2013. június 13., csütörtök

Utoljára

"Elmélet és gyakorlat aránya: A dolgozatban a szerzőnek sikerült megtalálnia az elméletnek és a gyakorlatnak azt az egészséges összhangját, amit egy szakdolgozattól az olvasó elvár. Részletesen, hozzáértően és szakszerűen veti egybe az utóbbi évek oktatási, közoktatási és nemzeti köznevelési törvényeit, kiválasztva azokat a pontokat, amelyek leginkább kapcsolódnak az önállóság kérdésköréhez. Saját iskolája példájával (és kálváriájával) bizonyítja, hogy az iskola mint intézmény, miként válik a politika játékszerévé.

Szerkezet és forma: A dolgozat szerkezete követi az összehasonlító elemzés szerkezeti sémáját, a bevezetés funkcionális, jól előkészíti a téma kifejtését, az esetleírás olvasmányos, a konklúzió levonása is megtörténik. Stílusában, kiállításában, formájában példaszerű. Gazdag mellékletanyag egészíti ki a jól válogatott bibliográfiát.
 
Összegző értékelés: A szakdolgozattal szemben támasztott követelményeknek teljes egészében megfelel."

2 megjegyzés: