2010. február 12., péntek

Van, aki...

Van, aki tanít.
Van, aki felolvassa az aznapi leckét a tankönyvből, és ezt tanításnak hívja.

Van, aki tanul, mert valami nehezen megmagyarázható belső késztetés erre ösztönzi.
Van, aki tanul, mert jól körülírható külső tényezők erre szorítják.

Van, aki fizet, hogy tanulhasson.
Van, aki helyett fizetnek, hogy tanuljon.
Van, akinek fizetnek, hogy tanuljon.

Van-e összefüggés az egyes akik és az általuk elért eredmény között?

1 megjegyzés: