2010. január 1., péntek

Szent István Gimnázium 2009 (3.)

Október

3-án volt a városháza előtt az MDF által szervezett, de pártpolitikától mentes "banános tüntetés", ahol többek között az istvános tanárok elbocsátása ellen is tiltakoztak a résztvevők.

A 10-én megjelenő Hídlapban az új igazgatóhelyettes azt nyilatkozza: "...ki-ki legjobb tudása szerint a kollégák közül teszi a dol­gát, dolgozunk, tanítunk. A tanórákat, foglalkozásokat rendesen megtartjuk, a szülőkkel a kommunikáció folyamatos, úgy látom, itt minden nagyon kiegyen­súlyozott úton megy, úgy, ami vélhetően egy hatékony működést tesz lehetővé". Mondja ezt akkor, amikor már kb. 80 diák hagyta el a gimnáziumot, amikor az új tanárok szakmai és pedagógiai felkészültségéről érdekes hírek érkeznek.

Huzavona a közalkalmazotti tanács léte-nemléte körül: az igazgató megszűntnek nyilvánítja a KT-t, s új választást szándékozik kiírni. Tény, hogy az iskolából így-úgy távozottak között van a közalkalmazotti tanács elnöke és egyik tagja, így a KT tagjainak létszáma több mint egyharmaddal csökkent, vagyis a törvényi előírások értelmében megszűntnek tekintendő. Csakhogy, a KT-nek volt egy póttagja, aki az először távozott KT-tag helyére lépett - tehát a létszám nem csökkent több mint egyharmaddal. Némi pengeváltás után az igazgató visszakozik. A KT tagjai B.É. és N.L.

Az iskola honlapján megjelenik a beiskolázási tájékoztató.
"Esztergom Város Önkormányzata célul tűzte ki, hogy a város középfokú oktatási intézményei közül az egyik egy ún. –elit-iskolai program keretében a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információ-technológiai Karának bázisiskolája legyen. (Mint azt bizonyára sokan tudják: a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információtechnológiai Kara a déli Kanonoksoron kap helyet –ezzel két egyetemi kar fog működni a városban.) Az erre kiírt pályázaton iskolánk sikerrel szerepelt –így a következő tanévtől a jelenlegi Bottyán János Műszaki Szakközépiskolával együtt az egykori Szent Imre Bencés Gimnázium patinás és gyönyörűen felújított épületében kezdődik meg új tanulóink oktatása és folytatódik jelenlegi diákjaink képzése. A város történelmi hagyományait követve és új épületünk múltjához is igazodva nevünk a jövőben Szent Imre Gimnázium és Szakközépiskola, Esztergom lesz."

November

A hónap elején a gimnáziumból távozó tanulók száma meghaladja a százat (101).

A jövő tanévi beiskolázással kapcsolatos információk megjelennek az Iránytűben.

Némi(?) hezitálás után az igazgató elfogadja, hogy a gyerekek B.É.-t akarják diákmozgalmat segítő tanárnak.

13-án az első beiskolázási szülői értekezleten a hírek szerint heten (plusz négy diák és két iskolavezető) voltak.

15-én a Szigmédián megjelenik a volt istvánosok által készített kérdőív összesítése Régen jobb volt istvánosnak lenni címmel. Idézet az összegzésből: "A grafikonok magukért beszélnek: míg a Sitku irányítása alatt álló iskolát illetően négyesnél rosszabb minősítés csak elvétve akadt, Kurnász összesítve egy gyenge elégségest sem érdemelt ki a válaszadók között. A gimnázium színvonalával kapcsolatban már valamivel nagyobb a szórás, de a jelenlegi színvonalra adott osztályzatok átlaga így is csak 2,09. Huszonnégyen annyira szélsőségesen ítélik meg a gimnázium helyzetét, hogy a négy szempontot rendre 5, 1, 5, 1-re értékelték a 2007 előtti állapot javára."

A miniszter nyílt levélben fordult a polgármesterhez, mert nem kapott választ több mint két hónappal ezelőtt írt levelére. A polgármester nem tett eleget tájékoztatási kötelezettségének. A miniszter továbbra is bízik a problémák megnyugtató rendezésében. És: "Továbbra is fenntartom azon korábbi álláspontomat, hogy ha a fenntartó elvonja az intézményvezető, illetve a nevelőtestület jogkörét, jogszabályt sért.” (Na és aztán?)

December

A 11-ei második beiskolázási szülői értekezleten a hírek szerint nagyon kevesen voltak (a kettőn összesen nem voltak annyian, mint ahány gyereket egy osztályba felvennének).

Új tagokat delegáltak az iskolaszékbe a tanári oldal képviseletében. Több jelölt közül a megválasztottak: a helyettes, egy az iskolában heti két(?) alkalommal munkát végző tanár és Sz.T.


"Szent Imre Gimnázium és Szakközépiskola –az esztergomi képviselő-testület elvi döntése nyomán ez lesz a neve annak az iskolának, amely olyan képzést is biztosít, ami a városban működő információtechnológiai egyetemi karra készíti fel a diákokat. Az intézmény természetesen hagyományos középiskolai képzést is folytat. A minőség garanciáját látják a képviselők abban, hogy az intézmény egyesíti a Bottyán János Szakközépiskola és a Szent István Gimnázium képzési programjait és tanári karát " - olvasható 15-től a város hivatalos honlapján. (A leendő Szent Imrében "a képzést két nyolcévfolyamos általános iskolai osztállyal is teljessé kívánják tenni." Észrevették, akiket érint? Eddig erről nem volt szó. És logikailag még egy lépés jöhet.)

Az elit gimnáziumi pályázatra valamikor a tavasszal nyújtotta a pályázatot az István (a pályázatot a tantestület nem látta, olvasta), a nyáron derült ki, hogy a Bottyán és az István nyert. Júliusban egy internetes portálon egy képviselő "Szent Imre Induló" néven már fórumot hozott létre, az új iskola létrehozásának mikéntjéről innen lehet tudni: "NEM egyesítésről, hanem uj alapítású tanintézetről döntött az önkormányzat, vagyis a fenntartó, akinek szava van a dologban. Nem az István és a Bottyán összevonása, tantestület és diákság ömlesztése az út. Uj alapítású Szt.Imre gimnázium fog indulnni 2010 szeptemberében. Alkalmas pedagógusokkal, elit követelményekkel..."

(Akkor most egyesít vagy nem egyesít? Más a jogi helyzet. A Bottyánt - mint hírlik - nem lehet jogutód nélkül megszüntetni.)


"A Komárom-Esztergom Megyéért
Szakmai Díjasok 2009-ben: Durzák Anna tanárnő..."

Nem fogadta el az országgyűlés a szocialisták által kidolgozott törvényjavaslatot: „A közoktatási törvény 102. §-a a következő (4) bekezdéssel egészülne ki: intézményvezetői megbízás annak adható, akinek az intézményvezetői pályázathoz készített vezetési programját a nevelőtestület, az alkalmazotti közösség, az iskolai szülői szervezet vagy közösség, az iskolai diákönkormányzat szavazásra jogosult tagjai együttes létszámának legalább 40 százaléka támogatta. A támogatásról titkos szavazáson kell dönteni. Nem kell alkalmazni az e bekezdésben foglaltakat, ha az intézményvezetői pályázatot harmadszor kell kiírni azért, mert az előző két alkalommal kiírt pályázati eljárásban egyik pályázó sem kapta meg az ebben a bekezdésben meghatározott támogatást.”

"Tatai-Tóth András szocialista politikus szerint a Fidesz azért nem akarja szabályozni a vezetők megválasztását, mert a Meggyes Tamás esztergomi polgármester által a helyi Szent István Gimnáziumban kezdett és azóta több más intézményben is alkalmazott taktikát
– az „önkényes igazgatóválasztást” – kívánják folytatni."


(A Szent István Gimnázium 2009 (1.)(2.)(3.) posztokban minden dőlt betűs idézet betűhív - semmilyen nyelvi, helyesírási hibát nem javítottam.)

Tanulságok?
- Egy önkormányzat ma egy iskolájával bármit megtehet. Érdekes azonban a birtokjel: államilag elfogadott tantervek alapján készülnek a helyi tantervek, állami a vizsgarendszer, központi szabályozású a felvételi, az állami költségvetés fedezi a középiskolák esetében a működés nagy részét (az István esetében az idén a költségvetés majdnem 90%-át.)
- Visszajutottunk az ötvenes évek egyik-másik elvéhez: az iskolaigazgatás politikai állás, Esztergomban lassan lehet, hogy a tanárság is.
- Ahová a politika beteszi a lábát, megszűnik a szakma.
- A törvények, előírások azokra kötelezőek, akik kötelezőnek fogadják el azokat.
- A miniszter tehetetlen ?!
- Az Oktatási Hivatal félig alszik.
- Az oktatási ombudsman hallgat.
- A PDSz-nek fontosabb dolga van.
- A sajtó nagy része a hivatalos sajtóanyagokat összekeveri a valósággal.
- A Hídlap felépített egy virtuális valóságot - sokan nem látják, hogy virtuális.
- Nincs olyan munka, amelyikre ne lehetne megtalálni az azt elvégző embert.
- Vannak tisztességes emberek - még a megfélemlítés közepette is.
- A régi istvános tantestületet a szétverés nem bomlasztotta szét: továbbra is találkozunk fehér asztalnál.
- A tantestület szerves képződmény - e szervesség nélkül oktatni lehet, nevelni aligha.
- Mi heten nem rokkantunk bele, köszönjük, jól vagyunk.
- A normális világra itt Esztergomban kevés az esély.


És így tovább, lehet folytatni kedves olvasók!

4 megjegyzés:

 1. Kedves Melinda!

  A történetnek itt még nincs vége - legalábis remélem.

  VálaszTörlés
 2. "Kedves Melinda!

  A történetnek itt még nincs vége - legalábis remélem."

  Tisztelt Tanárnő!
  Drukkolok Önöknek. Bizom sikerükben!
  Zsák.

  VálaszTörlés
 3. Kedves Zsák!

  Véleményem szerint Zara tanárnő pontosan tudta/tudja, hogy kit rejt a "DJ".
  S szerintem azt is érti, mire mondtam, hogy a történetnek még nincs vége...

  Üdvözlettel:
  Daróczi József (DJ vagy djp)

  VálaszTörlés
 4. Kedves feleim, szerintem az egyik, a fontosabbik történetnek sajnos vége van, a másik még zajlik.

  VálaszTörlés