2010. augusztus 10., kedd

Brainstorming

...avagy: mi a közös az iskolában és a fociban?


A politikus ... a Jobbik nevében kezdeményezni fogja, hogy a székely-magyar
rovás ABC kötelező tananyag legyen a hazai iskolákban...

Javaslattevő: Szegedi Csanád, a Jobbik európai parlamenti képviselője.
Végzettsége: "...jelenleg a Károli Gáspár Református Egyetem BTK nappali tagozatos hallgatója vagyok." (A Wikipédia szerint a Miskolci Egyetemen joghallgató. )

***

A morális viszonyok javításához elengedhetetlen feladat a fiatalokat visszavezetni azokhoz az értékekhez, melyek segítik őket abban, hogy képesek legyenek túljutni a mindennapok nehézségein. "Ehhez azonban a lehető legszélesebb társadalmi összefogásra van szükség" - fogalmazott a politikus, aki e munka fontos sarokköveként említette az iskolákban az etika tantárgy bevezetését, valamint az életre, ezen belül is a családi életre nevelést.

Javaslattevő: Soltész Miklós, Nemzeti Erőforrás Minisztériumának szociális és ifjúsági ügyekért, valamint családpolitikáért felelős államtitkára.
Végzettsége: "1988-ban az Ybl Miklós Építőipari Műszaki Főiskolán városgazdász üzemmérnöki diplomát szerzett."

***

"Véleményem szerint a lélek megerősítésére a bizalom, a hit megszilárdításán keresztül juthatunk el. Amit az iskolában úgy tudunk erősíteni, ha minden tantárgy tanításába is „belecsempésszük” a haza-, a szülőföld iránti szeretetet, de mellette kifejezetten olyan tantárgyakat is tanítunk, amelyek segítségével elsősorban azt szeretnénk elérni, hogy a gyerekek később a nemzetükre, hazájukra, szülőföldjükre büszke, azt szerető és megbecsülő polgárokká váljanak. Ennek érdekében hoztuk létre az Esztergommal foglalkozó helytörténeti tantárgyat, és adtuk ki hozzá a „Szent István városa, Esztergom története” könyvet, és ezért tervezzük 2011-ben kiadni – a már elkészített – Esztergom vármegyéről, a mai Ister-Granum Eurorégióról készült helytörténeti könyvet is. De megtettük az első lépéseket annak érdekében is, hogy egy minden évfolyamon bevezetésre kerülő „Nemzetrajz” tantárgynak kialakítsuk a tantervi követelményeit, kiadjuk a tananyagot feldolgozó tankönyvet. Ebben már nem csak Esztergomnak és környékének, hanem a magyar nemzeti sajátosságoknak, a hungarikumoknak, a magyar találmányoknak és feltalálóknak, a kiemelkedő történelmi alakoknak, művészeknek, a magyar természeti és épített környezetünk szépségeinek bemutatásán keresztül kívánjuk elérni a fenti célokat, hanem a környező népek hasonló bemutatásával erősíteni szeretnénk a szolidaritás, az egymásra utaltság, az egymás megbecsülésére épülő együttélés igényét, vágyát is."

"1. Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban közoktatási tv.) 48. § (2) bekezdése alapján, 2010. szeptember 1. napjától, a fenntartásában működő valamennyi általános- és középiskolában – minden évfolyamon - bevezeti a heti 10 óra kötelező testnevelésórát, melyből 6 (az általános iskola felső tagozatán és a középiskolákban 3 x 2) órát délelőtti testnevelésóra keretében kell biztosítani, 4 órát pedig délután, a tanulók által – az Esztergomban biztosítható sportágak közül - szabadon megválasztott, sportáganként megszervezésre kerülő tanórán kell biztosítani."

Javaslattevő: Meggyes Tamás, Esztergom polgármestere, országgyűlési képviselő.
Végzettsége: "abszolutórium, Kodolányi János Főiskola, Nemzetközi Kapcsolatok Szak, 2010".

3 megjegyzés:

 1. Mi az az "abszolatórium"????

  VálaszTörlés
 2. Ilyen szót nem ismerek, abszolutóriumot viszont igen: főiskolai/egyetemi végbizonyítványt jelent. Ez nem egyenértékű a diplomával: aki ilyet kap, felsőfokú tanulmányait befejezte, de nem írt diplomamunkát, nem államvizsgázott (és/vagy nem rendelkezik nyelvvizsgával).
  Ez egy szinttel följebb olyan, mintha valaki a középiskolát befejezte volna, van 12. osztályról bizonyítványa, de érettségi vizsgát nem tett (vagy tett, de megbukott).

  VálaszTörlés
 3. Aki mer nagyot álmodni (álmodik a nyomor), annak nem is kell diploma...abszolút nem...

  VálaszTörlés