2009. július 30., csütörtök

Nyaralás

Elmentünk nyaralni: Debrecen-Nyírbátor-Sárospatak (Hortobágy felé: a gyermek újra meg akarja nézni a 3 éve látott szobrokat) a székhelyek, innen bejárjuk a környéket, megnézzük a nyírségi templomokat, a Bodrogközt, megkóstoljuk a bort Hegyalján, átmegyünk Kassára is. Hogy hűséges látogatóim ne hiányoljanak, néhány posztot időzítettem. Aztán majd jövök frissekkel.

2009. július 28., kedd

II. felvonás

(I. felvonás: önkormányzati ideiglenes vizsgálóbizottság ténykedése.)
II. felvonás: a huszonkettek fegyelmi ügyében kirendelt vizsgálóbiztosok ma befejezték a meghallgatásokat.
(III. felvonás: 49-51.§ szerint itt.)

2009. július 27., hétfő

A lányok

A gyermek elment Szentendrére a nővéréhez. Már szombaton elhatározta órára pontosan, hogy vasárnap mikor fog bepakolni: életében először egyedül, ellenőriznem sem volt szabad. Ma a leányfalui strandra mentek. Az együttléten kívül a legvonzóbb kaland, hogy kutakodhat Panka gyerekkori játékai között, valamit a Barbie udvartartásból biztos talál magának. Homokozó eszközöket is vitt, mert Pankáéknál van kert, hinta és homokozó. Kettőt alszik ott. Szokatlan: egy-egy barátnőnél alvást és kétszer egy hét tábort leszámítva 10 éve mindig velünk van.

Mindig is tudtam, hogy az elvált szülők gyerekei és a hátrányos helyzetűek közé tett egyenlőségjel - pontosabban, hogy az előbbiből következik az utóbbi - sztereotípia. (Van, aki attól lesz hátrányos helyzetű, hogy a szülei együtt maradnak.)

2009. július 26., vasárnap

A gyermek olvas

Az Emil és a detektívek volt soron napi félórában. Hangosan olvasta a nagy részét, de ha ragaszkodott hozzá, akkor magában: ilyenkor lerajzolta nekem az olvasottakat. Ha valaki nem ismerné a történetet: Emil mintagyerek, osztályelső, az apja meghalt, édesanyja neveli, aki fodrász - elég nehezen élnek. A gyerek Berlinbe utazik a nagymamához, az anyuka 120 márkát küld neki, 20 márkát pedig Emil a saját költségeire kap (a mama heti 35 márkát keres). A fiú a pénzt a jobb belső zsebébe teszi, ígéri: vigyáz rá. Aztán kimennek a vasútra, elbúcsúznak, s kezdődik a kaland.

A keménykalapos Grundeis úr azonban ellopja a pénzt Emiltől a vonaton, miközben ő alszik.Ez itt Emil: kofferrel a kezében a kávézóba tart, a dudás gyerek tanácsolta neki, hogy ott adja le, mielőtt nyomozni kezdenek.


A képen egy szobabelsőből nézünk ki: szemben egy emeletes ház, az udvaron gyerekek (Emil segítőtársai) veszik körbe a keménykalapost, a tolvajt.

Egy rendőr a gyerekek kíséretében beviszi Grundeis urat a főkapitányságra, akit kihallgatnak, Emil pedig visszakapja a pénzét. Felhívom a figyelmet jobb oldalon a tintatartóra, mellette szivarok láthatók.

Kalapocska, Emil unokatestvére megterített: az ebéd Emil kedvence, sonkás makaróni. Aztán a két gyerek biciklizni megy, amikor jön egy rendőr s kiderül: a keménykalapos bankrabló volt, a bank 1000 márka jutalmat ajánlott fel a nyomravezetőnek, s az nem más, mint Emil. (A konyha bizonyos elemeiben - konyhaszekrény, edényszárító, lámpa - a mienkről van mintázva.)

Tischbeinnét, Emil édesanyját Berlinbe hívják, a vonaton az újságban a fiáról olvas: Emil tolvajt fogott. A jutalomként kapott pénzből Emil javaslatára villamos hajszárítót és télikabátot vesznek a mamának... A nagymama szerint a kalandos utazás tanulsága: pénzt postautalványon küldjön az ember.

Bazilika


Tegnap este a konyhaablakból....
(Fotó: Rafael)

2009. július 25., szombat

A tények makacs dolgok 4.

Iskolatörténet 2002-2009

(Az események jelen idejében nem olyan tiszta a kép, mint ahogy visszatekintve összeáll.)

2008. augusztus 5-én rendkívüli képviselő-testületi ülésen elvi döntést hoznak az esti tagozat szeptember elsejei hatállyal történő, a nyelvi-informatikai évfolyam 2009-10-es tanévtől kezdődő megszüntetéséről. A fenntartó visszahívja az iskolaszékből korábbi delegáltját, az új delegált maga a polgármester, aki a következő tanévben egyetlen alakalommal sem vesz részt az iskolaszék munkájában. Az iskola véleményezésre feljogosított szervei augusztus közepén az esti tagozat felmenő rendszerű megszüntetését tartják elfogadhatónak. Az iskolaszéki ülésen az igazgató azt mondja: magyar-, történelem- és matematikaórából nem lesz elég. Vö. itt a május-júliusi bejegyzéssel! 25-én aztán megszületik a döntés: a 6 nap múlva kezdődő tanévben estiseink már a Balassában tanulnak, a határozat szerint az eredeti program szerint, a valóságban – mint később volt hallgatóinktól megtudjuk – nem. A képviselő-testület előírja két és fél állás leépítését, ezt az igazgató is sokallja.

26-án több órás humán munkaközösségi vita után én vagyok az, akinek 12 órája van a 21 helyett (az előző tanévről kimenő rendszerben 19 maradt, mostanra érdekes módon elfogyott), viszont van 11 órája annak a félállású németesnek, aki még egyetlen percet sem töltött az iskolában, az alakuló ülésen sincs ott – az igazgató a döntésén nem óhajt változtatni. Már távozóban telefonon megtudjuk, hogy a félállású németes még az előző héten bejelentette, hogy nem tud jönni. Vajon ezt miért hallgatta el az igazgató?

Három nappal később megvan a tantárgyfelosztás, megkapom a félállású németesnek szánt órákat. A humán és az osztályfőnöki munkaközösség megválasztja új vezetőjét: az igazgató bárkit elfogad, kivéve a régieket. Egy új tanár - DJ - megosztva EVV-vel igazgatóhelyettesi megbízást kap.

Szeptember - Nem kapott szakköri órakeretet 4 olyan tanár - BÉ, NL, SP, WSSz -, akiknek a szakkörére igény volt (volt, amelyikre 60 tanuló jelentkezett), így fordulhatott elő, hogy volt, aki óradíjért, volt aki, hivatástudatból készített fel versenyekre (az utóbbiak közül országos 1. helyezéssel büszkélkedhet SP).

Október 16-án "Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szent István Gimnázium, Esztergom (a továbbiakban: Gimnázium) végleges elhelyezésére a volt Granvisus ingatlant (... ) jelöli ki, amelynek felújítását legkésőbb 2011. szeptember 1-ig meg kívánja valósítani." (3. végleges hely)
Hogy ezzel az épülettel azóta mi van, hol tart a kisajátítás? Miért vetették el a tervet? Néma csend.

November-december – Először a Hídlapból értesülünk arról, hogy Arany megy István mellé. A decemberi elkészülést követően, ahogy megkapja az önkormányzat a használatbavételi engedélyt, már birtokba is veheti az épületet a kertvárosi Arany János iskola." Aztán a hír megjelenik a város hivatalos honlapján is, majd a közmeghallgatáson a polgármester azt mondja: "az iskola számára eleve ideiglenes helyként volt kijelölve a kertvárosi volt Hell középiskola épülete, amelyet felújítottak hogy fogadni tudja a diákokat és most folytatódik a felújítás. Lesz ebédlő és közösségi terem, új tantermeket alakítanak ki és ide kerül az Arany János Általános iskola, amelynek eredetileg is ez volt új helyként kijelölve. A gimnázium egyes osztályainak elhelyezésére a szomszédos Oktáv Továbbképzőben bérelnek majd termeket, ahol kényelmes és jó körülmények között tanulhatnak a fiatalok." (Betűhív átvétel.)
Kimondottan ösztönző információk azoknak, akik januárban hozzánk szándékoznak jelentkezni.

November 4-én az alkalmazotti közösség megválasztja a közalkalmazotti tanácsot, tagjai az iskola korábbi igazgatója és helyettesei. Az igazgató (és egyik helyettese) a választáson nincs jelen, majd kifogást emel a jelölés és választás lefolytatásával kapcsolatban; miután az egyeztetés nem vezet eredményre, munkaügyi bírósághoz fordul: a december 20-án hozott elsőfokú határozat szerint a választást meg kell ismételni.

Az iskola minden véleménynyilvánításra jogosult szervezete a nyelvi-informatikai évfolyam (vagy legalább az egyik osztály) megtartása mellett érvel. Részlet a tantestület véleményéből:

„A tantestület nem ért egyet a tervezett intézkedéssel, mivel nem látja annak semmilyen tényleges indokát (nem láttunk olyan kimutatást, amely bizonyítaná, hogy az évfolyam fenntartása aránytalanul nagy kiadással járna az erre az évre kapott emelt – 71 500 Ft/fő/tanév pluszban - fejkvóta mellett), ugyanakkor az iskolahasználók és az intézmény dolgozói részéről is határozott elutasítás fogadta az előterjesztést. Annál is inkább furcsálljuk a tervezetet, mivel 2010-től általánosan kötelezővé teszi az oktatási kormányzat ezen csoportok indítását minden intézményben, ahol igény van rá.

Nem érthetünk egyet egy olyan pedagógiai modell helyi megszüntetésével, amely kipróbálási szakaszban van, s amelynek eredményeit valójában csak a most folyó tanév befejeztével lehet először mérni, hiszen akkor fog érettségizni az első olyan osztály, amelyik az új tanterv alapján végzi tanulmányait. Ráadásul minden eddigi adat és a szakértői vélemény is azt bizonyítja, hogy eredményesen:

Az első nyelvi-informatikai képzésben részesült, 13. évfolyam tanulói közül az első nyelvből emelt szintű érettségit, illetve nyelvvizsgát tett a 27-ből 26 tanuló. A jelenleg heti 7 órában a második idegen nyelvet tanulók közül 15 tervezi ugyanezt a második nyelvből is nagy eséllyel, ill. már meg is szerezte azt 6 diákunk. Tehát az eddigi legjobb arányban rendelkezhetnek nyelvvizsga-bizonyítvánnyal a tanult második idegen nyelvből is, a 27-ből – várhatóan – 21-en. (...)

A NYEK azonban nem csupán a nyelvi képzésről szól: ezen az évfolyamon heti öt órában oktatunk informatikát. A képzés megtartása mellett szólnak a 21. század elvárásai, de a megszüntetés ellentmond a város azon törekvéseinek is, hogy támogatja Esztergomban a PPKE informatikai képzésének megtelepedését.”

November 14-én a nyílt napon az igazgató a leendő istvánosoknak és szüleiknek 6 évfolyamos gimnáziumról beszél, pedig a képviselő-testület még nem döntött a nyelvi-informatikai osztály megszüntetéséről. Nyilván tudja: a döntés nem kétséges. Aztán december 11-én meg is születik a határozat.

2009. július 24., péntek

Ponthúzás

"Az idei 127 298 felvételiző közül 94 301-nek sikerült bejutnia a felsőoktatásba. (...) Az idén felvételt nyert jelentkezők csaknem fele (39 655) alap és osztatlan államilag támogatott helyre került be" - olvasom a felvi.hu-n. Utánanéztem néhány szaknak (a legnépszerűbbek kigyűjtve itt), emelkedtek a pontszámok. "A szakállamtitkár arról tájékoztatott, hogy az idei legmagasabb ponthatár 460 pont körül alakul, de van egy olyan felvételiző is, aki 480 pontot ért el. A legalacsonyabb ponthatár 180 pont körül lesz - mutatott rá."

Sok helyen az államilag támogatott és a költségtérítéses képzésre bekerülők felkészültsége, teljesítménye között ég és föld a különbség, nemegyszer meghaladja a 100, olykor a 200 pontot, és nemcsak estin vagy levelezőn, hanem nappalin is: pl. itt és itt és itt a jog, itt az orvosi, itt és itt több bölcsész szak esetében. (Olykor előfordul az is, hogy a költségtérítéses képzés esetében magasabb némileg a pontszám. Jó lenne tudni, hogy kik ezek a hallgatók: önbizalomhiányban szenvedő, de pénzes diákok, külföldiek vagy...) A minimális 160 ponttal is be lehetett jutni a jogra, pl. itt, különböző bölcsész szakokra itt, a legnépszerűbb turizmus-vendéglátás is elérhető 160 ponttal itt, az igen kedvelt kommunikáció és médiatudomány itt ... - szóval kicsit sarkítva: megveheted a diplomát.

Az PPKE Információs Technológiai Karán állami finanszírozású tanulmányokhoz Esztergomban elég a 222 pont (ugyanehhez Budapesten 330 a ponthatár), a költségtérítéses képzés el sem indul. (A költségtérítéses képzésre jelentkezők száma egyébként a tavalyihoz képest országosan csökkent.) No de majd jön az elit Szent Imre Gimnázium és Szakközépiskola, amely magasan képzett hallgatókat biztosít a PPKE kihelyezett karának... Csak azt tudnám még, mi készteti majd az elitet, hogy ne még elitebb helyekre jelentkezzen (vagy hogy fizetni akarjon azért, amit az elit költségtérítés nélkül is megkap - legalább is egyelőre). De hát a voluntarizmus nem ismer akadályt.

Az államilag támogatott nappali képzésekre jelentkező diákok átlagban 344 pontot értek el - sok bizakodásra nem ad okot, hogy tanítói szakra országosan elég volt a 480-ból 238, költségtérítéses formában 160 is.

"Középfokú nyelvvizsgával az összes jelentkező 38 százaléka rendelkezett, míg felsőfokú nyelvvizsgája 13 százalékuknak volt" - írja a felvi. "Sérti az egyenlő bánásmód elvét, ha „nyelvvizsga papír” hiánya miatt nem adják ki gyermekeinknek a felsőoktatási végzettséget igazoló oklevelet" - állítja a MSzOE. Csakhogy amikor az érettségiző továbbtanulásra jelentkezik, ezt a feltételt már ismeri, sőt jóval előtte is. Az MSzOE inkább pl. azért harcolhatna, hogy minden középiskolában legyen nyelvi-informatikai osztály (s ahol már van, ne szüntessék meg!) - 2010-től a Közoktatási törvény lehetővé teszi mindenütt, ahol igény van rá. S akkor ingyen eljuthat a szorgalmas gyerek a nyelvvizsgáig.

2009. július 16., csütörtök

Kedves Olvasóim!

Holnap reggel egy hétre elutazom Abszurdisztánból. Pálkövére megyünk táborozni. Szerettem volna a jelenig eljutni a Tények makacs dolgok c. iskolatörténeti áttekintésben, de más fontos teendők lekötötték az időmet. Ami késik, nem múlik...

Már néhány kollégámmal egyeztetett a hivatal, hogy a fegyelmi biztos mikor hallgatja meg őket - velem nem. Csütörtök este már itthon leszünk. Ami késik, nem múlik...

2009. július 14., kedd

Bizottsági jelentés

Esztergom Város Önkormányzata

Képviselő-testületének
Ideiglenes Vizsgáló BizottságaBizottsági vélemény


Vecsernyés Balázs halálesetének és a Szent István Gimnázium pedagógusainak viselkedésében lévő összefüggések tekintetében a Bizottság jelen pillanatban a lezárt rendőrségi vizsgálatokig és az állítólag az elhunyt által hagyott videó „búcsúüzenet” kézhez vételéig nem tud végleges megállapítást tenni.
A Bizottság tény szerint megállapítja, hogy a 2009. június 13-án (a tragédia napja) és az ezt megelőző időszakban a Szent István Gimnázium pedagógusai többször aktívan illetve passzívan asszisztáltak és teret engedtek a diákok fegyelemsértéseinek, ezáltal a diákok tá­mogatva érezhették magukat, a fegyelem lazításában.
Ebben a laza fegyelmi helyzetben fordulhatott elő olyan diákcsínynek már nem nevezhető fegyelmi vétség, hogy Vecsernyés Balázs több társával együtt részt vett az igazgatói iroda elfoglalásában a diákok által „sztrájknak” titulált napon. A Bizottság tény szerint megállapítja, hogy a Kurnász László iskolaigazgató és mun­káltató határozott utasítása ellenére, a gimnázium pedagógusai a munkaköri leírásuk ellenére nem kezdték meg tanóráik megtartását, diákjaikat felügyelet nélkül hagyták, ezáltal teret engedtek különböző fegyelemsértések elkövetésére. Ugyanez volt a helyzet 2009.június 13-án, az utólag Diákparlamentnek nevezett napon is.
Vecsernyés Balázs a tűzgyújtási kísérlet fegyelemsértését ekkor követte el. Ennek következményeképpen természetesen jogosan, de vitatható indulati elemekkel a tanárai felelősségre vonták. Egy instabil, vagy felfokozott lelkiállapotban lé­vő fiatal fiúnál ez közrejátszhatott a szégyenérzetből elkövetett öngyilkosság elkövetésében.
A Bizottság a felelősségre vonás és az öngyilkosság között pedagógusok számára felróható ok-okozati összefüggést nem talált. Közvetett összefüggésként azonban megállapítható, hogy a tragédia azért következhetett be, mert Vecsernyés Balázs már napok óta felfokozott idegállapotban volt, melynek egyik oka az iskolában zajló, nyugtalanító eseményekben keresendő. A tanári kar azon tagjainak, akiknek idejének, energiájának jó részét egy éve folyamatosan az igazgató tekintélyének aláásása vitte el, nyilvánvalóan kevesebbet foglalkoztak diákjaik lelki- és építő nevelésével. Tény, hogy amennyiben a Szent István Gimnázium 2009. június 13-án ügyeletes, illetve órát adó tanárai, valamint osztály­főnökei az igazgató által adott utasítást követve, megtartják a tanórát, Vecsernyés Balázsnak nem lett volna lehetősége fegyelemsértést elkövetnie. Ebből adódóan felelősségre sem vonták volna, és talán instabil lelkiállapota nem kapta volna meg azt a lökést, mely tettének elköveté­séhez vezetett.
Fenti megállapításokat a Bizottság akkor tartja megerősítettnek, ha ezt a gyermek által hagyott, és egyelőre csak a sajtóból ismert búcsú üzenet („nem akartam szégyent hozni az isko­lámra”) megerősíti.
Esztergom, 2009. július 9.


- Az érintetteket nem méltatták annyira, hogy a V.B. öngyilkosságának körülményeit vizsgáló bizottság jelentését megkapják. A bizottság egyik tagja az általa üzemeltetett honlapon a kommentek között hozta nyilvánosságra - eddig csak mondatokat olvashattunk belőle sajtótájékoztatóban, interjúban... Szó van benne olyan eseményről, amiről én és az a néhány kolléga, akiket kérdeztem, nem tud (az igazgatói iroda elfoglalása).

- A bizottság felhatalmazása: "A bizottság feladata a haláleset körülményeinek alapos kivizsgálása.” (Idézet a levélből, amellyel a meghallgatásra hívtak.)
A jelentés (egyik) megállapítása: "A tanári kar azon tagjainak, akiknek idejének, energiájának jó részét egy éve folyamatosan az igazgató tekintélyének aláásása vitte el, nyilvánvalóan kevesebbet foglalkoztak diákjaik lelki- és építő nevelésével.

- Továbbra is kérdés: kik írták alá a jelentést? Mert a vizsgálatot folytató bizottság nem volt azonos az testület által megbízott bizottsággal. Ez még akkor is igaz, ha a bizottság elnöke egyenes adásban azt mondta nekem, hogy nem mondok igazat.

- Amikor a kész bizottsági jelentésről már a Blikkből értesülhettünk, egy felkért szakértő délelőtt 11-kor még jövő időben beszélt arról, hogy aznap készül el a jelentése. Erről a jelentésről, a tartalmáról miért nem tud a nyilvánosság?

- Rendben van-e az, hogy a meghallgatott tanárok még nem látták, nem írták alá a meg-/kihallgatásukról szóló jegyzőkönyveket?

A tények makacs dolgok 3.

Iskolatörténet 2002-2009

(Az események jelen idejében nem olyan tiszta a kép, mint ahogy visszatekintve összeáll.)

2008 január- az igazgatói posztra ketten nyújtottak be pályázatot: az egyik pályázónak nincs meg a szükséges végzettsége, a másik Barsi Éva, aki pályája kezdetétől a gimnázium tanára, az osztályfőnöki munkaközösség vezetője, évekig igazgatóhelyettese; akit szeptemberben a fenntartó még alkalmasnak talált arra, hogy igazgató legyen. Támogatja őt az iskolaszék, a DÖK, a szülői közösség, 100%-ban mellette szavaz a tantestület és az alkalmazotti közösség. Mielőtt azonban az oktatási bizottság meghallgatta volna, közvetítőkön keresztül megkérdeztek engem: vállalom-e az intézmény vezetését. (A kérdés is abszurd.) Aztán január 31-én képviselő-testületi ülésen az 5 évre pályázó Barsi Évának a polgármester féléves megbízást ajánl.
Az egyik indok: december végén felmerült egy gyakorlógimnáziumi elképzelés, a két alpolgármester januárban tárgyalt a PPKE rektorával. A részletek kidolgozatlanok, még hiányoznak a biztosítékok, a volt Medicor felújítására az egyetem csak ezután fog pályázni. Erről a lehetőségről az igazgatói állásra pályázó Barsi Éva az ülésen hall először, s ha mint igazgató nem áll mellé, akkor problémák adódhatnak. (A gimnáziumban évek óta végzik gyakorlótanításukat pázmányos bölcsészek, miért lenne ellene a gyakorlóiskolai státusznak a jelölt - nem világos.) A polgármester hangsúlyozza: nem egyházi fenntartásról van szó, hanem önkormányzati vagy többségi önkormányzati tulajdonban maradna az István.
A másik indok: Esztergomban egyéves megbízást szokás adni az először pályázónak (a közoktatási törvény szerint igazgatói megbízást pályázat útján betöltve 5-10 évre lehet adni). Barsi ragaszkodik az eredeti pályázati kiíráshoz, és nem fogadja el a félévet. Az iskola elbizonytalanított helyzetében a féléves megbízás rossz üzenet volt, ráadásul a polgármester értelmezésében a Barsi és az én "nem"-em az őszi hangulathoz való visszatérést jelentette.

Február - Igazgatóhelyettes az intézményben szeptember 1-től nem volt, február 4-én lemondott munkaközösség-vezetői posztjáról az osztályfőnöki, a humán, az idegen nyelvi és a természettudományi munkaközösség vezetője, akik az iskola SzMSz-e szerint meghatározott sorrendben az igazgatót helyettesíthették volna. Az intézmény egy hétig ex lex állapotban működött, majd 10-én (vasárnap) rendkívüli testületi ülésen április 30-ig a tantestület javaslatára Belecz Lászlót, a dorogi gimnázium volt igazgatóját, a Szent István Gimnázium óraadó tanárát bízták meg az igazgatói teendők ellátásával, s döntöttek az új pályázat kiírásáról is. Az iskola visszakapta az igazgatóhelyettesi státuszt: az új igazgató Sitku Pált bízta meg. Másfél hónap nyugalom következett.

Március 29-én az önkormányzat hivatalos értesítőjében meglehetősen tendenciózus összeállítás jelent meg a két városi fenntartású gimnázium eredményeiről, bizonyítandó, hogy az István hanyatlik. (Érdekes momentum: ősszel, Sitku felmentése után a város 3 középiskolájában átfogó törvényességi vizsgálat volt, de a Balassában tapasztaltakról a nyilvánosság nem értesült.) Az iskola régi honlapján ezt cáfolandó közzétettünk egy részletes adatsort. (Ez itt még mindig elérhető.)

Április - Lezárul az igazgatói pályázatok véleményezési szakasza. (DÖK-vélemény itt, a többit nem találom.) Az iskolaszék, a szülői közösség, a DÖK engem támogat, a tantestület 96, az alkalmazotti közösség 97%-ban mellettem szavaz, egy fő támogatja Kurnász László megbízását. Aztán 30-án a képviselő-testületi ülésen a fideszes többség megszavazza, hogy nyílt ülésen vita nélkül dönt az igazgatói pályázatokról. Az öt évre meghirdetett állásra Kurnász László kap megbízást, aki vállalja, hogy megbízatása másnapján 2009. július 31-ei dátummal lemond hivataláról.

Május - Az új igazgató az első értekezleten megnevezi helyetteseit: EVV a tantestülettől nulla, AEA 3 szavazatot kap, AEA még aznap lemond posztjáról, és kezdeményezi munkaviszonya megszüntetését. Bizalomvesztésre hivatkozva (ok: a februári lemondás, amikor ő még jelen sem volt az intézményben) az igazgató leváltja mind a négy munkaközösség-vezetőt.

Május 16-án a polgármester levelet ír a szülőknek és a tanároknak: nyilvánítsanak véleményt a gimnázium ideiglenes és végleges elhelyezésével kapcsolatban. Ideiglenes lehetőségek: 1. a volt Hell 2. a volt Balassa és a kollégium. Végleges helyek: 1. Dobó 2. a kanonoksor folytatásáként elképzelt épület 3. a volt Granvisus. A szavazás végeredménye: ideiglenes helyként a Hell, véglegesként a kanonoksor folytatása "nyer".

Június 9-én az igazgató közli: nem hosszabbítja meg WSSz szerződését. Kb. 2 nappal később indok az iskola honlapján:
"A napokban az iskolával kapcsolatban ismét megjelentek olyan információk, félinformációk, amik alkalmasak a közvélemény megtévesztésére. Szeretnénk, ha az érdeklődők tisztán látnának ez ügyben, ezért nézzük a tényeket:
Az iskola alkalmazásában álló magyar-latin szakos tanárt helyettesként alkalmazta még az előző vezetés. Szintén az előző vezetés ígérte meg neki, hogy határozatlan időre ki lesz majd nevezve 2008. augusztus 31. után. Erről a jelenlegi vezetőséget senki nem tájékoztatta. Közben annak a tanárnak, akit helyettesített az érintett, letelik a szülési szabadsága. A 2008/2009-es tanévtől pedig visszajön dolgozni. Mivel az iskolában nincs elég óra, ezért a jelenlegi vezetés először közölte az érintett tanárral, hogy nem kívánja meghosszabbítani a szerződését, majd pedig részmunkaidőt ajánlott neki. Amennyiben ezt vállalja, akkor továbbra is az intézmény tanára lehet.
Ez az egész dolog egy belső iskolai ügy, amit néhányan megpróbálnak felhasználni saját érdekükben. Sajnos.
vezetőség”

Eközben pedig az iskola állást hirdet:
"Szent István Gimnázium Esztergom
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. - alapján
pályázatot hirdet
Szent István Gimnázium Esztergom
magyar-bármely szakos tanár
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
(...)
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2008. június 20."

A gyerekek élőláncot alkotnak az iskola előtt, petíciót adnak át az igazgatónak: WSSz maradását szeretnék elérni. Válasz: félállásban maradhat, ha akar. Júliusban a tanárnő beadja pályázatát a meghirdetett állásra, s az igazgató augusztus elején határozatlan időre kinevezi.

Június közepe táján munkaközösség-vezetőket választunk. Az eredmény: a munkaközösségek újra megválasztják májusban leváltott vezetőiket. NL-t és UP-t az igazgató megbízza, BÉ-t és ZM-t nem, ígéri: előzetesen elbeszélget velük. A beszélgetésre nem kerül sor.

Május-július - Értekezleteken többször elhangzik a figyelmeztetés: az igazgató több állást hirdet, mit amennyire szükség van - az esti tagozattal ti. nem lehet biztosan számolni. Az igazgató nem érti az aggodalmakat. Kész tantárgyfelosztás nélkül kezdődik a nyári szünet. Júliusban egyszer még összejövünk, a tantestület kísérletet tesz az igazgató meggyőzésére: válasszon a következő tanévtől kezdve maga mellé hozzáértő helyettest, de előrelépés a meghirdetett álláshelyek, a tantárgyfelosztás témájában sincs.

2009. július 13., hétfő

Elfogulatlanság

"Ezek olyan aljas emberek..." - mondja az István tanári gárdájának majd feléről Esztergom polgármestere.

"... olyan lelki szemétségekkel kerültünk néha szembe, amit nagyon nehéz megérteni."

"Az egyetemet végzett pedagógusoknál a pedagógia nagyon alacsony óraszámban jelentkezik. (...) Egy 6-8 osztályos gimnázium (...) nem pedagógus szakmunkásokat igényel. Az István tanári gárdájának nagy része szakmai szempontból nagyon jól tanít, de pedagógiai szempontból nulla" - állítja az alpolgármester, a V.B. öngyilkosságának kivizsgálására létrehozott önkormányzati ideiglenes bizottság elnöke.

Fegyelmi

Reggel, mikor felébredtem, arra gondoltam: milyen jó, hogy most élek. Most csak az egzisztenciám veszíthetem el, néhány évtizeddel korábban már jött volna értem "a nagy fekete autó"...

45. § (1) Fegyelmi vétséget követ el a közalkalmazott, ha a közalkalmazotti jogviszonyból
eredő lényeges kötelezettségét vétkesen megszegi.
(2) A fegyelmi vétséget elkövető közalkalmazottal szemben kiszabható fegyelmi büntetések:
a) megrovás;
b) az előmeneteli rendszerben történő várakozási idő legfeljebb egy évvel történő meghosszabbítása;
c) a jogszabály alapján adományozott címtől való megfosztás;
d) magasabb vezető, illetve vezető beosztás fegyelmi hatályú visszavonása, valamint
e) elbocsátás.
46. § (1) A fegyelmi eljárás megindítását - a törvény eltérő rendelkezése hiányában - a kinevezési jogkör gyakorlója (...) rendeli el. Erről egyidejűleg a közalkalmazottat írásban értesíteni kell.
47. § (1) A fegyelmi eljárás során vizsgálatot kell tartani. (…)
(3) A vizsgálóbiztos a kijelölésétől számított tizenöt napon belül köteles a vizsgálatot lefolytatni és ennek keretében a fegyelmi vétség elkövetésével alaposan gyanúsított közalkalmazottat meghallgatni. A vizsgálat időtartama indokolt esetben egy alkalommal, legfeljebb tizenöt nappal meghosszabbítható.
(4) A vizsgálat során a közalkalmazottal közölni kell a kötelezettségszegés elkövetésével kapcsolatos megállapításokat és azok bizonyítékait. Módot kell részére adni, hogy azokra észrevételt tehessen és további bizonyítást javasolhasson. Lehetővé kell számára tenni, hogy az ügy iratait megtekinthesse. A közalkalmazott védekezéséről és a lefolytatott bizonyításról jegyzőkönyvet kell felvenni.
49. § (1) Az ügy érdemében háromtagú fegyelmi tanács határoz.
50. § (1) A fegyelmi tanács a vizsgálóbiztos előterjesztésétől számított tizenöt napon belül tárgyalást tart. A fegyelmi tanács tárgyalását úgy kell kitűzni, hogy arról a felek az értesítést a tárgyalás előtt legalább három munkanappal megkapják.
(2) A tárgyaláson a munkáltatót az ügy vizsgálóbiztosa képviseli, a közalkalmazott jogi képviselőt is igénybe vehet. A tárgyalás nyilvános. (…)
(3) Ha valamelyik fél, vagy képviselője a tárgyaláson nem jelenik meg, tárgyalást tartani és az ügyet érdemben elbírálni csak akkor lehet, ha a felet és a képviselőjét szabályszerűen értesítették. Elbírálható az ügy, ha a vizsgálóbiztos, a közalkalmazott vagy képviselője bejelentette, hogy a tárgyaláson nem kíván részt venni.
(4) A fegyelmi tanács a tényállás tisztázása céljából bizonyítási eljárást folytathat le, ennek keretében különösen tanúkat hallgathat ki, iratokat szerezhet be, szakértőt vehet igénybe, szemlét tarthat.
51. § (1) A fegyelmi tanács az első tárgyalástól számított legkésőbb harminc napon belül zárt ülésen, szótöbbséggel határoz, döntését indokolt írásbeli határozatba foglalja.
(Kjt. - kiemelések tőlem)

Elég gyakran, jobban mondva folyamatosan, mióta gondolkodni tudok, lelkiismeret-vizsgálatot tartok. Jelentem: tiszta. Nincs bűntudatom. Bármennyire is sulykolják, hogy legyen.

2009. július 12., vasárnap

A tények makacs dolgok 2.

Iskolatörténet 2002-2009

(Az események jelen idejében nem olyan tiszta a kép, mint ahogy visszatekintve összeáll.)

2007 áprilisában egy szülői értekezleten az igazgató igyekezett csitítani a szülők aggodalmait, de sok konkrétummal nem szolgálhatott. A szülői értekezlet visszhangja következtében április 11-én a polgármester levelet írt minden egyes tanulónk szüleinek: az, hogy alig 5 hónap múlva hol kezdődik az új tanév, a levélben nem szerepelt.

Az egyik szülő, aki egyben önkormányzati képviselő is, rendkívüli képviselő-testületi ülést kezdeményezett, de ez a Fidesz-frakció távolmaradása miatt lakossági fórum lett. A polgármester a Kanonok sori épület felújításának csúszását magyarázta: a kereskedelmi iskola ezért a 2007-es tanévet nem kezdheti ott, mi pedig nem költözhetünk a helyükre, az egykori kispréposti palotába. (Ennek az átépítésére, kibővítésére készült tervet vetették el 2005 decemberében. Új tervekről nem tudtunk, ide jelen állapotában nem férünk volna be. Ebben az épületben egyébként évekkel korábban egy általános iskola működött, amelyet egy másikkal vontak össze – a hivatkozási alap akkor az volt, hogy az épület statikailag veszélyes. Semmiféle felújítás nem volt – így működött benne évekig a kereskedelmi iskola egy része.) A fórumon a jelenlévő szülőknek, tanároknak a polgármester ígéretet tett a gimnázium helyzetének megoldására, több variáció is felmerült. Aztán április 26-án megszületett az önkormányzati határozat: a gimnázium végleges otthona 2009-10-től a Dobó Katalin Gimnázium lesz (2. végleges hely). 2007 októbere a határidő annak megvizsgálására, hogy a lapos tetejű épületre rá lehet-e húzni még egy szintet, vagy mellette építenek föl egy új szárnyat (A döntés komolyságát mutatja, hogy már a felmérés, tanulmány sem készült el.) Az önkormányzat vállalta, hogy a két gimnázium önállóságát hosszú távon (2014) fenntartja.

Ideiglenes helyként is három elképzelés került szóba (1. három helyen a városban, 2. Párkányban), a 3., legelfogadhatóbb variációt támogatta a tantestület: a kertvárosi, évek óta használaton kívüli Hell József Károly Műszaki Szakközépiskola felújítását. Erre a felújításra várt a kertvárosi általános iskola, az épület az övék lesz véglegesen, mi csak 2-3 évig használjuk. A 2007-es költségvetésben ez a felújítás nem volt betervezve – több mint 200 millióba került -, holott tél vége (a költségvetés elfogadásának ideje!) óta lehetett látni, hogy a Kanonok sori épület átadásának határideje nem tartható. Rejtély, hogy szülői kezdeményezés nélkül mikor intézkedett volna a fenntartó a Szent István Gimnázium tanévkezdéséről.

A hosszadalmas közbeszerzési eljárás után végül július középén láttak munkához az építők, szeptember 10-ei műszaki átadásról volt tudomásunk. A nyár végén egy-két napig tartotta magát az a hír, hogy mégsem a Hellbe megyünk, hanem a városban, a Bottyán épületében maradunk, ott, ahonnan 55 évvel korábban az iskolának az államosítás miatt kellett távoznia (a Bottyán János Műszaki Szakközépiskola megyei fenntartású intézmény ekkor, a város a 2009-10-es tanévtől veszi vissza saját fenntartásába. 2007-ben az épület rekonstrukciója még az elején tart.)

Augusztusban az igazgató a média megkeresésére azt nyilatkozta, hogy egy-két hetes csúszás még kezelhető: 5 nap tanítás nélküli munkanapot elrendelhet, néhány szombaton pótolni lehet az elmaradt tanítási napokat. Augusztus 30-án a 24 Órában Kétség és remény közt vergődve címmel fényképes riport jelent meg a felújítás alatt álló iskoláról, az iskolakezdés bizonytalanságáról. A cikk társszerzője a férjem, következménye pedig: aznap éjjel a polgármester előterjesztése alapján megvonták az iskolától az egyetlen igazgatóhelyettesi poszt (ketten láttuk el megosztva) finanszírozását. A biztosítékot kiverő szövegrész:
„… számítottunk rá, hogy az egyházi kárpótlásból megszületik új épületünk.
- Mekkora ez az összeg?
- Komoly. 1,6 milliárd forint a két iskola elhelyezésére. Sorsát ne kérdezze, ha nekünk biztosítanak helyet, nincs kérdeznivalóm.”
A helyettesi poszt finanszírozásának megszüntetése augusztus 31-én felkerült a világhálóra, és szeptember 1-jén egy diákunk tollából megszületett az a levél, amely az interneten keresztül eljutott a sajtóhoz. A tanárok tiltakozó levelet írtak a képviselő-testület minden tagjának, és a döntés visszavonását kérték – eredménytelenül.
Augusztus utolsó napjaiban a polgármester elrendelte a kivitelezők számára a folyamatos munkavégzést, szeptember 3-án megtartottuk az évnyitót és néhány osztályfőnöki órát (ki hol tudta – a szabadban), 4-5-6-ra az igazgató igazgatói szünetet adott, 7-én az előre megszervezett osztálykirándulások zajlottak. Szeptember 10-én, hétfőn pedig elkezdődött a tanítás.

Szeptember 18-án azonban a polgármester hivatalába kérette az igazgatót, s közös megegyezéssel történő távozásra kérte. Az indok: bizalomvesztés, mert az igazgató nem tudta a tanárok, szülők és gyerekek megnyilvánulásait kordában tartani. Az igazgató nemet mondott. A polgármester egy köztisztviselő útján felajánlotta az intézmény vezetését a gimnázium címzetes igazgatójának, Stróbl Lászlónak és Barsi Évának, az egyik volt helyettesnek - az ajánlatot egyikük sem fogadta el.
Szeptember 20-án aztán a képviselő-testület január 31-ei hatállyal Sitku Pált felmentette hivatalából, s egyidejűleg döntött arról, hogy az intézményvezetői állásra pályázatot ír ki. Részlet a felmentés indoklásából: „Véleményem szerint egy igazgató felelős azért, hogy az iskolai honlapon mi jelenik meg. Felelős azért, hogyha egy újságban az általa adott interjúban a fenntartóról olyan mondat hangzik el, ami azt engedi sejtetni, hogy a közösség pénzét elsikkasztja, és ezt nem kezdeményezi az újságnál helyesbíteni. Felelős azért, ha a tantestülete olyan dolgokba ártja bele magát, amelyik nem a hatáskörébe tartozik, és azt nem igyekszik minden eszközzel megakadályozni. Felelős azért, hogyha egy intézmény épületváltásából adódó problémákat az intézményébe járó szülőkkel, tanárokkal, diákokkal nem tudja elfogadtatni, a lehető legkisebb nehézségekkel és súrlódásokkal kezelni. Mindezek alapján azt gondolom, hogy az igazgató fent említett hibákból adódóan rengeteget ártott a Gimnáziumnak és a fenntartónak egyaránt. Az ideiglenes elhelyezést ilyen színvonalon és rekordidő alatt megvalósító Önkormányzatot az elismerés helyett igaztalan kritikák érik. Ezért javaslom Sitku Pál igazgató magasabb vezetői (igazgatói) megbízásának visszavonását.”

Szeptember 29-én a Széchenyi téren nagyszabású szimpátiatüntetés adja a városvezetés tudtára: nem értenek egyet az igazgató menesztésével. Álljon itt Karácsony Tamás építész, szülő beszédének néhány gondolata arról, hogy miért voltunk ott: „A szülők, diákok, pedagógusok bizalmi háromszöge a bizalom záloga. A bizalomé, ami hihetetlen erőt ad, ami teljesítményt fokoz, ami sikerekben, eredményekben fejeződik ki. Az a bizonytalanság, amit a gimnázium elhelyezése körüli találgatások, változó elképzelések kiváltottak, a bizalmat ássa alá. Az így kialakult feszültség csak párbeszéddel oldható fel. (…) A párbeszéd, hosszú hallgatás után nyilvánvalóan nehezen indítható el. De nem indítható el úgy, hogy a fenntartó saját emberét helyezi az iskola vezetői székébe.”

Sitku Pál a félévet (minden bizonnyal az országban egyedüliként) helyettes nélkül csinálta végig – akkor heti 3 napon este fél 8-ig még esti tagozatos oktatás is folyt.

A tények makacs dolgok 1.

Iskolatörténet 2002-2009

(Az események jelen idejében nem olyan tiszta a kép, mint ahogy visszatekintve összeáll.)

2002 - Az esztergomi Szent István Gimnázium fenntartását a város visszavette a megyétől. A Kis-Duna sétányon lévő épületet, amely a gimnáziumnak is otthont adott, az egyházi kártalanítás részeként a Szatmári Irgalmas Nővérek visszaigényelték.

2004 - A város a Medgyessy-kormánnyal aláírt egy szerződést az egyházi kártalanításról: az önkormányzat az épület 2006. június 30-ai birtokba adási határidejét vállalta, s a felek kártalanításként 2011-ig folyósítandó 1,6 milliárd forintban állapodtak meg. Ezt a követelést a város eladta a Raiffeisen Banknak, s a bank egy összegben 2004. júl. 2-án átutalta a pénzt.
A Kis-Duna parti ingatlanban három, jogilag önálló intézmény működött, az átadásáért kapott 1,6 milliárd forintból két kiköltözni kényszerülő iskola (a 3. a rendé lett) sorsát kellett rendezni. (A Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola időközben egyesült a Közgazdasági Szakközépiskolával, s hosszú évek hányattatásai után a 2008-09-es tanévben végleges helyükre költöztek: az északi Kanonok soron lévő egyházi ingatlanba, amelynek felújítása az önkormányzat közlése szerint 2007 végére meghaladta a kétmilliárd forintot. A felújítást a város finanszírozta, majd – tudomásom szerint - az egyházzal való megállapodás alapján 50 évre visszabérli önkormányzati fenntartású iskolája számára.)

A városban 2004-ben egy nagyberuházás (élményfürdő) munkálatai folytak, a népnyelv szerint ez emésztette fel a kártalanításként kapott pénzt. Tény viszont, hogy egy 2005. évi számvevőszéki vizsgálat szerint ezt az összeget még 2004-ben elköltötte a város.
/„A 2004. évi hiány kétharmadának megfelelő arányt jelentett az egyház tulajdonába visszaadott ingatlan miatt az Önkormányzatot megillető állami kártalanítást megelőlegező hitel felvétele. E forrást akkor a folyamatban lévő más fejlesztésekre felhasználták.
A Kormány 1049/2004. (V. 14.) számú határozata alapján az Önkormányzat két intézményét érintő funkciókiváltás címén 1,6 milliárd Ft kamatmentes kártalanítási összeget kap, nyolc évre ütemezve. Az állami költségvetés az összeg 93%-át a 2007-2011. évek között folyósítja, ezért a Képviselő-testület a 284/2004. (VI. 18.) számú határozatában a hitelalapú előfinanszírozásról döntött. A felvett hitel tőketörlesztésének fedezete államilag biztosított, az önkormányzatot ténylegesen a kamat terheli (várhatóan mintegy 848 millió Ft)."/
2007 őszén az Önkormányzati Értesítőben ez olvasható: „Az összeget 43 különböző beruházás között osztották fel…”

2005-ben a város kiírt egy tervpályázatot: a Bazilikával szemben kívánta elhelyezni a városi könyvtárat és a mi iskolánkat. A pályázaton győztest hirdettek, az impozáns terv része volt az ún. kipréposti palota átépítése és új szárnnyal való kibővítése a Szent István Gimnázium számára (1. végleges hely). A nyertes pályázó az iskola igazgatójával is konzultált, a tantestülettel is találkozott. Aztán az önkormányzat elállt a tervtől – erről az iskolát nem értesítették, az igazgató csak az építészektől szerzett tudomást róla. Innen datáljuk az iskolánk körüli bizonytalanságot.

2005 decemberétől 2007 áprilisáig intézményünk semmi konkrét információt a jövőbeli elhelyezésével kapcsolatban nem kapott. Igazgatónk többször kért személyes találkozót a polgármestertől, többször írt neki levelet. A válasz mindig szóban hangzott el az Oktatási Iroda vezetőjétől: nyugodjunk meg, 21. századi körülmények közé fogunk kerülni.
A 2006. júniusi kiköltözést egy évvel még el lehetett halasztani, de 2006-07-es tanévben a Szent István Gimnázium már csak bérlő volt a Kis-Duna sétányon lévő ingatlanban. Sőt, 3 tantermet át kellett adnunk a Szatmári Irgalmasoknak, s az önkormányzat egy néhány percre elhelyezkedő, általunk B épületnek nevezett ingatlanban biztosított számunkra 2,5 tantermet.
Eközben sem a 2006-os, sem a 2007-es városi költségvetésben egyetlen fillér sem volt betervezve a gimnázium helyzetének megoldására.

2005-ben a városban a gimnáziumi kínálat bővült. A Kis-Duna sétányi épületben maradó, a Szatmári Irgalmasoknak átadott középiskola a korábbi képzési profilját bővítve engedélyt kapott egy nyolcosztályos gimnáziumi osztályra, de rögtön az első évben – a fellebbezéseket elfogadva – két osztályt indíthattak.

2009. július 11., szombat

"Valóság"

"Ártatlanul vádolták"... aztán öngyilkos lett... A kétperces "tényfeltárásokban" ilyen egyszerű a világ. A sajtómunkások meg úgy készülnek "tényfeltárásra", hogy elolvassák az első (akár bulvárlapban publikált) politikusi nyilatkozatot vagy sajtóközleményt, ezt fogadják el ténynek (ennyi a felkészülés), a kérdések ehhez képest fogalmazódnak meg - s ezt a politikusok nagyon jól tudják. Így lesz a valóságból "valóság", itt tart ma a magyar sajtó nagy része - a tv vagy a rádió folyamatosan megy az otthonokban, fél füllel hallgatják, sok gyors és rövid riport kell, magas a tűrésküszöb, az emberek a szenzációra kapják fel a fejüket, tombol a felszínesség. S persze kell a pénz, a reklámbevétel mindenhonnan. A média lehet a népbutítás eszköze is - s ezzel semmi újat nem mondtam.

Ma megtudtam, hogy az ügyben először szólal meg tanár... Tragikomikus.

Egy ismeretlen pedig iwiwen többek között azt írja nekem: kívánja, hogy kollégáim és én megtaláljuk "azt a még elviselhető állapotot, amikor a rátok nehezedő nyomás nem öli ki a lelketekből azt az érzést, hogy érdemes volt tanítani az elmúlt 30 évben".

Nóra

A gyermeknek ma névnapja volt. Tudja, mit jelent a neve ('Isten az én világosságom'), hogy arab eredetű, ő maga nézte meg már régen a Ladó-féle utónévkönyvben - egyszer azt mondta, ez az egyik kedvenc könyve. Ajándékként egy hete kinézte magának a Müllerben a babát - most nem Barbie-t kért -, tegnap este meg is kapta. Hétvége lévén velünk aludt, a baba az ágy mellett lefektetve és betakarva, még esti puszit is adott neki. Gyönyörködöm benne, ahogy a csecsemőbabákkal játszik: eteti, cumit ad nekik, pelenkázza, dajkálja - nagyon finoman, gyöngéden. Ma még az Emil és a detektívekből is a babának olvasott, de azt mondta: "Zsuzsi" egy bekezdés után elaludt. Mondom neki, féléves korodban (a baba ilyen idősnek néz ki) én sem olvastam még neked mesét... Az Emilre ma kevés idő jutott, mert a névnap örömére cukrászdázni kellett, aztán meg átmentünk Párkányba a Sherwoodba, hazafelé már arról beszélt, hogy még játszani "kell", mert még nem foglalkozott annyit a babával, mint egy igazi anyuka.


A babaháznak berendezett alsó ágy névtáblája. Kertes házról álmodik a gyermek, de csak a Bánomiban tud gondolkodni - a házszámot azért megváltoztatta. A Zsuzsa Barbara a baba neve.

2009. július 10., péntek

Kommunikáció a médiában

Ahonnan és ahogyan először értesülhetett a nyilvánosság - beleérve a tanárokat és a képviselő-testület tagjait is - az öngyilkosság kivizsgálása létrehozott bizottság munkájának eredményéről.

Blikk, július 9.
"Az első és legfontosabb dolog, hogy kiderítettük, Balázst ártatlanul vádolták az osztályterem padjának felgyújtásával. (...) osztotta meg a Blikk-kel az önkormányzati vizsgálat részleteit Knapp János alpolgármester, akitől megtudtuk, nem kizárt, hogy a meghallgatott tanárok egyeztették vallomásukat..."
"... a városatya, aki a haláleset okait a két éve az oktatási intézményben dúló viszálykodással hozza összefüggésbe..."
"A bizonyítékok alapján az érintett tanárok fegyelmit kapnak, és előfordulhat, hogy lesz, akitől meg is válik az iskola."
"A család megdöbbenve értesült a vizsgálat eredményéről. – Számítottam rá, hogy a tanárok maguktól nem ismerik el a felelősségüket. Bár ez már nem hozza vissza Balázst. Leírhatatlan a bennünk lévő elkeseredett düh, amiért egy ilyen dolog miatt kellett elveszítenünk a fiunkat..."

Aztán jött/jön a többi.

TV2, Tények, július 9. délelőtt
"Balázs, a 16 éves fiú az iskolától pár száz méterre lévő vonatállomáson lett öngyilkos. Állítólag azért, mert a tanárok ordítoztak vele, azt is mondták neki, hogy az iskola szégyene. (...) Több osztálytársa szerint megrágalmazták olyan dolgokért, amelyeket nem kövezett el. Ezután haza se ment, csak az állomásra." (riporter)

(Vö. fönt és alább: " A Bizottság a felelősségre vonás / a diák erőteljes letolása/ és az öngyilkosság között pedagógusok számára felróható ok-okozati összefüggést nem talált. " )

"A kirúgás az nem, ezeknek az embereknek nem szabad tanítani." (V.B. édesapja)

RTL, Esti Híradó,
"Ártatlanul vádolták az iskolapad felgyújtásával azt a 16 éves fiút, aki emiatt öngyilkos lett - ezt állapította meg az esztergomi önkormányzat fegyelmi vizsgálata a Szent István Gimnáziumban." (riporter)

ATV, július 9.
"Fegyelmit kapnak és lehet, hogy el is küldenek azok közül az esztergomi tanárok közül, akik ártatlanul vádoltak egy 16 éves gimnazistát. A fiú később a vonat elé ugrott és meghalt- ez derült ki többek között az esztergomi önkormányzat vizsgálatából." (hírolvasó)

TV2, Tények, július 10. reggel
"Az iskola igazgatója a korábbi függelemsértések miatt fegyelmi eljárásokat kezdeményezett, (...) a fenntartóhoz fordult."
"... a fegyelmi az az eszköz, amelyik a fegyelmi vétségeket fel fogja tárni (...) Összességében 22 pedagógust érint kisebb-nagyobb mértékben a függelemsértés. (...) Én nem tartom azt valószínűnek, hogy a legnagyobb fegyelmi büntetés, tehát egy hivatalvesztés megállhat, de ezt nem szeretném kijelenteni, hiszen a fegyelmi bizottság dolga."
(Knapp János Pál)

TV2, Mokka, július 10. reggel
"Ártatlanul vádolták azt a diákot, aki három hete önkezűleg vetett véget életének - ezt állapította meg az iskolafenntartó önkormányzat belső vizsgálata." (a műsorvezető felvezetőjéből)
"Ha tért ad a tanári kar arra, hogy a diákok nagyjából azt csinálnak, amit szeretnének..." (Knapp János Pál) - pl. saját kulcs a fénymásolóhoz, egy dolgozat megoldó kulcsának lemásolása, megmutatása diákoknak a dolgozatírás előtt, hosszú napokon keresztül be se kell járni az iskolába... (KNP, nem szó szerinti idézet)

???

"Alapvetően nem, nem igaz, amit mond a tanárnő. A bizottság az volt, akit a testület kijelölt. (...) Akivel találkozott a tanárnő, az vagy külső szakértő volt, vagy olyan hivatali dolgozó, akinek dolga, hogy ebbe részt vegyen." (KJP)

Néhány megjegyzés:
- Ezek szerint hazudok.
- Egy pad meggyújtásáról a "diákcsíny"-ről felvett jegyzőkönyvben van szó. Vö. a Blikk 1. idézett mondatával!
- A műsorvezető "vád"-nak nevezi, amit én tényként előadok.
- Nincs TV2 itthon, így csak utólag láttam a műsort, utólag hallottam másoktól, hogy a reklám után a két műsorvezető megjegyzi, hogy én érzéketlennek tűntem. Merész következtetés: nem V.B. haláláról, hanem a vizsgálóbizottság munkájáról, annak eredményéről folyt a beszélgetés.


Ma 10 óra körül
A kollégák közül már van, aki megkapta a fegyelmi megindításáról szóló levelet. Felénk délután jár a postás. Kiderül, kikből áll a fegyelmi bizottság.
11.45 Itt járt a postás.

2009. július 9., csütörtök

Valóság és "valóság"

Az az ember, aki képes különbséget tenni jelenség és lényeg, látszat és valóság között, akinek van emberismerete, aki bármilyen érintettsége esetén is képes mérlegelni, aki még fel tud tenni olyan egyszerű kérdést, hogy miért, akinek nem tompul el a látása és a hallása attól, hogy száz csatornán ömlik ugyanaz - az valamit megsejthet az igazságból, kevésbé patetikusan: a valóságból.

Ez annak, aki a valóságról tudósít, tájékoztat, véleményt formál: elemi kötelessége. Különben hozzájárul ahhoz, hogy egy virtuális "valóság" eltakarja a valóságot. Ez az újságírók felelőssége.

A hírek olvasása közben eszembe jutott, hogy gyerekkoromban a szüleim, ha saját hibám, felelősségem kisebbítése érdekében arra hivatkoztam, hogy de XY azt mondta, de Z azt csinálta..., mindig azt kérdezték: ha XY kútba ugrik, te is? Én most is ehhez tartom magam.

2009. július 8., szerda

Az irodalom az élet tanítómestere 3.

Csak az ismétlés kedvéért azoknak, akik régen olvasták.

Kreón polgárháborús állapotok után veszi át a hatalmat Thébaiban: Oidipusz két fia egymás kezétől esett el - Eteoklész a város védelmében, Polüneikész a város ellen támadva, de a testvérével való egyezség értelmében egy év után az uralkodás joga neki járt volna, amit Eteoklész nem volt hajlandó átadni.

A város megsiratja halottait, a pusztulás után örül a békének. Kreón, az új király erősnek akar látszani, érzékeltetni akarja, hogy a város, a közösség érdekeit tartja szem előtt: első törvényében megtiltja a Thébai ellen támadó Polüneikész eltemetését, a parancsszegőt halállal fenyegeti. De Antigoné, a fiúk testvére nem fogad szót: a halottnak kijár a végtisztesség, az istenek íratlan törvénye előbbre való bármely királyi rendeletnél. Mindenki tudja, hogy Antigonénak igaza van: Iszméné, a húga nem meri követni, a közvéleményt képviselő kar(vezető) diplomatikusan viselkedik... Próbálja meggyőzni a királyt fia, Haimón...

HAIMÓN
Atyám, az emberész az istentől való,
S ennél nagyobb kincset képzelni sem tudok.
Hogy tán beszédedben hibát találok én,
Nem mondhatom, s nem is szeretném mondani.
De felmerülhet másban is jó gondolat.
S nekem talán előnyöm az, hogy láthatom,
Mit is cselekszik és miket beszél a nép.
Mivel tekintetedtől fél a nép fia,
Nem mondja, mit te nem szeretsz meghallani.
(…)
Csak bár egyetlen elvedről tennél le már,

Hogy más okos beszédét meg se hallgatod,
Mert az, ki mindig csak saját eszére ad,
S úgy véli, másnak nyelve sincs és lelke sincs,
Üresfejűnek gyakran az mutatkozik,

Bölcs ember az, ki másoktól tanulni tud,
És semmi húrt meg nem feszít túlságosan.
(...)
Engedj a jó tanácsnak, és másíts a szón.
Ha véleményemet, habár ifjabb vagyok,
Elmondanom szabad: legjobbnak tartanám,
Ha már mindentudónak születne meg
Az ember, ám ha nincsen így, mert nincsen így,
Jó még az is, ha más szavára hallgatunk.

KARVEZETŐ
Uram király, mindketten jól beszéltetek,
Hallgass reá, s ő is hallgatni fog reád.

KREÓN
Csak nem fogunk öreg korunkra még ilyen
Ifju legénykétől tanulni bármit is?

HAIMÓN
Semmit, mi helytelen.
Ha ifjú is vagyok,
Korom ne nézd, inkább a szót, magát tekintsd.

KREÓN
A rendbontók ügyében mersz emelni szót?

HAIMÓN
Gonosztevők mellé evvel sem álltam én.

KREÓN
Gonosztevőnek nem mutatkozott e lány?

HAIMÓN
A nép a városban nem ezt rebesgeti.

KREÓN
Talán a nép határoz abban, mit tegyek?

HAIMÓN
Hogy ez mily éretlen beszéd, nem látod át?

KREÓN
E föld királya más, vagy én uralkodom?

HAIMÓN
Nem város az, mi egy ember tulajdona.

KREÓN
Kié a város? Nem királya birtoka?

HAIMÓN
Ám akkor légy király a puszta föld felett.


Óvja, figyelmezteti Kreónt a család barátja, Teiresziász, a jós, akinek minden eddigi jóslata beteljesült. De a király mindenkiben ellenséget lát, aki ellent merészel neki mondani. Azt hiszi, gyengének látszik, ha parancsát visszavonja; azt hiszi, az erő a rendíthetetlenség, a tévedhetetlenség. Önérdekét a város érdekének állítja be. Nem képes belátni: nem a többiek változtak - ő veszítette el az önkontrollját.

KREÓN
A pénzt szerette mindig mindenütt a jós.

TEIRESZIASZ
S a zsarnokok gyalázaton nyerészkedők.

KREÓN
Nem tudnád, hogy királyodat szidalmazod?

TEIRESZIASZ
Tudom, hisz jóslatom szerint lettél király.


Kreónnak Teiresziasz szörnyű jóslata után balsejtelmei támadnak - csak ezt a magabiztosságában megingó királyt bátorkodik a karvezető Antigoné kiszabadítására biztatni. De már késő, a katasztrófa elkerülhetetlen.

Azt hiszem, a görögök már mindent tudtak az emberről.

2009. július 5., vasárnap

Kinek mi az érdeke?

Nem az egyetem sok, hanem a hallgató kevés” – áll a Magyar Rektori Konferencia elnökével készített interjú címében. Lásd még: „Ma 380 ezer hallgató van a rendszerben, 30 ezer oktató-kutató és 25 ezer egyéb közalkalmazott dolgozik a szférában. Ez a magyar felsőoktatás körülbelül 500 ezer hallgatót lenne képes oktatni.”

Hát, ez zseniális. Nem az étterem sok, a vendég kevés, nem az új autó sok, a vevő kevés… És így tovább. A kínálatot adottnak vesszük, a kereslettel kell valamit csinálni. S így tudja ezt pl. Suzuki úr is? Ja, hogy ő a saját pénzével/-ből gazdálkodik…

„A Magyar Rektori Konferencia a 69 magyarországi felsőoktatási intézmény autonóm, nonprofit érdekvédelmi szervezete.”

Szóval szakszervezet. Meglehetősen jó érdekérvényesítő képességgel.

„A Magyar Rektori Konferencia egységes volt abban, hogy ne engedélyezzék bizonytalan színvonalú külföldi egyetemek megjelenését Magyarországon.”

A külföldi=bizonytalan színvonalú? A magyarországi egyetemek és főiskolák persze mind biztos színvonalúak.

„Ki mondja meg a gyereknek, hogy a te képességeiddel inkább kőműves legyél, ne jogász, mert boldogtalan és sikertelen leszel egy öldöklő versenyben? Ez beavatkozás a gyerek életébe, amire egyedül a szülőnek lehet joga.”

1. Én azért a gyerek és a szülő helyében elgondolkodnék azon is, hátha mutatnak valamit a képességekről a középiskolás eredmények is.
2. Ezek szerint az egyetemen a kőművesnek való hallgató is előbb-utóbb jogi diplomát kap, nehogy már sérüljön a lelke szegénynek.

„Tudomásul kell venni, hogy ma már az alapdiploma lesz egyenértékű a korábbi érettségivel, és ha majd az új klinikánkon sok lesz a külföldi beteg, akkor több nyelvet tudó, művelt, bölcsész diplomás recepciósok fogadják őket kedvesen.”

Már miért kellene tudomásul venni? A 200-ban meghatározott minimális pont szerintem még mindig kevés. Tessék jobban felkészült jelentkezőket felvenni! Ja, hogy akkor nem lenne 380 ezer hallgató sem a rendszerben? Az adófizetők valószínűleg nem tiltakoznának… Egy „kicsit” sokba kerül a külföldi betegek eligazításához a bölcsész diploma.

„Én az egyszintű érettségi híve vagyok, de az legyen kemény próbatétel. Ha valaki kiállja, méltósággal lehessen azt mondani: érettnek nyilváníttatott.”

Magyarországon 18 éves korig tart a tankötelezettség, de az érettségivel záródó közoktatás tömegessé válásából nem következik, hogy egyetemre muszáj menni. Én ezért azt gondolom, a szűrők legyenek annál szigorúbbak, minél többre jogosítanak. Annak, aki érettségi után kozmetikus lesz, ápolónő, valutapénztáros, adminisztrátor, boltvezető stb., elég a középszintű érettségi. Annak viszont, aki egyetemre akar menni, legyen kötelező az emelt szintű (szerintem mind a két tárgyból): ez "kemény próbatétel". Ez volt az érettségi rendszer megreformálásakor az eredeti elképzelés (a középiskolás tananyag alapján szervezett kétszintű vizsga). Vajon miért nem akarták/akarják a rektorok?

„Problémának tartom, hogy az egyes szakmák nem tudnak megegyezni: a Műegyetem például elhatározta, hogy jövőre minden szakára csak emelt szintű érettségivel lehet bejutni, miközben a miskolci egyetem, vagy a műszaki főiskolák elfogadják a középszintűt is.”

Problémának tartom, hogy a Magyar Rektori Konferencia elnöke úgy beszél, mintha kívülálló lenne.
Egyébként meg a felvétellel kapcsolatos szabályoknak a felvétel előtt két évvel ismerteknek kell lenniük. Emlékezetem szerint – fenntartva a tévedés jogát – a rektorok tavaly arról határoztak, hogy az orvostudományi egyetemekre lesz kötelező jövőre egy emelt szintű érettségi vizsga (mostanáig csak néhány élő idegen nyelvi szakon van így). Lehet, hogy a Műegyetem is határozott - de az most történhetett, tehát jövőre még nem léphet érvénybe.

Furcsa gondolataim támadtak az interjú olvasásakor: egy rektortól, sőt a MRK elnökétől többet és mást várok, mint egy szakszervezeti főtitkártól.

Repetitio est mater studiorum

Megjelent A Mester és Margarita jegyzetekkel kiegészített, felújított fordítása - melegen ajánlom ezt az ÉS-beli interjút.

Bulgakovot még csak ügynökökkel sem kellett volna körülvenni; 1930-ban a Szovjetunió kormányához címzett híres levelében egyértelműen megírta véleményét: „Ez az a hatalom, amely helótákat, hozsannázókat és beijedt szolgalelkeket nevel. Ez az a hatalom, amely az alkotó gondolatokat fojtogatja..." Egyértelműen leírja, milyen mélységes szkepszist érez az országban végbemenő forradalmi változás iránt, szembeállítja vele az általa olyannyira kedvelt „Nagy Evolúció"-t, s ott áll a levélben a nevezetes mondat, amiért akár önmagában is azonnali főbelövés járhatott volna: „A sajtószabadság szenvedélyes híve vagyok."

2009. július 3., péntek

Helyzetjelentés

Holnapra kész a gyümölcsleves (kimagozott meggy, ribizli lecukrozva, túró tejszínnel és vaníliás cukorral kikeverve, aztán tejjel hígítva, majd ráöntve a gyümölcsre), a gyermek második fogásként pogácsát szeretne - meglátjuk: a négy hajtogatás időigényes, de főleg a hőségben bekapcsolt sütő riaszt vissza.

Újra elkezdtük nézni a Mester és Margaritát, naponta két részt, a gyermek ragaszkodik hozzá, hogy ő is, s így magyarul. De délutánonként oroszul olvasom.

Most, írás közben Bogányi Gergely játékát hallgatom... Tervezzük a nyaralást... Próbálom megszűrni, hogy mit engedek be a tudatomba…

2009. július 1., szerda

***

Orbán Ottó: Erkélyemről a kilátás
1. Az új elit

Mohó és műveletlen. Ezen a földön az államkincstár
nyelve-szakasztott bronzharangként, századok óta kong az ürességtől
(ha nem, gyorsan kiraboljuk, közadakozásból
emlékművet emeltetünk magunknak, hogy dicsőségünk örök időkre fennmaradjon,
s nyomás a koronaékszerekkel Sztambul vagy New York felé)…
A fölül kerülő tehát könyékig nyúl a fazékba, amit ma megehetsz, az a tiéd! –
fiatal még a szerzésben, vagy éppenséggel túl öreg,
és azt hiszi, hogy már úgyis mindenről lekésett…
Hajigálódzhat az eszme a forradalom lángcsóvájával, a tűz nem fogja a tartószerkezetet.
A jogállam szemérmes szűz, de szorgosan tanul a maffiától,
és bár gépfegyverét paragrafusok dús bokrába rejti,
ő is szitává lövi veszélyessé váló vetélytársait;
cuius religio, eius regio, susogja:
ki igaz urat szolgál, azé a zsozsó…