖK képviseletében felnőtt kísérőt keresett, hogy jelenlétében az igazgatóval beszéljenek (osztályfőnökük még nem volt benn): diákmozgalmat segítő tanár az előző tanév vége óta nincs, az ifjúságvédelmi felelős nem vállalkozott a kíséretre.

Fortélyos félelem - de hogy minden oldalon?!

2009. szeptember 7., hétfő

:)

Kommunista, libernyák, szcientológus, gyilkos, III/3-as, balliberális, szélsőséges liberális, hiszterolibsi - ez mind én vagyok egy(-két) blogger, két fórumozó és egy(-két) kommentelő (két különböző helyen más nickkel szinte ugyanaz) szerint. (Tudom persze: a kör ennél azért kicsit nagyobb.)

Írják ezt édes-ékes anyanyelvünkön, küldetéstudattal megáldva-megverve - a rend, az erkölcs védelmében. Többnyire névtelenül. (Írtam már erről.)

Honnan ez az engesztelhetetlen gyűlölet? Miből táplálkozik? Nem, nem borulok ki tőle - végső soron nevetséges, amikor ágyúval verébre lőnek.

2009. szeptember 6., vasárnap

A szimpátiatüntetés margójára

A különböző médiumokban megjelennek az innen-onnan fel- és kicsipegetett morzsák, jönnek rájuk az ilyen-olyan kommentek: az egyik szerint pl. az én és férjem és kapcsolt társulatunk városvezetés elleni háborújáról van szó (és még kedvesen továbbragozza)... "Párosunk" nincs egy icipicit túlértékelve, szerepünk, hatásunk felnagyítva?

Az a vicc jut eszembe, hogy az elefánt és az egér egymás mellett sétál egy fahídon, s egyszer csak megszólal az egér: hallod elefánt, hogy dübörgünk?
A híd alatt álló "abszolút tárgyilagos" és "tájékozott" kommentelő aggódik az elefántért, s azt hiszi, hogy az egér dübörög?

A szenzációhajhász, két-három mondatosra vágott, zanzásított "riportok" világában kit érdekel az érintetteken kívül, hogy mi is zajlik itt valójában...

Na de, csináljunk értelmesebb dolgokat, "vár ám a munka a kertben".

2009. szeptember 5., szombat

És hova álljanak a belgák?

Lent update szept. 6.

"A Jobbik Magyarországért Mozgalom esztergomi alapszervezete
2009. szeptember 6-án, vasárnap reggel 8 órától, Esztergomban a Szent István térre a Bazilikánál
Szimpátia tüntetést szervez a Szent István Gimnáziumért, az elbocsátott Istvános tanárok mellett, valamint tiltakozik a Meggyes Tamás féle városvezetés ellen !" (Betűhív!)

Bejelentették a rendőrségen, lefoglalták a Bazilika előtti teret. A tény számomra azt jelenti, hogy helyben a Jobbik az egyetlen ütemérzékkel rendelkező politikai erő: felismerték, hogy van olyan történés a városban, ami a sokféle gondolkodású embert közös platformra hozhatja, és itt az idő. Én ennek nem örülök.

(Sok egyéb nemtetszésem mellett a legújabb: nem szeretnék olyan világot, ahol politikai pártok indíttatva érezhetik magukat, hogy bármire felszólítsák az Akadémiát (mellesleg: tessék összevetni a középiskolák történelem és magyar nyelv tankönyveit, s máris kiderül, hogy szó sincs a finnugor rokonságelmélet egyeduralmáról). Az meg egyenesen bájos, hogy itt - 3. komment - az én "néhány sunyi lépésem"-ről beszél egy névtelen bátor. Na, de nem erről akarok beszélni.)

Nincsenek illúzióim sem: Orbán Viktor nem itt és nem most fog arról értesülni, hogy Esztergomban baj van, tudta ő ezt néhány hónapja is, amikor a "sok szép közös terv"-ről beszélt; nem az utóbbi napokban kapott felháborodott vagy segítséget kérő leveleket sem, mentek már ilyenek két éve is. A hit a 'jó király'-ban eleve annak a bizonyítéka, hogy nem működik a rendszer, annak, hogy demokráciadeficit van, annak, hogy alattvalói tudattal élünk - s talán végső soron annak, hogy Angliában azért olyan zöld a gyep, mert már vagy ötszáz esztendeje locsolják.

Mégis elmegyek a tüntetésre, mert istvánosként itt és most ez a dolgom. Mert igaz ugyan, hogy az önkormányzatnak van iskolája, de az önkormányzat a város polgárainak megbízásából kapta a mandátumát: nekünk van önkormányzatunk, polgármesterünk - s nem a képviselő-testületnek és a polgármesternek városa! Le lehet 'váltani' egy iskola tantestületének jó részét, a gyerekek jelentős százalékának távozása sem rendít meg semmit - de a népet talán mégsem. S aztán majd meglátjuk, hova álljanak a belgák.


Update szept. 6.
Orbán Viktor nem ereszkedett le a polgárok közé. A 'jó király' bízik az ő helytartójában. Nekem eddig sem voltak ezzel kapcsolatos illúzióim.

Az ellentüntető helyi Fidelitas képviselői három nagy molinón a kormányt hibáztatták az iskolák tönkretételéért (az István költségvetésének 10,5 %-át, nem egészen 13 millió forintot áll a város!), Orbán pedig az MTI tudósítójának azt mondta: "ha a polgárok nem elégedettek az önkormányzat működésével, megoldást csak a kormányzattól remélhetnek. Készülünk a kormányzásra, de egyelőre semmilyen eszköz nincs a kezünkben, hogy segítsünk az embereknek". Az egyikkel meg a másikkal kapcsolatos elégedetlenségemnek két külön választáson adhatom a jelét - nemdebár?! Egyébként meg micsoda összjáték!

Mintegy 300 ember volt ott az MTI szerint: a város lakói vagy helyeslik, ami történik, vagy érdektelenül nézik, vagy félnek. S úgy látszik, igaz ez a tanártársadalomra, saját egykori kollégáim jó részére is. Esztergom, 2009.

2009. szeptember 3., csütörtök

Puzzle

K.Gy. több iwiwes fórumba író önkormányzati képviselő, az István az önkormányzat fenntartásában működő gimnázium. (Betűhív átvétel.)

"Kolumbán György [doki+1] Link április 8., 21:131630: Gyűlölet tunningoló meg regisztráljon a munkanélküli hivatalnál.Előzmény:Sitku Pál április 3., 22:24"

"Kolumbán György [doki+1] Link április 20., 19:2122: De azok bizony benne vannak, annak színtere pedig az ISTVÁNOSbalhé volt, Csak ott is bebuktak. Lesz itt romeltakarítás, nyugi."

A bejegyzések kivételes látnoki képességről tanúskodnak.

"Kolumbán György [doki+1] Link július 15., 12:33 165.Befejezés előttaz Istvános gyűlölet lobbi , az árnyékgimnázium árnyékpedagógusainakfegyelmi kivizsgálása."

"Pataki István augusztus 10., 16:01 1999.Az elmúlt hat napban igen sokat tudtam meg a Sitku-féle és köré csoportosult tanárok gondolkodásáról.Most még inkább nem fejteném ki , majd pár nap múlva ne,hogy durva legyek."

A "fegyelmi kivizsgálás" július 15-én még el sem kezdődött - csak a megindításáról kaptuk meg az értesítést.
P.I. részönkormányzati képviselő, nem tagja a fegyelmi tanácsnak, nem vizsgálóbiztos. Honnan is tud bármit is? Az engem meghallgató fegyelmi biztos pl. aug. 8-án zárta le a vizsgálatot.

"Tulajdonos Kolumbán György [doki+1]
Esztergom Városa Egyetem után Elitgimnáziummal is gyarapszik. Az egyetemi képzéshez így nagyobb eséllyel jutnak az esztergomi diákok. Hatásában ez a SZ::Miklós alaphoz mérhető támogatás a fiataloknak. Az eli gimnázum alapítása stratégiai döntés. Mint minden közösség javát szolgáló döntés ez is sérthet csoportérdekeket. Ennek a helyzetnek a kezelése egy demokráciában egyszerű, a csoportérdek helyt ad a közösséginek. Sz Imre gimnázium a Bencés gimnázium épületében jogutód. A 14 es cserkész csapat bencések cserkészcsapata volt. Ennek vizicserkész tisztje vagyok. Forum St. Imre és az Elitgimi életéről."

Az első bejegyzés júl. 28-ai. Érdekes: miért hoz létre egy önkormányzati képviselő egy fórumot egy 2010-ben induló iskolának? Mi ez az óriási elkötelezettség? Hogy lehet annak az életéről írni, ami még nincs? Aztán aug. 31-én kiderül: K.Gy. ebben a tanévben az Istvánban fog tanítani: társadalomismeretet. A vízicserkész-tiszt talán cserkészcsapatot is szervez, esetleg lehetne ő a diákönkormányzatot segítő "tanár". Jó szemmel kiválogathatja, ki illik majd bele az "Elitgimi" tanári karába.

"Én kértem fel őt, s hálás lehetek, hogy elvállalta a tanítást. Azt is vállalta, hogy a legrövidebb időn belül megszerzi a szükséges végzettséget. Nem lesz szavazati joga, nem akar érettségiztetni, csak óraadó – mondta el Kurnász László a tanévnyitó után."

K.Gy. nyugdíjas jogász, nincs tanári végzettsége. Az igazgatónak ez nem probléma, törvényi előírás nem számít, ő hálás. Tanulni meg soha nem késő.

Egyébként meg azt csiripelik a verebek, hogy az elbocsátott 7 tanár egyikét az igazgató nem akarta elbocsátani. "Még sajnál is téged. (...) A könnyező hóhér istenit! Istenem, mikor akasztod föl már a könnyező hóhérokat! Becsületes hóhérokat küldjél reánk, Uram…" (Sütő: A lócsiszár virágvasárnapja) De K.Gy. ragaszkodott hozzá. A szürke eminenciás.

2009. szeptember 2., szerda

Ha csak úgy nem...

Írásban feltett kérdések, írásban adott és változtatás nélkül lehozott válaszok. Nem, nem az angol királynő a riportalany. Csak Esztergomban vagyunk.

"A fenntartó önkormányzat a hatályos jogszabályok alapján alkalmazottai közül jelölhette ki a vizsgálóbiztosokat és fegyelmi tanács-tagokat, illetve a tanács elnökét."

"A fegyelmi tanács tagjai és a vizsgálóbiztosok mind a képviselő-testület tagjai..."

Ezek szerint a képviselők önmaguk alkalmazottai? Ha csak így nem…

2009. szeptember 1., kedd

Elköszönő szelíd szavak

Kedves Osztályom!


Hát akkor mostantól nélkülem. Nem így terveztem, nem így gondoltátok ti sem. Nem megyek el az évnyitóra, nem akarom betenni a lábam abba az intézménybe, amit még egy darabig Istvánnak neveznek... (Annyi időt töltöttem ott, ahány évesek ti vagytok.) S nem tudhatom, hányan döntöttek közületek önszántukból hasonlóan. Megállítom az időt annál a pillanatnál, ahol nyár elején elváltunk, így rögzítem: az a csapat az osztályom: 32 élénk gyerek és ketten külföldön, akiket visszavárunk.

Nem mondhatni, hogy eseménytelen évek vannak mögöttetek. Három év alatt három igazgató. Még alig kóstolhattatok bele a gimnazista létbe, amikor költöznünk kellett. S költöztettétek a felszerelést, a bútorokat a szüleitekkel együtt. Egy év nem nagy idő, talán nem is a Kis-Duna parti épület marad meg majd az emlékeitekben. (Bár ki tudja, megmarad-e egyáltalán valamelyik, hisz jövőre - állítólag - megint költöztök.) Visegrád, aztán Győr, most Eger (ha egyáltalán) az osztálykirándulások célpontja, a Győr utáni tapasztalatokon okulva tavaly év végén egy szóban elfogadott "szerződés" - most kellene írásban megerősíteni. A hetedikes szecskaavató, a nyolcadikos bemutatkozás, a kilencedikes műsor; színházlátogatások, farsangi buli, hangverseny, rendezvények a SzIG Galériában, István-napi sportverseny és bál... és órák, órák, órák.

Sok osztályfőnöki órán és bizonyítványosztáskor hallottátok tőlem: képességeiteket ajándékba kaptátok, nem tettetek érte semmit. Kiváló képességgel jelesnek, kitűnőnek lenni sokkal kisebb munka, mint átlagossal (nem nagy kunszt - így mondtam); de képességeink alatt teljesíteni hiba, nem engedhetitek meg magatoknak. Ti tudjátok, hogy az Istvánban sosem volt divat nem tanulni, s nem volt szokás nem tanítani sem - bármit is állítsanak egyes kívülállók.

Ti tudjátok, hogy én nem adtam könnyen ötöst, de talán nem tudjátok, hogy minden osztályozó értekezleten elmondtam: értelmes társaság, csak két kézzel kell fogni őket. Lehet, hogy nem dicsértelek benneteket eleget, mégis remélem, hogy éreztétek a szeretetemet. Ti tudjátok, hogy mi volt és mi nem volt sosem az óráimon, bár nyilván észrevettétek, hogy tavaly valahogy türelmetlenebb voltam.

Az idén tanítottam volna nektek - többek között - Berzsenyit. Búcsúzásul, útravalóul fogadjátok tőlem egyetlen sorát, álljatok meg egy pillanatra, s gondolkozzatok el az értelmén: "Lélek s szabad nép tesz csuda dolgokat."

P.S. Akinek szüksége lesz rám, megtalál.