2014. február 3., hétfő

Hírek a Kernstokból

Mint az köztudott, 2013. január 1-jétől iskolánk fenntartója a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, Nyergesújfalu Város Önkormányzata az intézmény működtetésével kapcsolatos feladatokat látja el. A fenntartóváltásból reményeink szerint a gyerekek és szüleik nem sok mindent érzékeltek. Ebben a tanévben már négy évfolyamon (1-2., 5-6.) van heti öt óra testnevelés, a város továbbra is ingyenesen biztosítja minden osztály számára a testnevelésórák keretében az úszásoktatást. Az 1. és 5. évfolyamon elindult a kötelezően választható hit- és erkölcstan-, ill. erkölcstan-oktatás (a többi évfolyamon a hittan fakultatív) – ezeket az órákat három egyház hitoktatói, ill. iskolánk tanárai látják el.

Idén másodjára indítottunk első osztályban emelt óraszámú testnevelést, ötödik osztálytól emelt óraszámú matematikacsoportot, s lehetőségünk van magasabb óraszámban tanítani a természetismeretet is. Pedagógiai programunk szerint évfolyam szintű csoportbontásban tanítjuk a német nemzetiségi nyelvet, ötödik osztálytól a matematikát, az informatikát és a technikát. Iskolaotthonos osztályaink mellett alsó tagozaton napközis, felsőben tanulószobai csoportban segítjük a másnapi órákra való felkészülést. A napokban a délutáni értelmes időtöltéshez sok fejlesztő játékot is sikerült beszereznünk. Iskolánkban alsó és felső tagozaton is több népszerű szakkör működik, a tehetséggondozás első félévi eredményei közül kiemelkedik a harmadik osztályosok Bolyai Anyanyelvi Csapatversenyen elért régiós 4. helye és a hatodikosok ugyancsak Bolyai Matematikai Csapatversenyen elért megyei hetedik helye.

A projektpedagógia módszerét bevetve tavaly először szerveztünk az iskolában témahetet Lakóhelyünk régen és ma c. címmel. Nevezett témát sok apróbb résztémára (szűkebb és tágabb lakóhelyünk történelme, földrajzi környezete, kulturális értékei, lakossága, ipara; a svábok jelenléte a településen: történetük, szokásaik, öltözködésük, énekeik, táncaik, ételeik…, iskolánk története, nevezetes tanárai és diákjai; a Duna..) bontva minden tanulónknak/tanulócsoportunknak életkoruknak megfelelő kutatómunkát, foglalkozást, elfoglaltságot kínálunk – választásuk alapján. A projektpedagógia az ismeretek megszerzésének folyamatára, a gyerekek aktív részvételére, cselekvésére, kreativitására épít. A kutatás, ismeretszerzés csoportban történik, akár a hagyományos osztálykeretből is kilépve. Minden csoporttagnak megvan a saját feladata s az ezzel járó felelőssége. A siker az együttműködéstől függ. A gyerekek három napig kutattak könyvtárban, interneten, a városban, múzeumban…, a negyedik nap rendszerezték, megírták, előadhatóvá, megnézhetővé tették megszerzett ismereteiket, az ötödik napon pedig előadták. A első témahét sikeres volt mind a tanulók, mind a tanárok körében, idén júniusban megrendezzük másodszor is. A témahét anyagi fedezetét a „Szülők és nevelők bálja” bevétele jelenti. Ez utóbbi rendezvény február 15-én lesz, melyre ezúton is tisztelettel hívunk-várunk minden szórakozni vágyót.

Szeptembertől az ország 2448 iskolájában működik iskolarendőr, nálunk egy kedves, fiatal hölgy személyében. Feladata a közlekedésbiztonságra nevelés elősegítése és a bűnmegelőzés Az iskolarendőr kapcsolatot tart az iskolával, részt vesz osztályfőnöki órákon, elérhető nemcsak a tanárok számára, hanem közvetlenül fordulhatnak hozzá a gyerekek és a szülők is (elérhetősége az intézményben ki van plakátolva).

Lassan ideje a következő tanévet tervezni. Reményeink szerint a tavalyihoz hasonlóan egy-egy általános tantervű osztályt indítunk a bajóti tagintézményben és az eterniti telephelyen és hármat a Felszabadulás téren: egy német nemzetiségi és egy emelt óraszámú sportosztályt iskolaotthonos formában és egy általános tantervű osztályt.  A szülők igénye szerint lehetőség van napközi otthonos ellátásra is mindhárom helyen. A Nemzeti alaptanterv szerinti óraszámok magasabbak a korábban megszokottnál, így a nemzetiségi és a sportosztály csak iskolaotthonos formában képzelhető el. A német nemzetiségi nyelv heti öt órája mellett egy órában népismeretet is tanulnak a gyerekek; a sportosztályban pedig az első két évben a heti öt délelőtti testnevelésen túl (amiből 2 óra félévig úszás) négy délután is van testnevelésórájuk a tanulóknak – harmadiktól a délutáni órák kiválthatók valamelyik szakosztályban űzött sporttal. Február 17-ével indulnak Eterniten az iskola-előkészítő foglalkozások, 22-én a Felszabadulás téren a játékos sportfoglalkozások, március 24-én beiskolázási szülői értekezletet tartunk, 26-án pedig a leendő első osztályosok szüleinek lehetőségük lesz óralátogatásra. Honlapunkon a pedagógiai programból addig is részletesebb információhoz juthatnak az érdeklődők.

***

Megjelent itt.  S már két dátumot módosítani kell: mint múlt szerdán kiderült, idén(től) kétlépcsős lesz az általános iskolai beiratkozás (is). Március 24-25-26-án először jelentkezni kell az első osztályokba, április 28-29-30-án pedig beiratkozni. Ezért a beiskolázási szülői értekezletet és a nyílt órákat egy héttel előbbre kell hoznunk. 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése