2016. január 28., csütörtök

Fejlesztés

Kedves Hetedikes Diák!

Így kezdődik az OFI 7. osztálynak szánt munkafüzete magyar nyelvből. Helyesírási hibával.
(Lásd itt: 147. pont.) 

Eddigi „kedvenc” feladatom  az „Összefoglalás – A szintagmák” fejezetből. Miért „kedvenc”? Mert az OFI tananyagfejlesztője nem tudja elképzelni, hogy volt idő, amikor nem tudta, hogy van olyan mondatrész, hogy határozó, sőt a mondatrészekről sem hallott még, a mondattan teljesen ismeretlen terület volt a számára. Így aztán a tananyagfejlesztésben fel sem tűnik neki, hogy a gyerekeknek olyan ismeretre lenne szükségük a feladat megoldásához, amit majd csak hetek, hónapok múlva tanulnak.

Bővítsd a kiinduló mondatot mindig egy másféle határozóval, amelynek megadtuk a leírását! (Mindig csak az éppen megadott határozót írd le!)
Kiinduló mondat: Pali biciklizik.
határozó fajtája                                           kifejezőeszköze
hely                                                               névutós névszó
idő                                                                időhatározó-szó
társ                                                               névutós névszó
állapot                                                          határozói igenév
cél                                                                 ragos névszó
mód                                                               ragos névszó
ok                                                                  névutós névszó

Az a feladat sem kutya, amelyikben többszörös tárgyas és többszörös jelzős szintagmaláncot kell alkotni – azelőtt, hogy a gyerek tanult volna nyelvtani értelemben a tárgyról és a jelzőről.

Igaz, a kísérleti tankönyv és munkafüzet összesen 880 Ft-ba került (a tankönyvet meg sem rendeltük), csak éppen szinte használhatatlan. Így aztán végtelen ráérő időmben ppt-re megírom a tananyagot, órán kivetítem (mert már van rá eszközöm), e-mailben elküldöm a gyerekeknek, feladatokat keresek, csinálok…  

A csúcs, hogy most a Nemzeti Közoktatási Portált népszerűsítő könyvjelzőt és kártyanaptárt kaptam/-unk (több százat), s a felületen mit találok elektronikus tananyagként? A használhatatlan tankönyvet és munkafüzetet – mást nem. 

(A tananyag a tanároknak készített minta tanmenet szerint heti 1 órára van tervezve.  Az érvényes kerettanterv szerint 7. osztályban ennyi jut édes anyanyelvünkre.) 


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése