2009. május 31., vasárnap

Májusi eső

aranyat ér - mondta mindig nagyapám, miután elültettük a kukoricát, s vártuk az égi locsolást. Már alsós koromban is magukkal vittek a nagyszüleim a földre (sőt: egészen kicsin hátikosárban "utaztam", nagyanyám kitett a barázdába, s ott eljátszottam), kézbe kaptam a kiskapát, s megmutatták mit, hogyan csináljak. Ők fészkeltek, én három szem kukoricát tettem bele (városiaknak: a fészek egy kapavágásnyi kicsi gödör), a sorok közé szabálytalanul tökmag, a szélső sorba bab került, aztán segítettem a takarásban. Könnyű munka volt, a kukorica- vagy krumplikapálás már nehezebb, sok volt a paponc (fogalmam sincs, mi a hivatalos neve), s addigra már benne voltunk a nyárban, égetett a nap. A hátikosárban, lábasban vittük magunkkal az ételt, asztalkendőben a kenyeret, üvegben a vizet - délután jóleső fáradtsággal indultunk haza.

Hosszú, keskeny földdarab volt a nagyszüleimé, jó kis kaptató vezetett oda a faluból, de maga a terület egy másik domb aljában, laposon volt. Földút vezetett mellette, túloldalán még csak egy-két ház (nem emlékszem pontosan, ellenőrizni kellene), az ún. Rózsadomb széle. A parcella vége a Hammercki-féle (sose láttam leírva) gyümölcsösnél volt - nagyapám nyár végén, ősz elején, amikor ért az alma, 2-3 évben itt csőszködött. Éjjel is kinn volt - egy kis kunyhóban (ő maga csinálta) aludt, sokszor vittem neki ebédet.

A kukoricaültetés ideje május eleje, holnap már június - csak a mai esőről jutott mindez eszembe.

Az eső - ablakon és szúnyoghálón keresztül. Jól látszik, hogy mennyire kiégett már a fű. Most majd újjászületik. (Fotó: Rafael)

2009. május 29., péntek

Reflexió

w.blog.hu: "A teljhatalom katonájának lenni biztos pozíció, úgyhogy a kipróbált, veterán drukkerek mellé új undokok csatlakoznak..."

Van, aki fanatikus hitből, van, aki önként és dalolva, van, aki 'muszáj egyről kettőre jutni'-alapon, van, aki vakságból, van, aki félszből, van, aki a kisebbik rossz mentén... A végeredmény szempontjából mindegy.

Fiatalok, tanuljatok nyelveket!

2009. május 28., csütörtök

A magyarérettségi ürügyén 2.

Az érettségihez adott idézetben azt állítja Spiró, hogy veszélyben van a magyar irodalom, mert rohamosan csökken az olvasó fiatalok száma.

Így van-e? A csökkenést - lassan 28 év magyartanítással a hátam mögött - naponta a tapasztalom. 20 év múlva a mai fiatalok lesznek a középnemzedék, akik addigra már nem úgy szocializálták kicsi korukban a gyerekeiket, hogy olvassanak. Mert az olvasóvá nevelés az olvasni tudás előtt kezdődik. Az óvónőkre, a tanítókra, tanárokra tolódik a közös felelősség. Ha nem történik valami csoda, 20 év múlva a helyzet rosszabb lesz. A Gutenberg-galaxis vége? Átalakulása? A veszély szerintem is fennáll.

De hát a fiatalok olvasnak. Igaz, egyre csökkenő mértékben könyvet, még ennél is jobban csökkenő mértékben szépirodalmat. Baj ez? Nekem és szerintem baj. Új barbárságot jövendölnek egyesek. Ki tudott a középkorban olvasni? (Miközben az ókor irodalmi, történelmi, filozófiai írásos emlékeit a kolostorok átmentették a jövőnek.) Az írni-olvasni tudás nagyon lassan vált tömeges méretűvé. Nem ennek az elveszésétől kell félni. "Csak" attól, hogy az irodalom újra nagyon kevesek kiváltságává válik.

De mi az, hogy irodalom? Volt, amikor azt jelentette: 'ami írva van'. Irodalomórán a fogalmon a szépirodalmat értik. Nem szeretnék magyartanár lenni akkor, amikor az órák tárgya netán az lesz, 'ami írva van'. Szerintem a művészet az emberi elme legnagyobb alkotása. Csak az minősíti fölöslegesnek, időpazarlásnak, akinek fogalma sincs róla. Ennek a művészeti ágnak is megvannak a maga "szabályai". Aki az információs csatornákon ömlő hírekhez szokott, s a hírolvasáshoz kialakított módszerrel közeledik az irodalomhoz, az kudarcot vall. Röplabdázni sem lehet a kosárlabda szabályai szerint, pedig ez is labda, az is labda... Ha játszani akarsz, ismerned kell a szabályokat. Bizonyára a tévé, az internet előtti időszakban is kisebbségben voltak az irodalomértők. De talán egy gimnáziumban érettségizett embertől elvárható, hogy valamilyen szinten értő és olvasott legyen. Még a tömegoktatás korában is... Kevésbé mint 10 éve, 20 éve...

Mi az irodalomtanítás értelme? A mai, békében, szabadságban és jólétben felnövekvő nemzedék sok mindent készen kap, jól tájékozódik, természetes a saját szoba, a nyaralás, utazás, a különóra, a márkás holmi, a jogosítvány, motor, nemegyszer autó... Jól akarják magukat érezni a világban, a szórakozást a buli jelenti. (Szó sincs róla, hogy irigykednék, az a természetes, ha a szülők nemzedéke jobb világot akar a gyerekeinek.) Mégis azt hiszem, hogy ez a kényelem individualistábbá tesz (hányszor hallom: no nem, kollégiumban, mással egy szobában lakni?), vakabbá, süketebbé, érzéketlenebbé egyéni és társadalmi problémák iránt. Sokat hallani IQ-ról, nagyon-nagyon keveset EQ-ról, pedig nem lakatlan szigeten élve erre legalább akkora szükségünk van. Nagyobb.

Claude Roy szerint az irodalom egyetlen értelme, hogy élni tanít. Spiróval válaszolva: "... Bada tanár úrnak igaza volt, még akkor is, ha érettségi után néhány évig vádlón jártunk vissza hozzá, amiért az élet nem oly szép, mint az irodalom. Bada tanár úr bólogatva hallgatta őt vádló kesergéseinket, és nem mondta, amit mondhatott volna, hogy ő nem az életre készített fel bennünket, hanem fogékonnyá tett mindazon értékek iránt, amelyek az embert olyan fájdalmasan gazdaggá tehetik. Vagy megértjük egyszer, gondolhatta magában, miért táplálta belénk szenvedésre képesítő szemléletét, vagy nem. Az ő feladata az volt, hogy elindítson valamerre. Hogy aztán mi hogyan választunk a továbbiakban, az már a mi dolgunk."

Én azt gondolom, manapság az irodalomtanítás legfontosabb dolga, hogy érzékennyé tegyen, nyitottá, toleránssá. A színész belebújik százféle ember bőrébe, életébe - a jó olvasó ugyanezt teszi. Az így olvasott irodalom beépül a személyiségbe (én pl. pontosan tudom, hogy Tolsztoj nélkül nem lennék az, aki lettem), s az élet és történelem különböző szituációiban ráismerünk az olvasmányaink révén megélt helyzetekre, s máris nem vagyunk olyan kiszolgáltatottak, tehetetlenek, boldogtalanok vagy magányosak. Már megint ilyen komor dolgok - ugye kedves tanítványaim, hányszor kifogásoltátok, hogy betegség, halál, magány, elmúlás, jaj... Mert az életet happynek szeretnétek látni, ezt sulykolja a média- és plázavilág, vagy legalább is csak ezt szeretnétek észrevenni belőle. Ami a testnek kell, ott az igény minőségi, ami a léleknek, gagyi. (Nem az egyes emberről beszélek - a tendenciáról.) Én is azt gondolom: az élet szép, csak nem cukrosan, problémátlanul, hanem küzdelmesen-fájdalmasan szép.

Manapság sokan tüntetnek a magyarságukkal, ellenséget vizionálnak kívül és belül. De mit jelent magyarnak lenni? Miben ragadható meg magyarságunk? A józan többség biztosan nem vitatja, hogy a nyelv, az adott nyelven létrehozott irodalom szerves része a nemzettudatnak. S Kölcseyt parafrazálva: Idegen irodalmakat olvasni szép, a hazait pedig minél jobban ismerni kötelesség". ("Idegen nyelveket tudni szép, a hazait pedig lehetségig mívelni kötelesség.") Ebből következően szerintem nem lehet csak kortárs irodalmat tanítani (arról nem is beszélve, hogy tévedés azt hinni: attól, hogy kortárs, könnyebben is érthető). Nem állítom viszont, hogy a Szigeti veszedelem vagy Balassi Bálint nélkül nem tudom elképzelni a gimnáziumi irodalomtanítást. Le tudnék mondani az irodalomtörténeti szempontokról. A feltételes mód oka, hogy ez nem az én döntésemtől függ.

Mi lehetne, hogy lehetne - külön posztban.

2009. május 27., szerda

Ceruzaforgácsok

Tulajdonképpen nem erről akarok írni, de egész délután Örkénnyel készült interjúkat olvastam, kerestem valamit (rácsodálkoztam, hogy már majdnem százéves lenne, 1912-ben született), s keresés közben meg-megálltam.

"Hiszek a cselekvő emberben, általában hiszek a cselekvés életmentő voltában, noha jól tudom, hogy egyéni életünk tragédiába torkollik, hiszen biológiailag erre vagyunk ítélve. A hiábavaló cselekvésben is hiszek, mert szubjektíve még ez is ad nekünk valamit..."

Irracionális hiteink. De lehet-e a hit másmilyen? Van-e más funkciója, mint hogy tartást adjon?

"Mikor megindult a 'Szabad Rádió', behívtak a Parlamentbe (mert akkor onnan adták a műsort), és a Rádió új igazgatója megkért, hogy írjak egy bevezetőt az induló adáshoz. Mondtam, hogy szívesen. Ott megírtam. Így kezdődött: 'Hazudtunk éjjel, hazudtunk nappal, hazudtunk minden hullámhosszon' ".

Itt a szabad rádió, a szabad sajtó, a szabad minden. Elveszett illúziók.

(Majd akkor növök fel Örkény szellemiségéhez, ha higgadtan tudom nézni azt, amit ma keserűséggel, dühvel. Lehet, hogy soha. )

2009. május 25., hétfő

A magyarérettségi ürügyén

Az elmúlt két hétben érettségi dolgozatokat javítottam. 2005-től van egy 60 perces szövegértési feladatsor, azután 180 percben három lehetőség közül (érvelés, műelemzés, összehasonlító műelemzés) egyet kell kidolgozni. Az osztályban, ahol az utolsó 3 évben tanítottam, négy ember kivételével mindenki az érvelést választotta. A feladat így hangzott:

Az alábbi interjúrészletben Spiró György, kortárs író az irodalomolvasás és az írás mai helyzetéről fejti ki véleményét.

„A nyelvvel kapcsolatban különben az jut eszembe, hogy a magyar irodalom veszélyben van, mert rohamosan csökken az olvasók száma a fiatal generációkban. Régóta tanítok egyetemen, ott is látom. A baj az, hogy az általános iskolában nem szerettetik meg az olvasást a gyerekekkel. Meggondolandó, nem kéne-e átírni egy csomó régi nagy magyar művet, például Jókai regényeit, hogy lehessen őket élvezni. A szavak felét a mai gyerekek nem értik.”

Érveljen a Spiró György által felvetett problémák mellett és/vagy ellen! Hivatkozzon olvasmányélményeire, olvasói tapasztalataira is!

Ettől a feladattól, pontosabban az idézett író személyétől háborodtak fel - mondjuk így - az értő olvasással hadilábon állók. (Attól nem, hogy az interjúrészletet bevezető mondat nem jó: az idézetben az írás mai helyzetéről nincs szó. Nagyon nagyképűen arra gondolhatok: az értő olvasással nemcsak az iskolákban vannak gondok.)

Dolgozatjavítás közben a különböző érveket olvasva sok minden eszembe jutott. Többször levettem a polcról Örkényt, pihentetésként Spiró-tanulmánykötetet olvastam. Ezen kívül még egy posztot biztosan írok majd arról, amit javítás közben megfogalmaztam magamban.

A Magániktató c. kötet első írása Spiró egykori magyar- és latintanáráról szól. (Egy részlete fenn van a neten.)

"Félelmetes belépő volt: kivágódott az ajtó, becsörtetett egy drapp köpenyes, alacsony, kopasz, szemüveges kis ember, a tanári asztalra vágta az osztálykönyvet, a táblához ment, bal kezével, nagy betűkkel felírta: BADA, majd hatalmas léptekkel róni kezdte a termet a padsorok között, és szörnyű dolgokat mondott. Aki nem tanul, azt kirúgja. Aki igazolatlanul hiányzik, azt kirúgja. Őt nem érdekli, ki honnan jött, milyen volt a bizonyítványa az általánosban, kik a szülei, őt a munka érdekli, ő nem tűri a becstelenséget, itt dolgozni kell, és aki nem hajlandó az meneküljön. (...) Csak néhányan távoztak valódi becstelenségért, Bada tanár úr ugyanis a közepeseket sem tűrte meg. Behívatta a szülőket, és elmagyarázta: semmi baj sem származik abból, ha valaki nem gimnáziumot végez, jobb, ha a gyerek nem kínlódik, ha tisztességes szakmát szerez valahol. Volt, aki más, gyöngébb középiskolában jelesen végzett később..."

A hatvanas évek elején egy külvárosi gimnáziumban vagyunk. Bada tanár úr kivételes személyiség. Ilyen iskola, ilyen tanár ma valószínűleg nincs. Megváltozott a világ. Akkor az iskola diktált, előírt - ma szolgáltat. Ez azonban nem jelenti azt, hogy manapság nincsenek egyetemen, főiskolán, gimnáziumban nem odavaló diákok. Sőt: tanárok. De ma is mindenki jobban járna, ha a neki megfelelő helyen lenne: a felkészültségének, képességeinek megfelelő helyen.

Én az gondolom, az iskola minden szolgáltató volta ellenére sem csupán a megrendelők igényeitől függ, s nem is csupán ennek kell megfelelnie. Az iskola szükségszerűen konzervatív: az emberiség és saját népünk kulturális értékeinek intézményesített átörökítője. (Az elvárt öltözködésben, kommunikációban, módszerekben stb. sokkal nagyobbak lehetnek a különbségek az iskolák között.)

Rendezők szoktak arra hivatkozni, hogy a színház nem demokratikus intézmény: egy előadás létrehozásában a rendező a főnök, neki van víziója az egészről, a színész végrehajtja az utasításait, a műszak a rendelkezésére áll... Hasonlóan van ez az iskolában is. Tanár és tanuló partner, de köztük a viszony nem szimmetrikus: az egyik átad (van mit), a másik befogad (kényszerből vagy önkéntesen) - ez persze nem zárja ki a szerepek esetenkénti felcserélődését (a gyerek is neveli a szülőt).

Mindebből következően nem olyan egyszerű dolog az, hogy a diákság tálcán kínálja a például az irodalomtanítás megújításának tuti módját, s a vaskalapos illetékesek nem akarják meghallani. A sok-fölösleges-dolgot-tanulunk panasza jelen időben nem értelmezhető. Olyan nincs, hogy csak a lényeget tanítsák: a tanulás maga, hogy az ismeretek között megtanulunk fontos és kevésbé fontos között különbséget tenni, hogy összefüggéséket fedezünk fel… Majd utólag derül ki, mi volt fölösleges.

Az írja Spiró: „a magolás, mert időnk nagy részét bizony magolás vette el, megtanított minket koncentrálni, megtanított tanulni, megtanított intenzíven dolgozni, és észrevétlenül elsajátítottuk a lényeget: a szemléletet magát.”

Kompetenciafejlesztés sincs tárgyi tudás nélkül. Nem mindegy a mérték, az arányok. S egy szóval sem mondom, hogy nem kell tekintettel lenni azokra, akiket tanítunk. Egy szóval sem mondom, hogy nincsenek nagy bajok a közoktatási rendszerben. De azt igen: a diákok nincsenek abban a helyzetben, hogy megmondják, mit tanítson a tanár - egyszerűen nincs rálátásuk. Amikor valamelyest van, már nem diákok. Hogy ne tanítson a tanár – arról a folyamat közben is érvényesebbet mondhatnak. De lehet vitatkozni velem, van, amiben meggyőzhető vagyok.

Melankolikus

"Ritoók Zsigmond ókorkutató kapta idén a Bolyai-díjat. (...)
A Bolyai-Díj Alapítványt - amely az első jelentős magánkezdeményezésű tudományos elismerés Magyarországon 1945 óta - 1998 májusában magánvagyonukból hozták létre neves magyar üzletemberek: Karsai Béla, a Karsai Műanyagipai vállalatcsoport tulajdonos-vezérigazgatója, Lantos Csaba, az OTP korábbi vezérigazgató-helyettese, Somody Imre, a Pharmavit korábbi tulajdonos-vezérigazgatója és Várkonyi Attila kockázatitőke-befektető. A kezdeményezéshez csatlakozott Alexander Brody, író, szerkesztő, reklámszakember, a reklám világszövetség korábbi elnöke."

Nagyrabecsülésem a díj alapítóinak, a kultúrát, tudományt megbecsülő, támogató gazdagoknak.

***

Moszkvában megnyílt a turisták számára a Nagy Iván harangtorony, majd 100 év óta - a restaurátorokon kívül - nem járt ott senki. A harangok első szintje fölött álldogálva lehet szétnézni a Kremlben. Nem sok a valószínűsége, hogy megtehetem.

***

Apa Pestre ment egy régi, főiskolai barát, Jószay Zsolt kiállításának megnyitójára. A katalógus gyönyörű, nekem a faszobrok tetszenek a legjobban: valami finom melankólia árad belőlük.

(A gyermek várakozás közben versikét faragott, énekli:
Apucika gyere már,
Nórika vár rád...)

***

ÉS-t, aztán Kornis-interjút olvasok.
"A tűrhetetlen viszonyok szorításából világéletemben megpróbáltam valamiképp hazatalálni."

Hogy hazataláljak, meghallgatom az Esti dalt.

"...illúzióim voltak a magyar társadalom civilizációs fejlettségi fokával kapcsolatban. Azt képzeltem például, hogy érvekkel meg lehet győzni az embereket."
"Ami aggaszt, az, hogy az én hazám Európa többi népénél is nagyobb bajban van. Immunbeteg: védtelen minden hazugsággal szemben."

Ez az itthon. Meg ez. Is.

Újra felteszem a fülhallgatót, s elindítom Cohent.

2009. május 23., szombat

Tegnap

A gyermek pénteken osztálykiránduláson volt. Hétfőtől be volt sósva: minden este megkérdezte, hogy hány szendvicset vigyen, milyen innivalót, s mikor megyünk már vásárolni. Mentek a Csodák Palotájába, ott már volt, ettől nem izgult, na de a kalandparktól... Csütörtök este nem tudott elaludni, félt. Ötször elmondtam neki, hogy amit nem mer, nem tud, azt nem csinálja, hogy a tanító nénin kívül lesz velük még négy szülő, hogy lesznek ott segítők is... Semmi sem használt, ilyen betoji. Hogy egyáltalán el tudjon aludni, átjött a mi ágyunkba. Hajnalban felébredt, kiment, s azt csak ma mondta el, hogy megette a maradék epret porcukorral (máskor sose kap hozzá), aztán visszajött és hatig még aludt.

Este, amikor hazaért, először azt mesélte, ami rossz volt: ki akarta beszélni magából, nem tudta feldolgozni, nem érti. Az történt, hogy a Csodák Palotájában elvettek tőle 500 Ft-ot. Valami pult előtt állt a barátnőjével, aki vásárolt és fizetett, a Nóra kezében is ott volt a pénz, a két kiszolgáló közül az egyik kérdezte őt, a másik pedig kivette a kezéből a pénzt. Aztán hiába mondta, hogy nem vett semmit. Különösen nagy szemétség egy kisgyereket kihasználni.


A kalandpark nagyon tetszett neki, ugye majd együtt is elmegyünk, rögtön lerajzolt egy jelenetet, azóta mesél róla. Új szavakat is tanult: csörlő, karabiner.

(Erről jut eszembe: valamelyik nap a valóságban láttam, hogy működik az elvonás nevezetű szóalkotási mód. Azt mondtam neki, hogy: ne mórikáld magad. Erre ő: mi az a mórika?)

Tegnapi esemény még, hogy "felhívott" Schmitt Pál. Összesen ennyit hallgattam meg, nem tudhatja szegény, mennyire úúútálom a direkt marketinget. Aztán a szeretgomon olvasom, mi volt az apropó. De a csúcs egy tegnapi hír: a vezető beosztású közalkalmazott kisbírói szerepvállalása. Lehet, hogy nem is kisbíró, hanem az aggregátor gépésze?

2009. május 20., szerda

Lakható helyek

Két poszttal korábban, Lányi András 'egy civilizáció végén vagyunk' gondolatához kapcsolódva írtam, hogy erről majd legközelebb...

2006-ban Fogság c. regénye történelmi hátteréről Spiró a Mindentudás Egyetemén tartott előadást - itt hallgatható, szerkesztett változata olvasható. A hatalmas arányú "népvándorlás" kapcsán Lányi a kínaiakra célzott, Spiró az iszlám térhódításáról beszél.

"Egy történész nem mondhatná, amit egy író talán megengedhet magának. Az a véleményem, hogy a római birodalom története paradigmatikus, alakulása későbbi birodalmak alakulására is jellemző. A Szovjetunió széthullását sem csak a fegyverkezési verseny okozta, hanem az is, hogy a perifériáról a centrumba kerültek a teljesen sohasem pacifikált kaukázusi népek jól működő érdekképviseleti szervei, a maffiák. Európa mai problémáiról is lehet ezen a nyelven beszélni: a perifériáról a centrumba áramlottak más vallású, eltérő mentalitású tömegek, Európában nem sikerült integrálni őket, létszámuk nő, és Európa nem tudja, mihez kezdjen velük, immár saját állampolgáraival.

(...)
Minden hasonlat sántít, azt azonban lehet látni, hogy Senecának igaza van: akit meghódítasz ma, az fog téged leigázni holnap. E leigázás mikéntje és mentális jellege megjósolhatatlan. Ha kétezer éve a vérengzések nyomán, de még inkább a békés rettegés, a tanácstalanság, a közösség elviselhetetlen hiánya miatt egy senki által sem várt, gyökeresen új, az egyik legérdektelenebb provincián megszületett vallás hajtotta uralma alá a történelem eddigi leginkább felvilágosult, legésszerűbben igazgatott szuperhatalmát, feltehetőleg mi is, utódaink is fogunk még álmélkodni."

Kornis Mihály szintén civilizációs válságról beszél.

"Sokakkal ellentétben azt gondolom, hogy ami Magyarországon van, az van mindenütt a világon, vagy azzal arányos, annak megfelelő zűrzavar honol szerte a földgolyón mindenütt. Egy globális civilizáció igazi, nagy és mélyreható válságáról van szó… "

Az értelmiségről, a "rögeszménkről"... Még sokan itt tartunk. S a hatalom becsukja a fülét, megrázza magát, lerázza magáról az igazságokat, mint kutya a vizet. Minden botrány 3 napig tart, s a hatalmasok elég cinikusak ahhoz, hogy az igazságot zárójelbe tegyék.

"A kritika ethosza az értelmiség utolsó rögeszméje, hogy „én szemébe vágom a pimasznak, hogy hazudik és megmondom, mi volna a megvalósítható, legkisebb igazság, és akkor én most megtettem a dolgomat”. Ez, szerintem, már nem érvényes. Nem igaz. Tüntetni semmi értelme. Hagyományos módon politizálni demagógia. (…) „Igazságból” erős a túlkínálat."

"Apró, lakható helyeket kell teremteni" - írja Kornis, s tulajdonképpen ezt mondja Lányi is... Ideje elkezdeni. Hetekkel korábban olvastam valahol (valaki talán Kantra hivatkozott), hogy 'semmire nem mégy, amíg fel nem ismered, hogy ellenfelednek nem az eszével, hanem az akaratával állsz szemben'. A lakható hely megteremtése érdekében pl. a PEE jobb, ha lemond a gyurcsányozásról, mert önmagát nem az egyik vagy a másik, itt vagy ott leszerepelt párthoz képest kell meghatároznia.

2009. május 19., kedd

Hírek

"... a hasonló lélekszámú Svédországban mindössze 260 önkormányzat működik, miközben nálunk csaknem 3200" - mondja Bokros. Meg annyi országgyűlési képviselő, mint anno a történelmi Magyarországon. S milyen fantasztikus hatékonysággal dolgoznak... S milyen egyenjogúak velünk, akiket képviselnek... S mennyire felül tudnak emelkedni az ellentéteken, ha önmagukról van szó... 19 évvel az első szabad választások után a tanulság a régi: a politika úri huncutság. A változás, hogy a jelzős szerkezet mindkét tagja erős eufemizmus.

"Rögzítenék, hogy az adott felsőfokú szakképzéshez, alap- és mesterképzéshez vagy doktori képzéshez rendelkezésre álló támogatási idő nem lehet hosszabb, mint a képzési idő. Ha a hallgató ez alatt nem tudja befejezni a tanulmányait, akkor azt költségtérítéses formában folytathatja" - hangzik egy törvényjavaslat. A HÖOK fel van háborodva. Miért is? Anno, aki évet ismételt, tandíjat fizetett. S nem mellesleg: talán szégyenkezett is. Most kreditrendszer van, az évismétlés ismeretlen fogalom. De lényegében mégis arról van szó, hogy az 5 évet 6 vagy 7 alatt fejezi be. Mert félgőzzel csinálja, mert ráér, mert közben mást csinál, mert nem való oda… (Azt meg tudom érteni, ha pénzt kell keresni, ha valaki egyetemistaként gyereket szül – az én időmben ilyenkor halasztott az ember: vagyis kihagyott egy évet, s ekkor az állam nem fizetett utána.) A HÖOK talán ne a lógósok érdekeit védje. A gyakorlatban átlátható rendszer, a minőségi oktatógárda, az elviselhető nagyságú szemináriumi csoport, urambocsá’ az ötnapos munkahét és persze a hozzáállás és megfelelő kompetenciák esetében az egyetemet öt év alatt el lehet végezni.

2009. május 18., hétfő

Ökológiai politika

Pénteken Lányi Andrással beszélgetett új könyve kapcsán Kovács Gábor a Központi Kávéházban. Csendes, higgadt, értelmiségi beszélgetés.

„Az ökológiai politika célja (...): az emberiség természeti és kulturális örökségének megőrzése a maga gazdag változatosságában a jövő nemzedékek számára. Ezért az emberi közösségek és élőlénytársulások életképességének helyreállítására törekszik, a fenntartható gazdálkodás és a felszabadító együttlét társadalmi stratégiáit keresi" - írja könyvében. Tiszteletre méltó célok, sziszifuszi munka... Bennem - a tiszteleten kívül - ott a megvalósíthatósággal kapcsolatos szkepszis. De a kis előremozdulás is eredmény. Ahogy ezt írom, eszembe jut Örkény Sziszüphosz-értelmezése. Camus-t idézi, aki Sziszüphoszban az alvilági bűnhődőt látja, akinek a hegyről mindig visszagörög a szikla.

"De én, az én Sziszüphoszomat, egészen másként láttam. Például, egészen más helyzetben. Nem a csúcsról lefelé indultában, mint Camus; én mindig a síkságon láttam, amikor a sziklának feszülve, görgetni kezdi fölfelé.

Mit gondol ő akkor? Azt, hogy mire van ítélve, tudja. Gyötrődése hiábavaló, a szikla legurul majd, és újra meg újra legurul, az idők végeiglen. Ezt ő tudja, de hiába tudja. Az ember nemcsak tapasztalat. Az esze ugyan azt mondja, hogy minden hiába, de ösztönei nem hallgatnak az észre. Ők azt súgják, hogy ez lesz az utolsó erőfeszítése, Sziszüphosz pedig bizakodva vág neki a meredélynek, újra meg újra, mindig csalódva, de mindig új erőre kapva."

Olvasom a Lányi-könyvet, van, ahol bólogatok, van, ahol a tájékozatlan "tabula rasa" állapotában figyelek, van, ahol csóválom a fejem - más a szemüvegem. Ami erősen foglalkoztat, s elhangzott a beszélgetésben is: egy civilizáció végén vagyunk, napjainkban óriási a „népvándorlás”, egy magasabb szintről nézve ez nem baj, de az európai kultúrkörben élve nem lehet nem veszteségként megélni...

Nos, erről majd legközelebb.

2009. május 15., péntek

Hétköznapi semmiségek

Hányingerig fáradt vagyok. Itt ülök, ide-oda kattintok, ezt-azt elolvasok vagy továbblépek... Közben Leonard Cohent hallgatom (cirka 2,5 órás anyag), fantasztikus - köszönet Bejónak. (Ajánlom nyelvtanulási célokra is - abszolút tisztán érthető -, bár én nem ezért hallgatom.)

A gyermek nagyon nehezen ment el aludni, hozzászokott a pénteki mozizáshoz, az ABBA-t végig akarta nézni, morogtam, hogy neki holnap rendes időben kell kelnie: "családi nap" lesz az iskolában. Biztos én vagyok a fafejű: nagyon kevéssé tolerálom, ha családi programot mások akarnak nekem szervezni. A hétvégét a családommal akarom tölteni, és én akarom a családommal tölteni - ennek nem az iskola a természetes közege. A kötelező, kényszeredett, jaj-de-jópofa dolgokat nem szeretem, s el tudom képzelni, mennyire rajonganak érte az ottani tanárok.

Nóra tegnap azt mondja, hogy az osztálytársainak már nem mesélnek elalvás előtt.
- Hát - kérdezem - ők maguk olvasnak?
- Nem, csak elalszanak, de én mese nélkül nem tudok.
Rendszerint fürdés előtt vagy után ő olvas egy félórát (most a Csudálatos Mary van napirenden), s elalvás előtt még mindig van könyvből-mese és fejből-mese (apa reszortja), aztán még az ágyban könyvet nézeget, van, amikor elalszik, s én kapcsolom le a villanyt.

A héten kijavítottam az írásbeli érettségi szövegértési feladatsorát: kimondottan jól sikerültek. Talán most volt először valóban tisztán szövegértés: korábban mindig beletettek vagy két szövegalkotási feladatot is (szükségtelenül, hisz utána úgyis ott az érvelés vagy műelemzés 180 percben).

2009. május 13., szerda

Hír és helyi érték 2.

Látogathatóvá vált a Studiolo az esztergomi Vármúzeumban
2009. május 13.

A nagyközönség is megtekintheti mától a reneszánsz erényeket ábrázoló falképeket és a bizánci művészet hatásait tükröző híres "esztergomi oroszlánokat", az újonnan lefedett Fehér toronyból lepillantva pedig lenyűgöző körpanorámában gyönyörködhetnek a vendégek az esztergomi Vármúzeumban. Az intézmény lakótornyát és kápolnáját Schneider Márta kulturális szakállamtitkár adta át szerdán ünnepélyes keretek között. A "Reneszánsz év 2008" keretében az Oktatási és Kulturális Minisztérium 112 millió forinttal támogatta az épületrészek újjászületését.

Így kezdődik az Oktatási és Kulturális Minisztérium honlapján a Fehér torony átadásáról szóló, fotóval is illusztrált, a királyi vár művelődés- és művészettörténeti jelentőségét is ismertető beszámoló.

Ez a hídlap.neten nem hír.
A hivatalos városnak nem esemény.

Én kérek bocsánatot.

Hírek és a helyi érték

Páva Zsolt Pécs polgármestere
Fölényesen nyert a Fidesz-KDNP jelöltje

Hír a hídlap.neten.

***

Megvonta az alpolgármesterek jogköreit Páva Zsolt
"A város jelenlegi gazdasági és politikai helyzetében túlzás a három alpolgármesteri poszt, kettőt tartok elfogadhatónak, mégpedig úgy, hogy az egyiket az MSZP, a másikat a Fidesz jelölje" - mondta az új polgármester.

Hír a Hírszerzőn.

***

Szeret, nem szeret, szívből, igazán... Hír, nem-hír; példa, nem-példa. Egyébként Pécs népessége 2008-ban 156 664 fő volt, képviselő-testülete 39 főből áll.

2009. május 10., vasárnap

Strázsa-hegy

Húsvéthétfőn voltunk a Strázsa-hegyen, a következő hétvégén a gyermek ezt a programjavaslatot nyújtotta be, de csak ma abszolváltuk.

Virágzik a kosbor,

a réti szegfű

meg a nem tudom mi...

A gyermek este még rajzolt magáról egy portrét. Nekem tetszik.

(Fotó: Rafael)

2009. május 9., szombat

Tud Ön újbeszélül?

"- Nem érted, hogy az újbeszélnek az a célja, hogy a gondolkodás területét szűkítsük? A végén betű szerint lehetetlenné fogjuk tenni a gondolatbűnt, mert nem lesznek szavak, amelyekkel elkövethető lenne. Minden fogalmat, amelyre egyáltalán szükség lesz, egyetlen szóval fogunk kifejezni, s ennek az egy szónak a jelentése szigorúan meg lesz határozva. Valamennyi fölösleges jelentését el fogjuk törölni és felejteni. Már a tizenegyedik kiadásban sem vagyunk messze ettől. De a folyamat még sokáig folytatódni fog, az után is, hogy te meg én halottak leszünk. Minden évben kevesebb szó, s a gondolkodás területe mindig kisebb valamivel. Persze már most sincs ok vagy mentség gondolatbűn elkövetésére. Pusztán csak önfegyelem, valóság­szabályozás kérdése az egész. De a végén még erre sem lesz szükség. A Forradalom akkor fejeződik majd be, mikor a nyelv tökéletessé válik. (...)
- (...) A múlt egész irodalmát elpusz­­títjuk. Chaucer, Shakespeare, Milton, Byron - csak újbeszél változatban léteznek majd, ami azt jelenti, hogy nemcsak más lesz írásaik értelme, mint ma, hanem éppen az ellenkezője lesz. Még a pártirodalom is megváltozik. Sőt: a jelszavak is megváltoznak. Hogyan is lehetne megtartani egy olyan jelszót például, mint „a szabadság: szolgaság”, ha egyszer a szabadság fogalmát eltöröltük? A gondolkodás maga is teljesen más lesz. Ténylegesen nem is lesz gondolkodás a mai értelemben. A párthűség nemgondolkodást jelent. Azt jelenti, hogy nincs szükség gondolkodásra. Párthűség egyenlő: tudattalanság."
(Orwell: 1984)

Interjú a Szigmédián
P.Á.: „Ön olyan nyilatkozatot tett, hogy 2009. május elsején lemond.”
K.L.: „Már le is mondtam. A fenntartónak van egy olyan koncepciója, és mivel ő a fenntartó, aki akarja, elfogadja, aki nem akarja, nem, hogy minden egyes embert kipróbál. Kipróbál egy évig, van akit csak egy fél évig, máshol máshogy működik. Ezt technikailag csak úgy lehetett megoldani, hogy kineveztek öt évre, mert általában öt, illetve tíz évre szoktak szólni az igazgatói kinevezések, és én lemondtam. Egyrészt a fenntartó kérésére, másrészt saját akaratomból, mert ha egy év alatt nem válok be, akkor nincs értelme tovább csinálni.”

Óbeszélül: "Az új igazgatót öt évre nevezték ki azzal a fel­tétellel, hogy 2009. május 1-jével önként lemond posztjáról, így tulajdonképpen egyéves megbízatást kapott a testülettől." (Hídlap)

Újbeszélül: "(...) Az intézmény vezetését egy évre vállaló igazgató...
– Az önkormányzat döntése alapján már tavaly is öt évre nevezték ki, Ön azonban a határozat másnapján közölte, hogy „első körben” egy évre, pontosabban 2009. júli­us 31-ig vállalja a megbízatást, mondván, hogy az egy év eseményeit követően dönt a folytatásról."
(Hídlap)

Óbeszélül: feltétel. Újbeszélül: vállalás.

Ez itt a reklám helye:
Tud Ön újbeszélül? Boldogulása érdekében minél előbb kezdjen el tanulni! Ne tétovázzon! Kiváló nyelvtanáraink vannak. A -hídlap- nevezetű referenciamunkája itt.

2009. május 8., péntek

Embertípusok

Örkény István Tóték c. művének kisregény változatában van egy jelenet, amikor az őrnagy ároknak néz egy árnyékot és átugorja. Tót látja, hogy nincs ott árok, de mit tegyen? Az őrnagy a fia parancsnoka, a Don-kanyarból érkezett hozzájuk két hét szabadságra, hogy megtépázott idegrendszere a jó mátrai levegőn, Mariska finom házi kosztján valamennyire regenerálódjon. Tóték azt remélik, ha az őrnagy jól érzi magát náluk, hálából majd fiukat kevésbé veszélyes beosztásba helyezi. Tót tehát ugrik: az érdek felülírja a racionalitást.

"Mátraszentannának nem volt közvilágítása. A két férfi a kései ebéd után a júliusi égbolt
csillagderengésében indult el hazulról. Az éj sejtelmes fényét csak itt-ott szakította meg egy kivilágított ablak.

Így például Gizi Gézáné (egy kétes hírű nő) ilyen idő tájban mindig égette a villanyt, hogy tájékoztassa a hozzá igyekvő kikapós férfiakat. Ha az ablaka elsötétedett, várhattak egy jó darabig, mert már megelőzte őket valaki.

Ebből lett a baj. Ti. épp Gizi Gézáné ablaka előtt állt a transzformátor. A zömök vasszekrény árnyéka rézsút keresztülfeküdt a betonon. A buszmegálló felé sétáltukban Varró őrnagy ezt a sötét csíkot ároknak nézte. Egy szempillantásra megállt, felmérte az árok szélességét, aztán svungot vett, és ügyesen átugrotta.

Mit tehetett volna Tót? Ő is megállt, ő is svungot vett, ő is átugrotta, tudván, hogy máskülönben kínos, sőt nevetséges helyzetbe hozza az őrnagyot.

Továbbmentek. Visszajöttek. Újra átugrották az árnyékot. Ezt a műveletet még egyszer megismételték, miközben szívták a jó hegyi levegőt, és barátságos eszmecserét folytattak.

Orvosi vélemény szerint a magaslati vidékek lakossága erősebb szexuális jelleggel bír, mint a síkságié. Nem csoda tehát, hogy Gizi Gézáné ablaka e nap estéjén mihamar elsötétedett. Amikor a sétálók a ház elé érkeztek, az iménti árok helyén csak a sértetlen, szürkén derengő útburkolatot látták. Ők azonban, mint eddig tették, gépiesen megálltak.

- Tessék csak - mondta az őrnagy, az úttestet vizsgálva.
- Csak ön után - mondta Tót, ugyanarra a pontra meredve.
- A világért sem - mondta az őrnagy. - Nem szeretem az udvariaskodást.

Cselekedni kellett. Tótnak két lehetősége volt:
1. Nem ugrik. Ezzel azonban mint mátraszentannai lakos, aki természetesen tisztában van a betonút állapotával, azt a látszatot kelti, hogy háromszor egymás után bolonddá tartotta az őrnagyot.
2. Ugrik. Ezzel viszont azt a látszatot kelti, hogy ő tovább is ároknak minősíti azt a helyet, ahol valójában csak egy árnyék feküdt.

Tót a két rossz közül a kisebbiket választotta. Svungot vett, és lendületesen átugrotta a nem létező árkot az iménti árnyék helyén.

Az őrnagy következett. Neki is két választása volt:
1. Nem ugrik. Ezzel beismeri, hogy egy tanulatlan községi tűzoltó csúfságot csinált belőle.
2. Ugrik, s ezzel ároknak nevezi ki egy árnyék hűlt helyét, de tekintélyének egyszeri megrövidülését legalább nem tetézi egy másodikkal.

Ő is a kisebbik rosszat választotta. Ő is lendületet vett, ő is ugrott.

Mintha mi sem történt volna, továbbmentek. De azzal, hogy továbbmentek, még nem lett vége a kínos históriának. A tudomány mai állása szerint a magaslati vidékek lakosainak szexuális érintkezése forróbb, drámaibb s ezáltal rövidebb ideig tartó, mint a síkságiaké. Gizi Gézáné tehát ilyen szép nyári éjszakákon nagy forgalmat bonyolított le; vagyis hol égett nála a villany, hol nem. A két sétáló azonban, akár volt vendége Gizi Gézánénak, akár nem, ugrott egyet az ablaka előtt.

Ráadásul az történt, hogy az aggregátor gépésze épp akkor igyekezett haza munkájából, és épp Gizi Gézáné ablaka alatt találkozott a két sétálóval. Nagyot köszönt Varró őrnagynak, és - eszébe jutván a közeli nyugdíjaztatása, a fronton harcoló unokaöccse, valamint egy régi idézés, amelyben az államellenes felforgatás vádját emelték ellene - habozás nélkül átugrotta a transzformátor árnyékát. "

Az Isten hozta őrnagy úr! c. filmben (és csak ott) a jelenet groteszksége még fokozódik: miután az őrnagy a Klein-féle kisvendéglőben sörözés közben előadta álmát a dobozoló emberiségről, Tóttal hazafelé indul. Tót gyötrődik (a filmben már idefelé is nehezen szánta rá magát az ugrásra), más úton akar hazamenni, el akarja kerülni a nem létező árok átugrását, kínjában el is mondja az őrnagynak, hogy nincs is ott árok... De az őrnagy nem tágít: most már csak azért is arra mennek... És ott van az árok, helyesebben: árok van ott, ahol eddig semmi. Még benne van, ássa az aggregátor gépésze.

No, ezt az embertípust szeretném érteni. (S olyan derűvel szemlélni, mint Örkény.)

2009. május 7., csütörtök

Születésnap

Apu ma lenne 84 éves, ha élne. Hirtelen jutott eszembe, ahogy ránéztem a naptárra, hisz már 21 éve nem ünnepeljük a születésnapját. Ilyenkor virágzik az orgona, s ő mindig azt énekelte:
"szeretnék május éjszakáján letépni minden orgonát..."
(Fotó a Google Earthről)

2009. május 6., szerda

"Volt erdők és ó-nádasok láncolt lelkei"

Hétfőn 93 650 vizsgázó írta meg középszinten a magyar érettségit. Az, hogy mi volt, hogy volt, mennyire sikerült, az elkövetkező hetekben őket, a családjukat, a tanáraikat érdekli. Normális országban. Magyarország nem az. (S e megjegyzésemtől nem vagyok kevésbé magyar, mint a mellüket döngetők.)

Az én, középszintet író diákjaim közül 22 fő választotta az érvelést, 2 a műértelmezést, 2 pedig az összehasonlító műelemzést. Az érveléshez így hangzik a feladat:

Az alábbi interjúrészletben (a teljes interjú itt érhető el) Spiró György, kortárs író az irodalomolvasás és az írás mai helyzetéről fejti ki véleményét.

„A nyelvvel kapcsolatban különben az jut eszembe, hogy a magyar irodalom veszélyben van, mert rohamosan csökken az olvasók száma a fiatal generációkban. Régóta tanítok egyetemen, ott is látom. A baj az, hogy az általános iskolában nem szerettetik meg az olvasást a gyerekekkel. Meggondolandó, nem kéne-e átírni egy csomó régi nagy magyar művet, például Jókai regényeit, hogy lehessen őket élvezni. A szavak felét a mai gyerekek nem értik.”

Érveljen a Spiró György által felvetett problémák mellett és/vagy ellen! Hivatkozzon olvasmányélményeire, olvasói tapasztalataira is!

Magyarországon az érettségiből is sikerül politikai ügyet csinálni. Nagyon józanul írt erről egy - magát egyébként jobboldalinak valló - magyartanár. Írása (felhívták rá a figyelmem) s a kommentek egy része megnyugvással tölt el: vannak, akik nemcsak a betűket tudják összeolvasni, hanem értik is, amit olvasnak; vannak, akik nem politikai szimpátiáik alapján ítélnek meg esztétikai teljesítményt... De a MH-cikkhez írt kommentek jó része és a blogbejegyzéshez írtak másik része arról győz meg, hogy a PISA-felmérések eredményei a magyar felnőtt lakosság esetében sem lennének kedvezőbbek. Az újságban idézett versnek különben semmi köze az érettségihez, ürügy; nem mellesleg: nem magyargyalázó (ezzel vádolták már Ady Endrét is, s ki emlékszik vádlóira...). Egyes kommentelőkkel szemben azt gondolom, nincs mit mentegetni; a megértéséhez nem kell tudni, hogy mi volt 1984-ben a háttere, amit írt, ma is megáll, legfeljebb egy kicsit más a kontextus.

Az értő olvasás problémáinál nagyobb bajnak tartom az érteni nem akaró olvasás problémáját: azt, hogy Magyarországon a politika mindent uralni akar, mindenhová bemászik, mindent tönkretesz... Ott tartunk, hogy emberek tucatjai felfüggesztették a racionális gondolkodást, a zsigeri utálat, sőt gyűlölködés elvakítja őket. Az ország, az emberek mentális állapotában végbevitt rombolást sokkal nagyobb gondnak látom gazdasági bajainknál, mert az előbbin sokkal hosszabb idő alatt lehet változtatni.

Életem nagyobbik felét gimnazisták között töltöttem: a 22 érvelést író tanítványom közül bizonyára a többség hallotta már Spiró György nevét, de nagyon-nagyon valószínű, hogy semmit sem olvastak tőle. Van, aki szerint viszont nagyon is tudják, ki az a Spiró: el is árulja, milyen fórumon tárgyalták ki. Hát igen, akik az országot "magunkfajták" és "magukfajták" szerint akarják látni...

"Az én dolgom nem az, hogy politizáljak. Nem voltam ellenálló az egypártrendszerben, bár nem voltam rendszerhű sem, és ma sem vagyok egyik sem. Nem tudom politikai pártállás szerint meghatározni magamat, noha sokszor, sokfelől próbáltak valahová beráncigálni. Mindig kultúrában gondolkoztam, ami hosszú távú dolog, míg a politika a pillanatnyi érdekek világa. Úgy gondolom, magyar író vagyok, magyar nyelven dolgozom, ennyi nekem elég. Vannak szimpátiáim szocialista, liberális és konzervatív oldalon egyaránt. A politika szaktudomány, amihez nem értek. A hatvanas évek közepén kicsit beleláttam, hogyan működik, és úgy döntöttem, nem kérek belőle. Szerencsém, hogy nem voltak illúzióim, hamar elvesztettem volna őket." (Spiró György)

2009. május 5., kedd

Bloggerinák

Kedves ismerős bloggerinák írnak arról, hogy nem írhatják le azt, ami pedig kikívánkozna belőlük...

Hát, így van ez: a blog mégsem napló. Mi írjuk, de aki itt beszél, az nem azonos velünk, csak az egyik énünk. Ez egy szerep, amit mi formálunk. Lásd irodalomóra: elbeszélő, lírai én...
Amit nem mondhatok el vallomásosan, de mégis szeretnék, kifejezhető áttételeken keresztül, eltávolítva magamtól, tárgyiasítva. Például ez szükséges (de nem elégséges) ahhoz, hogy irodalom szülessen. (Amikor meghalt Arany János lánya, nem tudta megírni: "nagyon fáj, nem megy" - ezt jegyezte föl.) A tárgyiasítás, eltávolítás haszna nem az, hogy nem ismer magára az illető, akiről írok, hanem hogy sok mindenki más is magára ismerhet. Különben kit érdelne hosszú távon XY magánproblémája, magánkínja... Az egyediben megragadható az általános. Az eltávolítással kinyitok valamit, többértelművé teszek, bevonom az olvasót. S aztán persze mondhatom, hogy "gondolta a fene".

Milyen jól lehetne a blogoláson keresztül irodalmat tanítani!

2009. május 4., hétfő

Gyereknevelés

- Anya, itt is válság van?
- ???
- Régebben volt olyan, hogy megkaphattam egy Barbie-t, pedig nem volt semmilyen napom.

Reggelenként nem engedi kikapcsolni a rádiót, ő hallgatja a híreket - ilyenkor mi csak az időjárásról szeretnénk valamit megtudni. Délután együtt hozzuk föl az újságot, elsőként ő lapozza át. Megkérdezte, hogy ide is eljön-e Barack Obama, amikor értesült róla, hogy Prágában van. (Nincs tízéves.)

Könnyen formálható gyerek, szófogadó. Vajszíve, nagy lelke van. Az erősebb akaratú gyerekek, a vezéregyéniségek, a diktálni hajlamosak (keresem a megfelelő szót) könnyen befolyásolják. Itthon tiltakozik, ellenáll, ha valami nem tetszik - gyereknek enged, mindig ő veti alá magát a másiknak. Hogy lehet önállóságra, mérlegelésre nevelni egy kisgyereket... Hogy lehet távol tartani attól, akiről látom, hogy rossz hatással van rá...

Hiszem, hogy az itthoni minta meg az érzelmi biztonság mindennél fontosabb. De más minták is vannak…

2009. május 3., vasárnap

Anyák napja


A virágot már tegnap megkaptam, a rajzot délelőtt, a dalt lefekvés előtt. És azt mondta a gyermek: "Olyan kár, hogy én még nem vagyok anyuka!"

2009. május 2., szombat

Ceruzaforgácsok x.

Ülök a konyhaablaknál, nézem a naplementét: a sötétvörös gömb alja eléri a a túloldali hegyvonulat tetejét, s egy perc alatt el is tűnik mögötte. Az eltűnési pont a szentgyörgymezei templomtoronytól még balra esik, de úgy saccolom, bő egy hét múlva pont a torony mögött lesz. Aztán még másfél hónapig mindig egy kicsit jobbra jön, majd lassan elindul visszafelé.

***

Az elmúlt két napban két ballagáson vettem részt. Az egykor nagynevű egyházi gimnáziumba 3-ra invitáltak, háromnegyed ötkor már ki is ér az első osztály az ünnepség színhelyére: az egyik maturandusz meghúzza a zsebéből kivett kétdecis üveget, van, aki tornacipőt vett az ünnepi alkalomra, van, aki biciklisnadrágot... Osztályonként búcsúznak, az egyik társaság nevében a fiatalember "Szebb jövőt!" kiáltással köszön el, az osztály visszhangozza. Wigner Jenő meg Neumann János egykori iskolájában. Egyáltalán: egy közoktatási intézményben. (Kérem bizonyos politikai szimpátiájú olvasóimat: kíméljenek meg kommentjeiktől.)

A mi ballagásunkon az idén a meghatódás elmaradt: a helyi hagyományokat nem árt ismerni, különben általános derültség tárgyává válik az ember. A tizenharmadikosok nevében búcsúzó Fazekas Lacinak utólag adok egy virtuális csillagos ötöst retorikából.

***

A január-februári túlórák díját még a májusi fizetéssel sem kaptam meg - másodmagammal. Fatális véletlen. (A harmadik kolléganőnek hónap közepén megérkezett a számlájára.)

2009. május 1., péntek

Zene

Meghallgattam Daróczi Gabi You Tube-on elérhető három felvételét, ha már nem tudtam elmenni az áriaestjére. Szívesen hallgatnám élőben és hosszabban.

Aztán Leonard Cohent hallgattam. Augusztusban jön Pestre (jegyárak 9900 és 50 000 Ft között) - én inkább lemezt veszek. Varázslatos.

Tájékoztatás a hivatalos honlapon

1. „… a véleményezésre jogosultak által - kialakított vélemény és a vélemény kialakításával kapcsolatos szavazás eredménye közérdekből nyilvános adat, amelyet a közoktatási intézmény honlapján (…) nyilvánosságra kell hozni.”
Május 1-jén csak a tantestületi vélemény, a tantestületi és alkalmazotti szavazás eredménye van fönn – a véleményezés április 28-án lezárult.

2. A felvettek névsora: „A lista nem tagozatonként tünteti fel a neveket…”
Vannak tagozataink?

3. „érettségivizsgák” (sic!)
- Az összes középiskolára, érettségi tárgyra vonatkozó tájékoztatás fenn van az OKM honlapján, a helyi tájékoztatásban – gondolom én – azt célszerű szerepeltetni, amiből a mi diákjaink tesznek érettségi vizsgát.

- szóbelik:
„Június 15-16. (hétfő-kedd): középszintű szóbeli vizsgák (13.B vizsgabizottság)
Június 17-19. (szerda, csütörtök, péntek): középszintű szóbeli vizsgák (Előrehozott vizsgabizottság) (sic!)
Június 15-26.: emelt szintű szóbeli vizsgák "
Nem, az emelt szintű szóbelik június 4-10. között zajlanak.

- "Írásbeli dolgozatok megtekintése (emelt szint): 2009. június 2.
Írásbeli dolgozatok megtekintése (középszint): 2009. június 3."

Ez azt jelenti, hogy a 13. osztályosoknak kétszer kell bejönni – ahelyett, hogy tanulnának. Miért is?

4. Hogy csinálják mások? Pl. itt és itt.

(Mail az illetékesnek elküldve.)
Update: Ez csúcs. A honlapunkon szereplő cím sem jó, az elküldött levél visszajött. "Mail Delivery System" Tárgy: Undelivered Mail Returned to Sender
Dátum: 2009. május 1. 18:42
Megnéztem újra a címet: szig.egom@gmail.hu - talán inkább: szig.egom@gmail.com. Újra megpróbálom. Elment.
Update május 2.
Egy (helyesírási) hiba javítva, a többi (téves információ v. hiány) megoldása: törlés (beleértve a pályázatokat és az egy fennlévő véleményezést is).